Een bedrijf overnemen of oprichten? Maak vooral de juiste keuze

Door Leopold Bukasa  - 11 juni 2019 om 10:06 

Créer ou reprendre une entreprise

Steeds meer mensen kiezen voor ondernemerschap. Deze sterke trend verraadt vaak een verlangen naar zelfstandigheid, zelfrealisatie, de wil om een eigen band te creëren of gewoon de hoop op een beter inkomen. De toekomstige ondernemer staat voor een keuze: een eigen bedrijf opzetten of een bestaande activiteit overnemen. Hieronder vindt u enkele criteria om u te helpen de juiste keuze te maken.

 

De oprichting van een bedrijf: uw eigen kind

Wie een eigen bedrijf start, lanceert een gloednieuw project met beperkte investeringen. Als u een bedrijf van scratch opbouwt, gebeurt dit volledig volgens uw eigenheid. Dat is niet het geval voor wie een bestaande activiteit overneemt: die moet zich aanpassen aan de werkelijkheid van een gevestigde organisatie. Als u een eigen project lanceert, kunt u zich meteen van de concurrentie onderscheiden door een aantal verstandige keuzes bij de start.

Bij de oprichting van het bedrijf is het voor u ook gemakkelijker om ervaring op te doen en de activiteit geleidelijk aan op gang te brengen. Dit kan een verstandige aanpak zijn als u met weinig of geen ervaring de stap zet.

Een ander voordeel ten opzichte van een overname is dat u in nagenoeg elke sector en op het door u gekozen moment de activiteit kunt creëren. Als u een bestaande onderneming overneemt, verloopt dit totaal anders: dan moet u onmiddellijk operationeel zijn.

Elke medaille heeft echter een keerzijde: bureaucratie en administratieve logheid zijn vaak een zware last bij de oprichting van een bedrijf. Denk maar aan alle stappen die u moet zetten aan het ondernemingsloket, het verkrijgen van een ondernemingsnummer, de keuze van de juiste juridische vorm, de registrering bij de btw, de opening van een zichtrekening enz.

 

De oprichting van een bedrijf

 

De overname van een bedrijf: de verderzetting van de activiteiten en van de kennis van zaken

Wie een bedrijf overneemt, springt op een rijdende trein. Het bedrijf is actief. Het beschikt over een netwerk van zakelijke partners, personeel, een clientèle, productiemiddelen en een zekere bekendheid.

Het grootste voordeel van een overname is dat de activiteit snel, zo niet onmiddellijk, inkomsten kan opbrengen voor de overnemer.

Dit is niet het geval bij de oprichting van een nieuw bedrijf: daar kan de eerste return on investment lang op zich laten wachten en bijzonder onzeker zijn. Sommige overdrachtprojecten zijn daarom op middellange of lange termijn minder duur voor de ondernemer.

Door een bedrijf over te nemen, beschikt u uiteraard meteen over bestaand personeel dat de verscheidene operationele functies binnen het bedrijf verzekert. U kunt dus meteen focussen op uw taak als bedrijfsleider, de teams beheren en de activiteit ontwikkelen.

Dit geldt dus niet voor een bedrijfsoprichter die meestal zelf alle functies binnen het ontluikende project voor zijn rekening moet nemen. De noodzaak om op alle fronten aanwezig te zijn, kan leiden tot overbelasting en de daaropvolgende psychosociale en economische risico’s voor de onderneming zelf.

Hier dient ook gezegd dat heel wat activiteiten alleen toegankelijk zijn door de overname van een onderneming, zeker in gebieden waar het bijzonder moeilijk wordt om vanaf nul een extra speler op de markt te brengen. Dit geldt bijvoorbeeld voor accountants: het is vandaag haast onmogelijk om in dit segment van start te gaan zonder een voorafgaande klantenportefeuille.

Wees echter op uw hoede: het vertrek van de vroegere bedrijfsleider kan een indirecte invloed hebben op de toekomstige activiteit van het bedrijf. Dit hangt grotendeels af van het gewicht van zijn of haar functie in de activiteit.

In tegenstelling tot de starter kan de overnemer met een aantal hindernissen worden geconfronteerd die te maken hebben met de bestaande structuur: lopende rechtszaken, het bestaan van slecht onderhandelde contracten, problemen met personeelsleden enz. Hier is begeleiding noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in het verleden en het welslagen van de overname te waarborgen.

De overname van een bedrijf

 

Een bedrijf overnemen of eentje oprichten? Slotopmerkingen

De keuze tussen overname en oprichting heeft vooral te maken met het budget waarover u beschikt.

De overname van een bedrijf vereist dikwijls een flinke investering. Maar het kan op termijn goedkoper uitvallen dan vanaf nul beginnen.

Alles hangt af van uw persoonlijke situatie:

  • Als u weinig ervaring hebt of echt zin hebt in een nieuwe activiteit, dan zal de oprichting van een onderneming vaak een betere keuze zijn dan een overname.
  • Kies eerder voor een bedrijfsovername als u over financiële middelen beschikt, aangevuld met vaardigheden in management en ervaring in het vak.

Een tip: bij Beci vindt u de ‘Starter’-afdeling om u te helpen bij het lanceren van een project. Eveneens bij Beci bestaat er de ‘Transmission Hub’, die u kan helpen bij de overname of de verkoop van een bedrijf.

Delen