Financiële steun aan intellectuele eigendom voor merken-, ontwerp- en octrooiaanvragen

10 februari 2023 om 15:02 

Door een snel en eenvoudig sollicitatieproces kan elke Belgische KMO tot 2,250 EUR per aanvraag besparen. Het KMO-fonds van de EU biedt gedeeltelijke terugbetalingen van vergoedingen voor merk-, ontwerp- en octrooiaanvragen en IP Scan diensten van 2022 tot 2024. De IP Scan-service kan bedrijven helpen bij het identificeren van hun intellectuele eigendom en geeft advies over hoe deze activa kunnen worden beschermd.

Waarom is het beschermen van uw intellectuele eigendom noodzakelijk? 
Het beschermen van uw intellectuele eigendom (IE) is de enige legale manier om te voorkomen dat uw unieke ideeën, producten of diensten zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt.

Wat is de IP-scan? 

De IP-scan van EUIPO, Europrean Union Intellectual Property Office, helpt KMO’s hun intellectuele eigendom te beschermen door hen rechtstreeks in contact te brengen met een aangewezen IP-deskundige van een nationaal IP-bureau die samen met het bedrijf het bedrijfsmodel, de producten/diensten en de groeiplannen onder de loep neemt.

De Europese Commissie en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie hebben in januari het nieuwe EU-KMO-fonds 2023 gelanceerd, dat vouchers voor intellectuele eigendom aanbiedt aan in de EU gevestigde KMO’s. 

Wat is het KMO-fonds? 

Het KMO-fonds is een initiatief van de Europese Commissie dat wordt uitgevoerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en loopt van 23 januari 2023 tot 8 december 2023. Het Ideas Powered for Business SME fonds is een subsidieregeling die bedoeld is om kleine en middelgrote ondernemingen in de EU te helpen hun intellectuele-eigendomsrechten te beschermen.

Het EU-KMO-fonds, met een totale begroting van 60,1 miljoen EUR voor 2022-24 (27,1 miljoen EUR voor 2023), biedt de volgende diensten:

· 90 % van de door de lidstaten in rekening gebrachte kosten voor IP-scandiensten vergoeden;
· 75 % van de kosten die in rekening worden gebracht door bureaus voor intellectuele eigendom (waaronder nationale bureaus voor intellectuele eigendom, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom) voor de registratie van handelsmerken en modellen vergoeden;
· 50 % van de door het World Intellectual Property Office in rekening gebrachte kosten voor het verkrijgen van internationale merken- en modellenbescherming vergoeden.

Vanaf maart zal het KMO-fonds ook:

· 75 % van de vergoedingen die de nationale octrooibureaus en het Europees Octrooibureau voor de registratie van octrooien in rekening brengen, vergoeden;
· 50 % van de door het Communautair Bureau voor plantenrassen in rekening gebrachte aanvraagrechten voor de registratie van nieuwe plantenrassen terug te betalen;

Vanaf de tweede helft van 2023 kunnen ook de kosten van eerste handhavingsadvies worden gedekt.

Wie kan van het KMO-fonds profiteren? 
Het KMO-fonds biedt financiële steun aan in de Europese Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen. De aanvraag kan worden ingediend door een eigenaar, een werknemer of een gemachtigde externe vertegenwoordiger die namens hen optreedt. De subsidies worden aan de KMO toegekend en de terugbetaling wordt altijd rechtstreeks op de bankrekening van de KMO overgemaakt.

Hoe werkt het KMO-fonds? 

Aanvragers moeten eerst het land selecteren waar de onderneming in Europa is gevestigd. De aanvraagprocedure is eenvoudig. Bij de aanvraag moeten enkele documenten worden opgesteld. 

Voor het eerst zal het KMO-fonds van 2023 ook betrekking hebben op Europese octrooien om innovatie en investeringen en de bescherming van plantenrassen te stimuleren om de voedselzekerheid te verbeteren.

De actie zal door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie worden uitgevoerd door middel van oproepen tot het indienen van voorstellen. De aanvragen zullen worden onderzocht en beoordeeld op basis van een „first come first served”-criterium.

 

Voor meer informatie over het KMO-fonds: KMO-fonds 2023

Vind onze ondersteunende diensten voor IP-bescherming op

Delen