Een mogelijke strategie om een bedrijf uit de moeilijkheden te helpen

28 november 2023 om 09:11 

Essai de stratégie pour redresser une entreprise en difficulté Sharing ideas concepts with papernote writing strategy on wall glass office.Business marketing and communication

Bedrijven in moeilijkheden beschikken over meerdere opties om er weer bovenop te komen. We kaarten hier enkele veelgebruikte strategieën aan.

Inleiding

De bedrijfsleider heeft tot taak deze strategie te sturen. Advocaat, accountant en consultants van allerlei aard hebben niet tot taak het bedrijf recht te trekken.

Zij zijn wel bijzonder nuttige partners die de bedrijfsleider bijstaan wanneer hij een accurate diagnose moet stellen en concrete oplossingen wil toepassen.

Wanneer meerdere mensen een bedrijf leiden, vormen zij het bestuursorgaan. In micro-ondernemingen is het echter vaak zo dat slecht één lid het bestuursorgaan vormt. In dat geval wordt hij de enige bestuurder en neemt hij alleen beslissingen. Die beslissingen worden opgenomen in een register van de door de enige bestuurder genomen beslissingen. Idealiter maakt dat register deel uit van de inventarislijst, het levende geheugen de bedrijfshistoriek.

Fasen van de strategie

A. Analyse van de situatie

De eerste stap is een grondige analyse van de financiële en operationele situatie van het bedrijf. Zo kun je onderliggende problemen opsporen en nodige maatregelen bepalen om die te verhelpen.

De problemen van een bedrijf zijn heel vaak – zo niet altijd – te wijten aan kortlopende schulden en de structuur van deze schulden.

Hieronder een voorbeeld van een correcte balans die geen financiële zorgen op korte termijn zal teweegbrengen.

Voorbeeld 1

Het geld op de bank (36.000) en in contanten (2.000) is meer dan voldoende om de kortetermijnschulden te betalen (Kortlopend krediet (6.000) + Handelsschulden (21.000) + Belastingschuld (4.000) + Sociale schuld (3.000) = 34.000.

B. Herstructurering van de schuld

Als het bedrijf schulden heeft, kan het met zijn schuldeisers onderhandelen om die schuld te herstructureren. Dit kan gepaard gaan met een nieuwe onderhandeling over de aflossingsvoorwaarden, een verlenging van de betalingstermijnen of de conversie van deschulden in aandelen om het eigen vermogen te vergroten.

De gunstige situatie in voorbeeld 1 verandert volledig als het bedrijf niet langer in staat is om zijn schulden op korte termijn terug te betalen.

Het eigen vermogen blijft positief (Inbrengen (30.000) + Overgedragen winst (55.000) = 85.000).
De geldmiddelen op de bank (36.000) en in kas (2.000) = 38.000 zijn echter niet meer voldoende om de kortetermijnschulden te betalen (Kortlopend krediet (6.000) + Handelsschulden (21.000) + Belastingschuld (34.000) + Socialezekerheidsschuld (23.000) = 84.000).

Het kastekort bedraagt 38.000 84.000 = -48.000. Als alle schuldeisers onmiddellijk hun schuld komen opeisen, heeft het bedrijf geen andere keuze dan het faillissement te overwegen, omdat het dan in staking van betaling verkeert.

Een gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) is echter mogelijk als de schuldeisers hun vertrouwen in het bedrijf behouden. In dat geval wordt niet voldaan aan de tweede voorwaarde voor een faillissement: verlies aan kredietwaardigheid.

Wat zijn de andere opties voordat je een GRP overweegt?
Waaraan merk je dat een bedrijf in moeilijkheden verkeert?

C. Kostenreductie

Het bedrijf kan proberen zijn kosten te verlagen en nagaan waar besparingen mogelijk zijn.
Denk hierbij aan een beperking van het personeelsbestand, een heronderhandeling van contracten met leveranciers, de stroomlijning van operationele processen, enz.

