Febiac en Renta vormen samen met de GDA een alliantie en herinneren aan de rol van de autosector in België

29 mei 2019 om 16:05 

V.R - Van links naar rechts : Miel Horsten, Denis Gorteman et Peter Daeninck.

De Automobiel- en Tweewielerfederatie (Febiac), de Belgische federatie van voertuigverhuurders (Renta) en de Groepering van autodealers (GDA-Traxio) sluiten een verbond. De bedoeling is om de samenhang en de impact van hun dagelijkse inzet voor de autosector, voor de werknemers uit die sector, maar vooral voor de gebruikers van hun producten en diensten – de burgers en bedrijven – te bevorderen.

Juridische kwesties, gemeenschappelijke communicatie, data, fiscaliteit, opleiding en mobiliteit: allemaal aspecten van de synergie die bekrachtigd werd door de ondertekening van het samenwerkingsakkoord.

“Het groeiende belang van de mobiliteit voor de welvaart van de maatschappij en het individuele welzijn, de groei van het goederenvervoer over de weg, maar ook de groeiende noodzaak aan een multimodaal vervoer gekoppeld aan de opkomst van vervoersmiddelen om ‘de laatste kilometer af te leggen’ zijn elementen die aan de basis lagen van het samenwerkingsakkoord,” legt Denis Gorteman, Ondervoorzitter van FEBIAC, uit.

“Deze koepelorganisatie waarin onze respectieve knowhow gebundeld wordt, wil vooral de welvaart en het welzijn bevorderen dankzij oplossingen die de autosector – via zijn activiteiten, producten en diensten – ontwikkelt en aanbiedt,” zegt Peter Daeninck, Ondervoorzitter van Traxio en voorzitter van GDA.

De drie organisaties willen niet alleen de schijnwerpers op dit akkoord richten, maar ook aan de rol van de autosector in ons land herinneren. De drie activiteitsdomeinen die FEBIAC, Renta en GDA-Traxio vertegenwoordigen, zijn goed voor 120.000 banen in België en dragen via de fiscaliteit elk jaar voor 20 miljard euro bij aan het budget van de overheid.

Alle drie hebben oog voor kwesties zoals de mobiliteit en de vergroening van het wagenpark. Daarom onderstrepen ze ook de inspanningen die de sector levert, om almaar milieuvriendelijkere voertuigen en diensten op de markt te brengen. Daarnaast herinneren de drie verenigingen eraan dat ze positief staan ten opzichte van fiscale maatregelen om het wagenpark te vergroenen en nieuwe mobiliteitsdiensten te bevorderen.

“FEBIAC, Renta en GDA-Traxio willen dat het debat over de auto in het algemeen en over de bedrijfswagen in het bijzonder weer in alle sereniteit gevoerd wordt. Onze drie verenigingen pleiten voor een langetermijnvisie die de invoering omvat van een fiscaliteit met positieve impulsen,” besluit Miel Horsten, Voorzitter van Renta.

Info : www.febiac.be ; www.renta.be ; www.traxio.be

Delen