Een gedeeld kantoor op 30 minuten van huis vinden? De huidige uitdagingen van onze werkgewoonten aanvaarden? Dat kan!

28 februari 2023 om 16:02 

[Gastartikel]

De hub is een gedeeld kantoor dat de werkgever ter beschikking stelt van zijn personeel op minder dan 30 minuten van hun woning. Wellicht een elegante uitweg uit de ontreddering die de opeenvolgende crisissen in ons beroepsleven hebben veroorzaakt.

De pandemie dwong ons thuis te werken. De oorlog in Oekraïne droeg bij tottorenhoge energieprijzen. Geen wonder dus dat bedrijven en hun werknemers creatief gingen nadenken.

Telewerk werd toen voorgesteld als een alternatief. Niet-industriële organisaties waar alleen face-to-face wordt gewerkt, zijn nu voltooid verleden tijd. Hun archaïsche en restrictieve benadering van werk beantwoordt niet langer aan de verwachtingen van de actieve bevolking. Volgens een onderzoek dat SD Worx in mei 2022 in ons landverrichtte, wil slechts 5,1% van de werkkrachten vijf dagen per week terug naar kantoor. Bovendien oordeelt 43% van de ondervraagden dat hun job perfect geschikt is voor telewerken.

Positief, maar …

Telewerk wist, met zijn duidelijke voordelen, de meeste bedrijven en hun werknemers te overtuigen. Toch kwamen snel een aantal lastige bijwerkingen aan het licht: het gebrek aan contacten en ontmoetingsmogelijkheden voor telewerkers en hun collega’s, een gevoel van afzondering, de moeilijkheid om geconcentreerd te blijven als de kinderen thuis zijn, enz. Ook niet te verwaarlozen: werk speelt een belangrijke sociale rol. We hebben behoefte aan sociale contacten en willen graag doelen bereiken en delen.

Thuis telewerken brengt ook andere problemen met zich mee. Ten eerste de vervaagde grenzen tussen werk en privé. Permanente beschikbaarheid kan tot uitputting leiden. Geconcentreerd blijven met de kinderen thuis wordt al gauw een ware uitdaging als je niet over een kamer beschikt om je wat af te zonderen. De oorspronkelijke vorm van telewerk bevordert niet per se het welzijn van de werknemer.

Autonomie

Toch betekent telewerk voor het bedrijf een buitenkans om de betrokkenheid en productiviteit van werknemers te vergroten. Zij kunnen zich trouwens autonomer voelen en tegelijk blijk geven van flexibiliteit en inlevingsvermogen. Het huidige beroepsleven wil meer autonomie, op de werkplek uiteraard, maar ook in de manier waarop mensen werken. Om succesvol te zijn, vergt telewerk daarom een combinatie van motivatie en bekwaamheid.

Aangezien de arbeidsmarkt momenteel met ernstige tekorten aan talent kampt, leggen we de focus best op de mensen zelf. Zie daar een onderscheidende factor die talent aantrekt en zowel de werkefficiëntie als het welzijn van de mensen gevoeligverbetert. Het maakt bedrijven ontvankelijker voor de verwachtingen van de klant, wendbaarder, weerbaarder tegen verstoringen en dus productiever. Bovendien druktdit model een aantal kosten, zoals onroerend goed, verplaatsingen en personeelsverloop.

Organisaties moeten daarom de stap zetten van face-to-face werk naar een resultaatgerichte productiviteitsbeoordeling. Zij moeten nadenken over de organisatie van het werk rond de bezieling van de werknemers en hun een maximale flexibiliteit aanbieden.

Uitputtende afstanden

Een van de voornaamste redenen waarom werknemers hun baan verlaten, is de tijd die zij spenderen aan verplaatsingen van en naar het werk. In België gaan dieverplaatsingen meestal gepaard met files en tijdverlies. Sinds de pandemie wil de overgrote meerderheid van de Belgen geen afstanden meer die langer dan een half uur duren. Uit een enquête blijkt dat 43% van de mensen die meer dan een uur onderweg zijn om hun werkplek te bereiken, van plan zijn van werkgever te veranderen om dichter bij huis te blijven (Bron: https://peoplesphere.be/fr/au-dela-de-quelle-duree-le-trajet-domicile-lieu-de-travail-devient-il-insupportable)

Je werkplek kiezen en boeken

Tegenwoordig bestaat er een derde optie: de hub, een plek die de werkgever ter beschikking stelt van zijn werknemers op minder dan 30 minuten afstand per fiets, openbaar vervoer of auto van hun woning. De goed georganiseerde hub biedt de instrumenten en technologie waarover de werknemer thuis misschien niet beschikt wifi, grote schermen, enz. en bovendien ruimte voor vergaderingen envertrouwelijke video- of telefoongesprekken, bergruimte voor fietsen en meestal parkeerplaatsen.

Dergelijke kleine kantoorcentra, niet meer dan een half uur van huis, verzoenenuiteenlopende belangen voor ondernemingen. De afschaffing van lange en vervelende afstanden naar het hoofdkantoor wordt zeer gewaardeerd. En toch zullen de relaties met collega’s minder snel vervagen. Gedeelde kantoren dicht bij huis worden daarom gezien als knooppunten waar werknemers efficiënt kunnen werken en elkaar comfortabel kunnen ontmoeten. Ze bieden dus het betere evenwicht tussen werk en privé waar wij allemaal naar hunkeren. Voor bedrijven is het weliswaar een hele uitdaging om in kleine steden dergelijke faciliteiten te vinden die voldoen aan hun eisen op het gebied van veiligheid en preventie.

Op dit gebied treedt België als pionier op. Een digitaal platform kan een zeer groot aantal hubs gedeelde kantoren aanbieden aan belangstellende bedrijven. De werknemers van de deelnemende bedrijven kunnen de werkplekken zelf boeken voor een dag of een halve dag, op maximum 30 minuten afstand van hun woning. Ze gebruiken daarvoor de door de werkgever toegekende credits. Een soort‘booking.com’ van de gedeelde kantoren, in feite.

Een dergelijk hub-platform kan ook een oplossing bieden wanneer een bedrijf om een of andere reden zijn werkruimte moet inkrimpen. Het bedrijf vaart er financieel wel bij omdat de oplossing de kosten verlaagt en bovendien kan dienen om talent aan te trekken.

 

Uw mening telt!

De enquête hierna bespreekt enkele aandachtspunten op het gebied van telewerk, mobiliteit en verwachtingen van werknemers in Brusselse bedrijven.

Vriendelijk verzoek om vóór 7 april deel te nemen.

Het volgende BECI Magazine zal de resultaten van deze exclusieve enquête van BECI en Xwork uitvoerig toelichten.

Om toegang te krijgen tot het formulier, voer je https://tinyurl.com/BECI-mobility in je browser in of scan je de QRC in: hij brengt je rechtstreeks naar het formulier.

 

 

Over de auteur

Catherine d’Adesky, Auteur

Met de steun van Xwork – www.xwork.be

Delen