En wat vinden de aandeelhouders ervan?

Door Marc Decorte  - 2 december 2019 om 16:12 

D.R. Marc Decorte

December is de maand van de goede wensen, van even terugblikken op het voorbije jaar en van de toekomstgerichte boodschappen. De goede wensen zullen we broodnodig hebben, want de politieke, economische, sociale en financiële situatie is momenteel onstabiel en onzeker. Denk maar aan Brexit, de handelsoorlogen en internationale spanningen, de negatieve intrestvoeten, de trage groei, begrotingsproblemen, het klimaatvraagstuk en de moeilijkheden die onze Europese democratieën ervaren om politieke meerderheden samen te stellen.  

De veerkracht van onze bedrijven, hun creativiteit, zin voor innovatie en bereidheid om oplossingen aan te dragen, zijn echter bemoedigende tekenen voor het jaar 2020.  

Op politiek vlak is de vorming van een regering dat op een stabiele parlementaire meerderheid berust, in vele Europese landen een bijzonder ingewikkelde oefening geworden. In België is dit niet anders. Op gewestelijk niveau mogen we ons verheugen dat Brussel relatief snel een regering heeft kunnen vormen. 

Laten we ons even wagen aan een – theoretische en misschien een tikkeltje vergezochte – vergelijking, op federaal niveau.

“Als België vandaag een naamloze vennootschap was, wat zouden de aandeelhouders ervan vinden? Ze zouden zich wellicht zorgen maken. Stel u voor: een onderneming zonder management en die niet in staat is om strategische beslissingen te nemen!”

Het dagelijks beheer wordt weliswaar verzekerd, maar dit volstaat niet.  

We zitten met dringende dossiers en verplichtingen die we moeten naleven. Zo bijvoorbeeld de begroting voor 2020 die we aan Europa moeten voorleggen. Een Staat die tot de medeoprichters van de Europese Unie behoort en waar bovendien de Europese hoofdstad is gevestigd, moet zich voorbeeldig opstellen. Doet de NV België dat niet, dan ontstaat er onzekerheid op de markt. De beursnotering riskeert serieuze klappen. In feite kost het uitblijven van een volwaardige regering al heel veel geld aan ons land.  

Hoe kan de NV België haar energiebevoorrading verzekeren en tegelijk haar kosten en verplichtingen onder controle houden? Hoe zal de NV België de kosten van een vergrijzende bevolking kunnen opvangen en ondertussen haar investeringscapaciteit behouden? Hoe kan dit land de uitdagingen inzake werkgelegenheid en opleiding aan, met de huidige lange lijst aan knelpuntberoepen? Hoe beschermen en bevorderen we onze export? Zie daar een greep uit de vele zorgen waar de aandeelhouders momenteel mee zitten, in afwachting van bevredigende antwoorden … 

Aandeelhouders van een NV zouden in ieder geval al een algemene vergadering bijeen geroepen hebben. En ze zouden ondertussen een managementteam ter beschikking hebben gesteld, om de belangrijke beslissingen te nemen. Een of twee maanden vertraging is een eeuwigheid voor een NV. En zes maanden, dan? De economische wereld en het maatschappelijk middenveld delen dus een vurige wens: een volwaardige federale regering! Hoe eerder hoe beter.  

 

 Marc Decorte, 

Voorzitter van Beci 

Delen