ESG: CEO en HR, jullie zijn verantwoordelijk!

16 januari 2024 om 09:01 

ESG

Nu de concurrentie woedt om de beste werknemers aan te trekken en te behouden, moet je weten dat goede ESG-scores op sociale aspecten je kunnen helpen deze race om talent te winnen. SCUDI staat je terzijde.

Meer dan 50.000 bedrijven in Europa worden binnenkort geconfronteerd met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Volgens het principe van “dubbele materialiteit”, hoeksteen van de CSRD, moeten bedrijven informatie publiceren die inzicht geeft in enerzijds de effecten van duurzaamheidskwesties op hun financiële situatie en prestaties en anderzijds hun impact op het milieu en de samenleving. Deze Europese richtlijn verplicht hen om informatie te publiceren over hun effecten op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG).

CSRD berust op gestandaardiseerde indicatoren die door de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) zijn opgesteld via Europese normen. Van de 82 indicatoren in deze rapportage hebben er 32 betrekking op sociale materies. De CSRD helpt investeerders, consumenten, werknemers, politieke besluitvormers en andere belanghebbenden om de niet-financiële prestaties van bedrijven te beoordelen en te vergelijken – en dus om keuzes te maken!

EWA: Earned Wage Access, hoe werkt dat?

Earned Wage Access (EWA), zoals voorgesteld door Scudi, zou kunnen voldoen aan een aantal van de CSRD-bekendmakingscriteria, met name die met betrekking tot de sociale dimensie van duurzaamheid.

Hier lees je hoe:

Welzijn van werknemers: EWA verbetert het financiële welzijn van werknemers doordat ze toegang krijgen tot het loon dat ze vóór de gebruikelijke betaaldatum hebben verdiend. Dit kan financiële stress verminderen, een belangrijke indicator voor het welzijn van werknemers.
Eerlijke werkpraktijken: EWA aanbieden kan worden gezien als een eerlijke en verantwoordelijke werkpraktijk. Dit bewijst trouwens dat het bedrijf zich bezighoudt met de financiële situatie van zijn werknemers en flexibele oplossingen wil bieden voor hun behoeften.
Betrokkenheid en tevredenheid van werknemers: EWA implementeren kan de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers verbeteren, omdat dit aantoont dat de werkgever aandacht schenkt aan hun persoonlijke en financiële behoeften. Het kan belangrijk zijn dit aspect bekend te maken als onderdeel van de CSRD-vereisten.
Talent aantrekken en behouden: EWA kan een troef zijn in strategieën om talent aan te trekken en te behouden. Werknemers zullen geneigd zijn bedrijven die dergelijke diensten aanbieden als aantrekkelijker te beschouwen. Dit geldt vooral voor jongere generaties, die waarde hechten aan flexibele en zorgzame werkpraktijken.
Transparantie en sociale verantwoordelijkheid: door EWA op te nemen in hun aanbod aan werknemers tonen bedrijven aan dat ze transparantie en sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel dragen. Dit is in lijn met de geest van de CSRD, die een grotere sociale verantwoordelijkheid van bedrijven wil bevorderen.

Samengevat kan Scudi’s Earned Wage Access, door deze aspecten aan te pakken, bedrijven helpen om aan een aantal van deze rapportagevereisten te voldoen.

Kom op 23 januari naar Beci voor een discussie over de sociale impact van bedrijven, met de nadruk op CSRD. Laten we samen sociale duurzaamheid en de integratie ervan in human resources onderzoeken. Jouw aanwezigheid wordt een bijdrage aan een meer verantwoordelijke professionele toekomst!
ESG
Delen