Het kan bijvoorbeeld telefoonabonnementen doorlichten om nummers op te sporen die niets met het bedrijf te maken hebben, of abonnementen met opties die nooit worden gebruikt. De aanbiedingen van telecomaanbieders vergelijken en eventueel overstappen is relatief eenvoudig.

Dat geldt ook voor energie. Stemt het contract nog overeen met de werkelijke behoeften? Is het mogelijk om tijdens daluren te verbruiken? Kan apparatuur worden veranderd om minder te verbruiken? Enzovoort. Het heeft geen zin om de sportieve en culturele activiteiten van je vrienden te sponsoren, als je veststelt dat die vrienden niet bij je komen kopen omdat ‘het op internet goedkoper is’. Alvast terechte besparingen.

Hetzelfde geldt voor reclame op het internet. Controleer of die wel winstgevend is.

D. Zakelijke diversificatie

Een bedrijf dat van één product of één markt afhangt, kan overwegen om zijn activiteiten te diversifiëren.
Dit kan door nieuwe producten te ontwikkelen, zich op nieuwe markten te richten of het dienstenaanbod uit te breiden.

Het is niet omdat je alleen bent in je markt dat je producten niet verouderd kunnen raken.
Je moet jezelf minstens eens in de tien jaar opnieuw uitvinden.

Hoeveel merken zijn er niet verdwenen bij gebrek aan diversificatie? Anderen bieden vernieuwde producten aan: het concept blijft ongewijzigd, maar met de meest recente technologie. Polaroid is hier een mooi voorbeeld van.

E. Het beheer verbeteren

Slecht beheer kan een bedrijf in moeilijkheden brengen. ‘Tot over zijn oren in de business zitten’, zoals we vaak horen, is zeker niet de beste oplossing.
Regelmatig wat afstand nemen is wél een aanrader.
Door bestuur- en administratieve vaardigheden te verbeteren, het toezicht te versterken en effectievere controlesystemen in te voeren, kan het bedrijf efficiënter en winstgevender worden.

Bestuurvaardigheden hebben niets te maken met de toegang tot het beroep, die in Vlaanderen en Brussel trouwens is ingetrokken. Bedrijfsleiders moeten regelmatig keuzes maken die gevolgen hebben op lange termijn:

• Nieuwe voorraad kopen tegen een aantrekkelijke prijs terwijl er nog genoeg gelijkaardige voorraad in de magazijnen ligt?
• Gevoelig zijn voor het verzoek van een werknemer om een lening tijdens een scheiding, wanneer de sociale zekerheid en/of belastingen al niet goed worden betaald?
• Aanvaarden dat een bevriende klant de betaling van facturen uitstelt terwijl leveranciers dreigen niet meteen te leveren?
• Het voertuig dat door het bedrijf werd gekocht voor een van de kinderen van de bedrijfsleider niet behouden en het verkopen, terwijl deze persoon niet voor het bedrijf werkt?
• Geen nieuwe onderhandelingen aanvragen over leningen met bankiers, over prijzen met leveranciers, over toeslagen met de fiscus of de RSZ, ook al zou dit helpen om de wankele winstgevendheid te verbeteren, die margeverlies veroorzaakt?
• Enzovoort.

F. Aanvullende financiering zoeken

Als het bedrijf geld nodig heeft om te herstellen, kan het op zoek gaan naar aanvullende financieringsbronnen, zoals leningen, risicokapitaalverschaffers of strategische partnerschappen.

