Didier Gosuin bevestigt zijn steun aan de reSTARTERS

15 november 2018 om 11:11 

Op maandag 12 november bezocht een delegatie van Beci reSTARTERS (oplevende ondernemers) het kabinet van Brusselse minister van Werk en Economie Didier Gosuin. De bijeenkomst focuste op een stand van zaken van het reSTART-programma en de specifieke verwachtingen van de reSTARTERS. Na een constructieve dialoog herhaalde Didier Gosuin zijn steun en stelde hij concrete verbeteringen voor.

Ā 

Elk jaar gaan er te veel ondernemers failliet. Brussel blijft uiteraard niet gespaard. Daarom biedt Beci al bijna twee jaar menselijke en professionele ondersteuning aan gefailleerde ondernemers dankzij het reSTART-programma, dat hen weer in het zadel helpt. Dit programma werd in maart 2017 gelanceerd, met de steun van het Brusselse Gewest, in het kader van de Small Business Act, gelanceerd door de Brusselse minister van Economie Didier Gosuin.

Ā 

reSTART, de succesformule

Sinds de lancering van het reSTART-programma kregen bijna 100 ondernemers, verspreid over 6 promoties, steun van Beci. Voor het einde van het jaar komt er nog een 7e promotie, het bewijs dat het programma aan de verwachtingen voldoet.

Binnen Beci zijn synergieĆ«n gecreĆ«erd met de Starters-programma’s, het COm en de transmission.hub. Er werden bovendien bevoorrechte contacten gelegd met verscheidene structuren van het Brusselse ecosysteem (hub.brussels, MicroStart, de Lokale Economieloketten, JobYourself, Team4job, enz.). Ten slotte zorgde reSTART door middel van rondetafelgesprekken en conferenties voor een bewustmaking van het publiek en van de “voorschrijvers” van kandidaten voor het programma, zoals curatoren, actoren van de Ondernemingsrechtbank, OCMW’s, Actiris, enz.

Voor programmacoƶrdinator Eric Vanden Bemden is reSTART wel degelijk het enige rebound-instrument in Brussel. Het fungeert als een overgangseenheid tussen faillissement en professionele reĆÆntegratie. “Hub.brussels en 1819 activeren synergieĆ«n binnen het ondernemersecosysteem om de toegang tot de bedrijfsoprichting te vergemakkelijken, zelfstandigen te ondersteunen, geschikte financieringssystemen te ontwikkelen en nog veel meer. ReSTART vult deze aanbiedingen aan door de ervaring van mislukking op te waarderen en de ondernemer naar de partner te leiden die hem zou kunnen bijstaan in zijn beroepsopleving, als ondernemer of in loondienst.ā€ Voor Didier Gosuin “is 1819 echt de toegangspoort voor alle ondernemers. Afhankelijk van de geuite behoeften worden ondernemers doorverwezen naar de juiste partner. In die zin is reSTART een bevoorrechte partner voor ondernemers in moeilijkheden.ā€

Ā 

Een hernieuwd engagement voor 2019

Maar hoewel Beci en het Brusselse Gewest reSTARTERS een nieuwe impuls geven, toch kan de integratie alleen slagen als het proces praktisch wordt vergemakkelijkt.

Op 12 november bezocht een delegatie van reSTARTERS dus het kabinet van minister Gosuin. Dit werd voor de minister de gelegenheid om te luisteren naar de zorgen van de oplevende ondernemers, hun uitdagingen, verwachtingen en suggesties. Via hun getuigenissen brachten de reSTARTERS aldus vraagstukken ter sprake zoals toegang tot krediet, de tienjarige registrering bij de Nationale Bank, aanwervingsproblemen wegens vooroordelen over het faillissement, de administratieve traagheid van de Ondernemingsrechtbank, de collectieve schuldenregeling, de selectiecriteria voor Actiris, enz.

Bij het afronden van deze gesprekken gaf Didier Gosuin aan dat hij zich inzet om gefailleerde ondernemers te ondersteunen. Naast het reSTART-programma zullen diverse initiatieven worden uitgevoerd:

  • In het raam van MyBusinessPass, de lancering van een nieuwe pas specifiek voor oplevende ondernemers.
  • Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de overdracht van bedrijven, met de recente lancering van de site affairesĆ suivre.be, die alle over te nemen bedrijven omvat.
  • De lopende hervorming van finance.brussels moet ook de toegang tot krediet vergemakkelijken.

De minister sloot de bijeenkomst af met de noodzaak om de mentaliteit en de huidige attitude tegenover failliete ondernemers te veranderen. “Mislukking maakt nu eenmaal deel uit van het leven”, zei hij. Een standpunt dat Eric Vanden Bemden volledig beaamt: “Samen kunnen we de reĆÆntegratie versnellen van de specifieke reSTARTERS profielen (ondernemers met veel potentieel, vergeet dat nooit!). Op die manier gaan die mensen opnieuw een doorslaggevende rol spelen in de economische dynamiek van het Brusselse Gewest.ā€

 

Ā 

Voor meer info:

Eric Vanden Bemden

Coƶrdinator van het ReStart-programma

evb@beci.be

https://www.beci.be/nl/service/restart

Ā 

Over reSTART

Elk jaar gaan er in Belgiƫ bijna 11.000 bedrijven failliet, waarvan meer dan 2.700 in Brussel. Voor deze gefailleerde ondernemers betekent dit een viervoudige mislukking: op persoonlijk, professioneel, sociaal en financieel vlak. Om hen te helpen bij hun herstel en opleving, ontwikkelde Beci het reSTART programma. Het werd in maart 2017 met de steun van het Brusselse Gewest en Impulse Brussels in het leven geroepen, specifiek voor ondernemers die failliet zijn gegaan. Dit in Belgiƫ uniek en door Beci georkestreerd initiatief is bedoeld om tweedekansondernemerschap te promoten. Dit is een bijzonder belangrijke dossier in het Brusselse Gewest, waar verhoudingsgewijs meer bedrijven worden opgericht dan elders in het land, maar waar het aantal faillissementen ook relatief het hoogst is. Met elk bedrijf dat failliet gaat, verdwijnen ook banen. Ondernemers weer in het zadel zetten is daarom een grote economische en sociale uitdaging.

 

Delen