De ontwikkeling voorbereiden, middenin een crisis

Door  - 17 april 2020 om 15:04 

Crises zijn tijden van grote moeilijkheden en diepgaande omwentelingen. Zelfs onze sterkste houvast glipt dan plotseling weg. Er bestaan ineens geen gevestigde waarden meer, en ook geen vaste regels. Maar de toekomst is niet verdwenen en vereist dat we er over nadenken.

“Precies dat staat nu op het spel”, verklaart Stéphane Baudry, de kersverse Covid Crisis Manager van Beci. “Ontwikkelingsmanagement is best te doen in tijden van groei en zelfs gedurende een recessie. Maar heeft dat wel zin in crisistijd? We verkeren in een onbekende situatie die ons brutaal oplegt alles weer in vraag te stellen. President Macron zei: ‘We voeren oorlog, maar tegen een onzichtbare vijand’. Ergens heeft hij wel gelijk: de situatie valt te vergelijken met een bombardement. We schuilen en wachten. De schade valt niet meteen op, maar is wel degelijk aangericht. De wederopbouw wordt het moeilijkste en langste hoofdstuk van de crisis. Hoe eerder we eraan beginnen, hoe beter we coördineren en hoe sneller het economisch herstel zal plaatsvinden.”

Stéphane Baudry heeft een lange carrière in de pers achter de rug. Hij weet waar hij het over heeft: “Voor zover ik me kan herinneren, is het voor de pers altijd crisistijd geweest. Ik heb niets anders gekend. Eruit geraken, daar ging het om.”

Volgens hem zijn de mensen al klaar voor het vervolg: “Nog vóór het hoogtepunt van de epidemie was het hoogtepunt van de bewustwording al voorbij. Wie inziet wat er gaande is, kan al gaan nadenken over een ‘gladde’, evolutionaire visie. We beseffen dat het ernstig is en dat er mensen sneuvelen. We zien ook in dat er in het bedrijfsleven verschuivingen plaatsvinden. De crisis zal sporen nalaten en we keren nooit meer terug naar de situatie voordien. Om vooruit te komen in de gewijzigde omgeving die ons te wachten staat, hebben we mensen nodig die de nodige vaardigheden onder de knie hebben.”

Om die reden verenigt Beci rond Stéphane Baudry een crisiseenheid, gericht op bekwaamheden. “Het is hier niet de bedoeling al wat de deskundigen al hebben verteld hier te gaan herhalen. We weten het niet beter dan zij. Wat wel nodig is, is een begeleiding van onze Brusselse ondernemers om ze te helpen opleven. Concreet betekent dat psychologische steun, de betrokkenheid van het politieke beleid, rechtsbijstand en, uiteraard, de economische vraagstukken. De behoeften om de Brusselse economie veilig te stellen worden geraamd op 3 miljard euro. Om dit alles te bereiken, verticaliseren we de vaardigheden van onze medewerkers in de domeinen waarin ze uitblinken. En we steken meteen van wal!”

 

Onze experten:

Stéphane Baudry – Covid Crisis Manager Meer lezen
Salima Serouane – Bank Liaison Officer Meer lezen
Catherine Mertens – Coaching Officer Meer lezen
Frédéric Simon – Employment Officer Meer lezen
Eric Vanden Bemden – Real Estate Officer Meer lezen
Camille Callens – Revival Officer Meer lezen
Sybille Motte  & Jean Philippe Mergen – Import/export Officer Meer lezen
Erick Thiry – Private Equity Officer Meer lezen

 

Delen