Een loopbaangesprek als essentieel onderdeel van een retentiebeleid

10 december 2019 om 11:12 

@Getty

[coproductie] Een goede loopbaan begint met een goed gesprek. En omdat een loopbaan niet statisch is maar steeds verandert, kan dat gesprek gerust blijven duren. Als werkgevers en werknemers op een mature manier omgaan met verwachtingen en ambities, is er veel mogelijk in een bedrijf. 

Zo’n gesprek voeren lijkt een evidentie, maar dat is het in veel bedrijven niet. Veel dingen kunnen niet worden besproken op de werkvloer, er blijven veel zaken onuitgesproken. En dat levert frustratie op. Nochtans is die frustratie relatief makkelijk te verhelpen. 

Door te praten. Want praten werkt. Zowel voor de werknemer als de werkgever. Want als de werknemer openlijk kan spreken over zijn of haar ambities en verwachtingen op de werkvloer, dan kan de werkgever beter inspelen op de wensen en noden van die werkvloer. En dan gaat het niet om een vluchtig gesprek op het einde van het jaar, maar om een regelmatige babbel tussen werkgever en werknemer. Zo’n gesprek heet een loopbaangesprek. 

Dankzij zo’n loopbaangesprek kan een bedrijf kort op de bal spelen. Stel, je hebt een drukke job en je reist veel. Alles gaat prima, tot plots een familielid of een naaste hulpbehoevend wordt. Je moet er even tussenuit, maar je wil niet dat die pauze een impact zal hebben op je verdere carrière binnen het bedrijf. Wat doe je? 

Enkel door een volwassen gesprek kunnen de twee gesprekspartners gerust tot een vergelijk komen. We moeten goed beseffen dat een loopbaan geen statisch gegeven is. Soms heb je even een zijspoor nodig, om je daarna opnieuw volledig te geven. Tijdens zo’n gesprek heeft de werknemer dan ook het gevoel dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Er is aandacht. En dat kan op zijn beurt weer helpen om werknemers aan boord te houden. 

Uitstroom kan vermeden worden 

Zo’n loopbaangesprek en een open gesprekscultuur is ook essentieel in een hedendaags retentiebeleid. Bedrijven moeten bewuster omgaan met het feit dat iemands ambities en verwachtingen kunnen evolueren tijdens zijn of haar loopbaan. Niet alleen de werkgever moet bewust worden van die evolutie, ook de werknemer. Beide partners moeten de tools krijgen om de juiste woorden en manieren te vinden om correct te kunnen spreken over carrièreplannen. 

Veel uitstroom uit een bedrijf kan echt voorkomen worden. Maar dan moeten werknemers en werkgevers wel regelmatig in gesprek gaan met elkaar. Hoe kan ik zelf mijn loopbaan vormgeven? Zowel inhoudelijk als praktisch. En de werkgever kan zich dan ook de vraag stellen wat de werknemer aankan en waar hij of zij heen wil. Een win-winsituatie. 

Door de gesprekscultuur te professionaliseren, kan de werkgever veel beter inspelen op de veranderingen binnen zijn of haar bedrijf. Dat zorgt bovendien ook voor een verhoogd gevoel van respect en vertrouwen op de werkvloer. 

Mensen moeten natuurlijk ook wel beseffen dat zo’n gesprek niet betekent dat elke wens kan ingewilligd worden. Elk bedrijf is anders. In sommige bedrijven is meer mogelijk dan in andere, dat is evident. Maar spreken is te belangrijk om het niet te doen. Dankzij zo’n gesprekscultuur kan de werknemer misschien ook accepteren dat er op korte termijn niet veel manouvreerruimte is, maar op langere termijn wel. Het is geven en nemen. En dat schept een vertrouwen. 

Niet alleen werknemers vinden niet altijd de woorden om hun ambities te verwoorden, ook wergevers zijn niet altijd even duidelijk in waar ze heen willen. Ik heb gemerkt dat heel wat werkgevers denken dat het heel duidelijk is wat een mogelijk parcours is binnen het bedrijf, maar in de praktijk blijkt dat helemaal niet het geval.”  

Kijk, het is heel simpel. De maatschappij is in volle beweging. Bedrijven zijn in volle beweging. En loopbanen ook. Die zijn niet meer zo statisch als vroeger. Dan moeten we daar met z’n allen beter op inspelen. Ik ben ervan overtuigd dat we de werkvloer zo een betere plek kunnen maken. 

 

 

Kathy Rosseel, Career Management Manager bij Daoust 

krosseel@daoust.be 

www.daoust.be 

 

Delen