De eerste hub.awards onderscheiden binnenkort Brusselse ondernemingen

Door Guy Van den Noortgate  - 15 mei 2019 om 12:05 

Isabelle Grippa

Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven hub.brussels lanceerde onlangs de hub.awards, die Brusselse bedrijven uit verscheidene categorieën zullen bekronen. Uitleg krijgen we van algemeen directrice Isabelle Grippa 

 

Op 20 juni worden in Bozar de eerste hub.awards uitgereikt. Wat mogen we ons hierbij voorstellen?

Deze prijzen zijn ergens de opvolgers van de vroegere Brussels Best Exporters die Brussels Invest & Export uitreikte. Dit gebeurde voor het laatst in 2017. We hebben besloten om ze opnieuw te lanceren en tegelijk het aantal prijzen te verhogen. Ze worden nu toegekend door hub.brussels, het resultaat van de fusie van Atrium, Brussels Invest & Export en Impulse. Het agentschap stelt in totaal 320 mensen tewerk, onder wie een kwart in de kantoren van economische en commerciële attachés over de hele wereld. Al deze mensen staan ten dienste van ondernemers en bedrijven gedurende hun ganse levenscyclus. De organisatie en uitreiking van de hub.awards streeft een tweeledig doel na: het promoten van Brusselse bedrijven en gebruik maken van het evenement in de grote Henry Le Bœuf zaal van Bozar om de omvang van ons aanbod voor Brusselse bedrijven te presenteren.”  

 

Welke zijn de zes geselecteerde categorieën?

Start, Grow, Invest, Export (goederen en diensten) en een hoofdprijs van het publiek. Start richt zich op bedrijven die nog geen drie jaar bestaan. Grow is bestemd voor bedrijven die meer dan drie jaar bestaan. Invest is voor buitenlandse investeerders die zich in Brussel hebben gevestigd. Export beloont exporterende bedrijven en omvat in feite twee prijzen: een voor goederen en een voor diensten. Tot slot wordt een hoofdprijs uitgereikt via een stemming van het publiek. Voor de overige vijf prijzen zal een jury samengesteld uit Brusselse privé en overheidsactoren uit het bedrijfsleven, een keuze maken. De oproep tot het indienen van kandidaturen ging officieel van start op 16 april en wordt op 22 mei afgerond.”  

 

Welke zijn de criteria om aan deze eerste editie deel te nemen?

“Het moet een KMO zijn met maatschappelijke zetel in Brussel, behalve dan voor de Invest-prijs, die openstaat voor alle soorten ondernemingen met een operationele zetel in Brussel. We leggen ook de klemtoon op de waarden die naar voren worden gebracht. We willen bedrijven promoten die bijdragen tot een ethische, duurzame en lokale consumptie. Verder moeten ze ook origineel en/of innovatief zijn. Meer in het algemeen dienen ze te beantwoorden aan vier waarden: innovatie, durf, inspiratie en verankering in Brussel.”  

 

Kunt u deze vier waarden even toelichten?

“Innovatie vatten we in brede zin op. Ze verwijst naar alles wat de samenleving kan beïnvloeden op het vlak van milieu, sociale aangelegenheden of technologie. Met durf denken we vooral aan KMO’s die een visie, een alternatieve positionering en risico’s tonen en nemen. Met inspiratie willen wij kansrijke projecten en bedrijfsmodellen ondersteunen, zeker op het gebied van duurzaamheid en/of ethiek in de activiteiten. En tot slot willen we natuurlijk het imago van Brussel bevorderen en bijdragen tot de sociaaleconomische ontwikkeling van de stad.”  

 

Dit is uiteindelijk het doel van deze hub.awards, nietwaar?

“Wel ja, enerzijds presenteren we succesverhalen van Brussel en promoten we onze bedrijven via deze prijzen, en anderzijds richten we ons op het internationale imago van Brussel en zijn troeven om potentiële investeerders aan te trekken. Deze prijzen willen meer zichtbaarheid geven aan de winnaars en, in een ruimere zin, aan de Brusselse bedrijven bij de Brusselaars en daarbuiten.  

 

Informatie: www.hub.brussels/hubawards2019 

Delen