➤ Bankleningen: bedrijven kunnen leningen aanvragen bij handelsbanken. Die instellingen kunnen zich echter terughoudend opstellen ten aanzien van leningen aan bedrijven die in moeilijkheden verkeren, wegens het verhoogd risico. In dergelijke omstandigheden kan de lening gepaard gaan met extra garanties of speciale voorwaarden.
➤ Risicokapitaalverschaffers: groeiende bedrijven of bedrijven met een hoog ontwikkelingspotentieel kunnen op zoek gaan naar durfkapitalisten. Deze investeerders verstrekken fondsen in ruil voor een aandeel in het bedrijf. Ze kunnen ook expertise en advies geven om het bedrijf te helpen herstellen.
➤ Angel investors, ook bekend als ‘business angels’. Dit zijn vermogende investeerders die investeren in bedrijven die van start gaan of in moeilijkheden verkeren. Ze kunnen kapitaal, ervaring en nuttige contacten verschaffen om het bedrijf er weer bovenop te helpen.
Link naar artikel “Waarom kan ik het kapitaal van mijn bedrijf niet openstellen voor
derden?”
➤ Crowdfunding: met deze financieringsmethode kunnen bedrijven geld inzamelen bij een groot aantal mensen via online platforms. Bijdragen kunnen worden geleverd in de vorm van donaties, leningen of aandeleninvesteringen, afhankelijk van het gebruikte crowdfundingmodel.
➤ Subsidies en hulp van federale of gewestelijke overheden: in sommige gevallen kunnen bedrijven in moeilijkheden in aanmerking komen voor specifieke subsidies of financiële hulp van overheden of andere openbare instanties.
Deze programma’s zijn vaak bedoeld om de creatie van banen, economische groei of specifieke sectoren te ondersteunen.
https://economie-werk.brussels/welke-subsidies
➤ Strategische partnerschappen: het bedrijf kan partnerschappen aangaan met complementaire bedrijven. Die samenwerkingsverbanden kunnen de vorm aannemen van joint ventures, distributieovereenkomsten, technologielicenties of gezamenlijke marketingovereenkomsten. De samenwerkingen kunnen financiële, operationele en commerciële voordelen opleveren voor het noodlijdende bedrijf.
➤ Overdracht van activa: het bedrijf kan overwegen om bepaalde minder essentiële activa te verkopen om geld te genereren: onroerend goed, apparatuur of onrendabele dochterondernemingen.
Belangrijk is dat elke bron van aanvullende financiering zijn eigen voor- en nadelen heeft en dat de juiste keuze afhangt van de behoeften en de specifieke situatie van het bedrijf in moeilijkheden. Grondige analyse en financiële planning zijn onontbeerlijk om de beste aanpak te bepalen.

G. Marketing en ontwikkeling van de verkoop

Een solide marketingstrategie en effectieve commerciële ontwikkeling kunnen een bedrijf helpen nieuwe klanten aan te trekken, bestaande klanten te behouden en de omzet te verhogen.
Zonder aanwezigheid op internet of sociale netwerken zal het moeilijk zijn om je bedrijf te promoten – ondanks de digitale kloof die blijft bestaan voor mensen die noch internet, noch smartphone, noch computer hebben.
Maar vergeet niet dat ook de slachtoffers van de digitale kloof consumenten zijn, met een zekere koopkracht.
Stem je communicatie af op je klanten en prospects.

Conclusies

Elk bedrijf is uniek en een pasklare oplossing bestaat niet. De specifieke aanpak hangt af van bedrijfseigen factoren, de sector en de omstandigheden van de huidige bedrijfsmoeilijkheden. In sommige extreme gevallen zijn juridische procedures nodig, zoals herstructurering of faillissement om het bedrijf er weer bovenop te helpen.

Jean Pierre RIQUET
Fiscaal jurist Associate Professor Ephec

Disclaimer: dit artikel is niet bedoeld als advies of raadpleging, maar gewoon als informatie. De auteur en redactie hebben grote zorg besteed aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie, maar kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Diagnose en doorstart van je bedrijf – Groepsbijeenkomst

Doe mee op dinsdag als onderdeel van een groep (14.00 – 16.00 uur)

⇨ Registratie

 

CED Relance

ced@beci.be 02/5334090

 

Delen