Federaal parlement zet licht op groen voor CETA

30 juli 2018 om 10:07 

©GettyImages

De verschillende werkgeversorganisaties (VBO, UNIZO, VOKA, BECI, AVED, UWE en Boerenbond) zijn verheugd over de ratificering van het uitgebreid economisch en handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie (CETA) door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op donderdag 19 juli 2018.

Een positief signaal

De positieve stemming beantwoordt ten volle aan de verwachtingen van onze respectieve leden. Het versterkt de geloofwaardigheid van ons land ten aanzien van onze Europese (op vandaag hebben twaalf lidstaten CETA geratificeerd) en Canadese partners. Ook de rechtszekerheid voor bedrijven uit de drie gewesten van ons land die handel drijven met Canada, wordt hierdoor verhoogd.

De ratificering van het akkoord door de Kamer van Volksvertegenwoordigers is ook een sterk signaal voor rules-based vrijhandel in een context waarin de internationale handelsspanningen toenemen. De Europese Unie moet mee garant staan voor het wereldhandelssysteem tegenover unilaterale en protectionistische acties. Het sluiten van handelsakkoorden met haar belangrijkste internationale partners (waaronder Canada, waarmee ze een sokkel van gemeenschappelijke waarden deelt), draagt ten volle bij tot die doelstelling.

Nieuwe opportuniteiten

Het CETA-akkoord is een ambitieus en evenwichtig akkoord dat het handelsverkeer faciliteert en stimuleert voor ondernemingen van alle omvang. Dat doet het onder meer door tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen op te heffen en douaneprocedures te vereenvoudigen, terwijl het tegelijk potentieel kwetsbare subsectoren voldoende bescherming biedt. Het opent nieuwe perspectieven op de Canadese markt, met wat betreft de toegang tot Canadese overheidsopdrachten en diensten. Ook zal het investeringen tussen de EU en Canada stimuleren.

Bovendien bevat CETA de nodige garanties inzake het recht van staten om te reguleren, bindende bepalingen inzake sociale en milieunormen en een grondige hervorming van het systeem voor de beslechting van geschillen tussen staten en investeerders. Tot slot werden rond het akkoord heel wat verduidelijkingen aangebracht (opgenomen in het gezamenlijk verklarend instrument en de vele verklaringen als bijlage bij CETA) naar aanleiding van de bezorgdheden waaraan bepaalde groepen van het maatschappelijk middenveld uiting hadden gegeven en het politieke schaakspel bij de ondertekening in oktober 2016.

Hernieuwde interesse

Hoewel het nog te vroeg is om een becijferde stand van zaken op te maken van de economische effecten nadat CETA op 21 september 2017 voorlopig in werking trad, stellen we vast dat Belgische bedrijven meer interesse tonen in de Canadese markt. Dat bewijzen ook het succes van de recente economische missies en het staatsbezoek aan Canada, en de eerste positieve gevolgen voor de Belgische uitvoerders en invoerders. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel meldt een stijging met 57% van de Belgische export richting Canada in de eerste twee maanden van 2018.

Ratificeringsproces voortzetten

Na de positieve stemming in het federaal parlement roepen de werkgeversorganisaties de verscheidene deelstaatentiteiten van het land op om voort te gaan op de ingezette weg en CETA zo spoedig mogelijk te ratificeren op basis van de eigen merites van het akkoord. In dit verband verheugen ze zich over de goedkeuring van CETA door het Vlaams parlement op 20 juni.

Delen