Een alternatief voor factoring: waarom verkoopt u uw facturen niet?

3 september 2019 om 14:09 

Factoring poster is held by businessman.

Het bedrijfsleven is geen ponykamp. Tussen financieringsbehoeften, administratieve druk en betalingsachterstanden hebben KMO’s vaak nood aan externe oplossingen. Eentje daarvan is factoring: een minder gekende financieringsoplossing die heel wat voordelen biedt. Jammer genoeg komen niet alle KMO’s in aanmerking voor klassieke factoring.

Factoring is vrij eenvoudig: u draagt al uw facturen over aan een gespecialiseerde financiële onderneming (de ‘factor’). In ruil ontvangt u onmiddellijk een deel (70 tot 90 %) van het bedrag dat uw klant u nog verschuldigd is. Op de vervaldag van de factuur zal de factor de som innen en het resterende saldo aan u overmaken na aftrek van een commissie. Met andere woorden: uw facturen worden voorgefinancierd, zodat u meteen over liquide middelen beschikt.

 

Ontegensprekelijke voordelen

Dit soort krediet is voor 100 % op uw gepresteerde activiteit gebaseerd. U leent het geld dus niet echt, u ontvangt vroegtijdig een omzet die u eerder al genereerde. In dat opzicht is factoring een efficiënte hefboom om groei te financieren. Immers, hoe meer u factureert, hoe groter de instroom van vers geld.

Factoring is meteen ook een uitstekende oplossing voor cashflow problemen omwille van betalingsachterstand bij uw klanten en/of van kapitaalbehoeften ter ondersteuning van uw productie. Zo hoeft u niet langs te gaan bij een bank om een kredietovereenkomst af te sluiten, wat meestal meer geld en tijd kost. De kosten voor factoring kunnen weliswaar hoger oplopen, maar zijn wél fiscaal aftrekbaar.

 

KMO’s vaak uitgesloten…

Daar wringt het schoentje: factoring is niet echt op KMO’s afgestemd, met name omwille van de bijzonder selectieve criteria op vlak van de financiële gezondheid van uw bedrijf. U moet niet alleen een onberispelijke reputatie hebben. Vaak moet u zich op lange termijn engageren.

 

  • … omwille van strikte criteria:

U moet in de eerste plaats aantonen dat uw firma over een goede solvabiliteit beschikt en voldoende omzet draait. Traditionele factoring bedrijven wijzen uw aanvraag vaak af als u geen jaarlijkse omzet van minimaal een miljoen euro haalt. Indien de factor uw resultaten ontoereikend vindt, kunnen ze eisen dat u zich persoonlijk borg stelt.

Daarnaast moet uw klantenportefeuille de factor interesseren. Hoe solider en gediversifieerder uw klanten, hoe groter de kans dat uw aanvraag wordt aanvaard. Indien u slechts één (of een beperkt aantal) klant(en) heeft, zal uw factor eerder afwijzend reageren.

 

  • … omwille van minimale verbintenissen:

De klassieke factoringformule impliceert vaak zware tegenprestaties van uw kant. Zo zal een factor doorgaans eisen dat u een contract voor minimaal een jaar en voor uw volledige klantenportefeuille afsluit. Zodra het geld vrijkomt, kunt u het ook niet helemaal vrij aanwenden. Naargelang het geval moet u de besteding van de bedragen rechtvaardigen óf wordt een deel van de factuurbedragen door de factor ingehouden bij wijze van waarborg. Wanneer uw klant een factuur niet zou betalen, kan de factor dit inhouden op de kredietlijn waardoor er minder financiering beschikbaar is.

 

  • … omwille van de administratieve rompslomp:

In de praktijk zorgen de omslachtige procedures ervoor dat factoring doorgaans een zaak is van grote bedrijven die hun klantenbeheer volledig willen uitbesteden. Een ondernemer die tijdelijk of recurrent 15.000 euro per maand nodig heeft, komt niet aan zijn of haar trekken!

 

Meer flexibele alternatieven

Parallel met de klassieke factoringoplossingen bieden fintechs (innovatieve financiële ondernemingen) vaak veel flexibelere mogelijkheden aan om facturen te verkopen. Bovendien zijn die toegankelijker en beter op KMO’s afgestemd. Via snelle en beveiligde platforms leggen ze de nadruk op de transparantie van de procedures en de onmiddellijke overdracht van de individuele facturen. Als ondernemer kiest u zelf welke facturen u overdraagt, in plaats van dat u uw volledige klantenportefeuille moet overdragen. Ideaal voor ondernemers die een eenvoudig antwoord zoeken op een financieringsbehoefte, of deze nu tijdelijk of recurrent is.

 

Flexibele factoring met Edebex: de ideale oplossing voor KMO’s

Bij Edebex kunt u uw facturen verkopen op het moment dat u cash nodig heeft. Na amper enkele dagen ontvangt u het volledige factuurbedrag, vermindert met de kosten voor onze dienstverlening.

De procedure is bijzonder snel, en Edebex houdt uitsluitend rekening met de solvabiliteit van uw klanten, niet met die van u. In slechts enkele muisklikken komt u te weten of u uw factuur op ons platform kunt verkopen en weet u precies wat dit u zal kosten.

Wat na de verkoop van een factuur? Edebex staat in voor de invordering van de factuur en u bent bovendien beschermt tegen het risico van laattijdige of niet-betalingen door uw klanten. U kunt dus op beide oren slapen en vermindert in één klap ook de administratie van uw bedrijf (gedaan met het opvolgen van uw onbetaalde facturen!).

Doe de test !

Delen