DigiChambers: driemaal klikken voor een certificaat van oorsprong

25 oktober 2018 om 16:10 

Photo by Nicole Harrington on Unsplash

In sommige buitenlandse landen moet een bedrijf dat goederen wil exporteren in het bezit zijn van een niet-preferentieel certificaat van oorsprong. Dit document is verkrijgbaar aan het loket, bij een Kamer van Koophandel, maar ook online via DigiChambers. Wij ontmoetten Christophe Coulie, Legal Affairs Manager van Belgian Chambers, de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel.

 

Het certificaat van oorsprong is een document dat, na bewijs, certificeert dat de goederen uit de Europese Unie, een specifieke lidstaat of een derde land afkomstig zijn. Als u goederen naar het buitenland wenst uit te voeren, eisen de douaneautoriteiten van de importerende landen of de klanten soms certificaten van oorsprong.

 

Dankzij DigiChambers kunnen bedrijven voortaan hun certificaten van oorsprong op afstand bestellen. Hiertoe dient het bedrijf zich op het platform te registreren en de algemene voorwaarden in het invullen. Na goedkeuring van de registratie kan het bedrijf zijn certificaataanvragen online indienen. Voor Christophe Coulie houdt het gebruik van DigiChambers veel voordelen in: “Elektronisch ingediende aanvragen worden in een kortere tijd verwerkt dan papieren. De onderneming kan te allen tijde de status van de aanvraag nagaan. Ze kan de documenten zelf afdrukken, zonder dat een medewerker zich hoeft te verplaatsen. Dit bespaart veel tijd. Ook de prijs is voordeliger.

De in 2009 opgerichte DigiChambers is vandaag niet meer uit de internationale handel weg te denken. In 2011 reikte DigiChambers 38% van de certificaten van oorsprong uit. Dit jaar zitten we aan 86%. “Deze cijfers zijn een gevolg van de digitalisering in alle sectoren en van de veranderende gewoonten van de consumenten. De kamers van koophandel hebben zich bovendien aanzienlijke inspanningen getroost om DigiChambers bij de ondernemingen te promoten.

 

Aan de spits blijven

 

België was samen met Frankrijk, Engeland, Nederland en Zwitserland een van de eerste landen die een platform als DigiChambers lanceerden. “We behoorden destijds tot de pioniers op dit gebied. Vandaag wisselen we regelmatig en zeer intensief ervaringen uit met Nederland om onze best practices te delen. Wij zijn vastberaden om voorop te blijven lopen in de technologie.” Zo werd in 2011 een module gelanceerd waarmee grote bedrijven een flink deel van hun aanvragen kunnen automatiseren. In dat jaar ging ook een verificatie-webpagina online. Daarmee kunnen de autoriteiten van het land van bestemming de echtheid van het certificaat van oorsprong verifiëren. Sinds 2014 kunnen bedrijven hun certificaten van oorsprong ook afdrukken op wit papier eerder dan op voorbedrukte formulieren. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. In 2013 kreeg DigiChambers namelijk een kwaliteitslabel van de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs.

 

Nieuwe verbeteringsprojecten zitten nog in de pijplijn“, weet Christophe Coulie. Belgian Chambers hoopt medio 2019 een nieuw DigiChambers 2.0 platform te lanceren, met daarin veel nieuwe functies. Zo bijvoorbeeld een vereenvoudigde authenticatie of de integratie met andere operatoren. Een integratie met het FAVV en de FOD Buitenlandse Zaken wordt momenteel onderzocht. “Dit nieuwe platform moet voldoen aan de verwachtingen die de kamers van koophandel en hun leden naar aanleiding van een tevredenheidsenquête hebben uitgesproken.”

 

De vraag neemt steeds toe

 

 

België is klein maar exporteert veel. Vandaar de aanzienlijke vraag naar certificaten van oorsprong. Vorig jaar werden 338.000 dergelijke certificaten uitgereikt. “Deze cijfers nemen toe. Tien jaar geleden dacht iedereen dat de certificaten van oorsprong zouden verdwijnen, maar omdat veel landen ondertussen protectionistische maatregelen hebben getroffen, is de vraag naar certificaten uiteindelijk gestegen.

Zie: www.digichambers.be


“Tien jaar geleden dacht iedereen dat de certificaten van oorsprong zouden verdwijnen, maar de vraag is uiteindelijk gestegen.”

Christophe Coulie

 

hub.brussels invest export

Delen