Delhaize hernieuwt haar samenwerkig met de brusselse openbare diensten voor tewerkstelling en opleiding in aanwezigheid van Minister Clerfayt

17 oktober 2019 om 09:10 

Brussel – De Brusselse minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt en Delhaize hernieuwen de samenwerking tussen Delhaize en de openbare diensten voor tewerkstelling, Actiris, en opleiding, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel. Meer dan ooit zullen deze organisaties samenwerken voor tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s binnen de activiteiten van Delhaize. De gezamenlijke doelstelling is om de Brusselaars nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt en zo het aantal Brusselaars met een baan te verhogen.

 

Vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst, een gratis dienst voor de werkgevers

In aanwezigheid van de Brusselse minister voor Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt, vernieuwde Delhaize het samenwerkingsakkoord met de Brusselse openbare diensten voor tewerkstelling en opleiding. Dit akkoord verplicht de verschillende partijen om nauwer samen te werken voor tewerkstellings- en opleidingsprogramma’s in het Brussels Gewest.  Actiris en Delhaize werken al sinds 2011 samen en met deze vernieuwing en de openstelling voor opleidingen willen ze deze samenwerking nieuw leven inblazen.

Sinds de oprichting van Delhaize is Brussel een belangrijke regio voor de supermarktketen. Met 22 supermarkten en 64 onafhankelijke Delhaize-winkels (AD Delhaize, Proxy Delhaize, Shop&Go en Fresh Atelier) neemt Delhaize een prominente plaats in. Dit jaar zijn er 11 nieuwe winkels in de Brusselse regio geopend en volgend jaar hebben we de ambitie om er nog 20 te openen.

De klanten van Delhaize kunnen elke dag rekenen op de uitstekende dienstverlening van onze medewerkers. Deze samenwerking is van strategisch belang om nieuw talent te blijven aantrekken. Delhaize heeft momenteel ongeveer 200 openstaande vacatures. Dit zijn voornamelijk knelpuntberoepen, zoals teamleiders of slagers, die moeilijk in te vullen zijn. Dankzij deze nieuwe samenwerking met Actiris hoopt Delhaize sneller het talent te vinden dat ze nodig heeft.

“Delhaize is een belangrijke werkgever in de Brusselse regio, met meer dan 6700 werknemers en meer dan 1100 aanwervingen per jaar. Delhaize stelt ook meer dan 2000 Brusselaars tewerk. Tewerkstelling en opleiding vormen dan ook een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Vandaag willen we deze band met Brussel opnieuw bevestigen en ons partnerschap met Actiris vernieuwen”, zegt Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize.

De overeenkomst en de daaruit voortvloeiende samenwerking betekent dat Delhaize België actief een beroep zal doen op Actiris om personeel in de Brusselse regio te vinden en aan te werven. In de praktijk zal een Actiris-consultant die gespecialiseerd is in de grootdistributie de behoeften van Delhaize analyseren en de meest geschikte diensten voorstellen: aanwervingsadvies, bedrijfsstages, opleiding, enz.

Bernard Clerfayt, Brussels minister van Tewerkstelling, staat volledig achter de vernieuwing van deze samenwerking: “Na een eerste succesvolle samenwerking zet Delhaize de sterke relatie met de Brusselse openbare diensten verder. Meer nog, we versterken dit omdat Delhaize nu ook zal werken met opleidingsactoren. Het is een erkenning van de kwaliteit van onze openbare diensten en de perfecte gelegenheid om een oproep te doen naar alle werkgevers die nog niet met ons samenwerken,” legt Bernard Clerfayt uit.

 

Delen