Vrij verkeer van goederen binnen de Europese interne markt

18 maart 2020 om 14:03 

©GettyImages

Het is belangrijk dat de grondbeginselen van de interne markt en van het Schengenakkoord worden gehandhaafd, met name om het vrije verkeer van goederen (via alle vervoerswijzen) en beroepsmobiliteit (met name in grensoverschrijdende gebieden) te waarborgen.

Hoewel veel aspecten van grensmaatregelen onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, heeft de Europese Commissie getracht samenhang te brengen. Daartoe stelde zij richtsnoeren op om een kader voor nationale maatregelen tot stand te brengen. Voor de levering van goederen:

 

  • De lidstaten moeten het vrije verkeer van alle goederen behouden.Zij moeten met name zorgen voor de toeleveringsketen van essentiële producten zoals geneesmiddelen, medische uitrusting, essentiële en bederfelijke levensmiddelen en vee. Er mogen geen beperkingen worden opgelegd voor het verkeer van goederen binnen de interne markt, met name (maar niet alleen), essentiële goederen die verband houden met de gezondheid van en aan bederf onderhevige goederen, met inbegrip van levensmiddelen, tenzij naar behoren gemotiveerd wordt. De lidstaten dienen prioritaire trajecten voor het vervoer van goederen aan te wijzen (bijvoorbeeld door middel van „groene wegen”) en om een einde te maken aan een verbod op het weekend.

 

  • Er mag geen aanvullende certificering worden opgelegd voor goederen die legaal op de interne markt van de EU worden gebracht. Er zij op gewezen dat er volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid geen bewijs is dat het diervoeder een bron of een transmissiebron van Covi-19 is[1].

 

  • Werknemers in de vervoerssector, en met name werknemers die essentiële goederen leveren, moeten, afhankelijk van de behoeften, over de grenzen heen kunnen reizen en hun veiligheid mag in geen geval in gevaar worden gebracht.

 

  • De lidstaten moeten zorgen voor een constante voorziening om in sociale behoeften te voorzien, het paniekwinkelen en overbezetting van winkels te vermijden, wat een proactieve inzet van de hele toeleveringsketen vereist.

 

  • Waar nodig moeten specifieke vervoersknooppunten (bv. havens, luchthavens, logistieke platforms) worden versterkt.

 

[1]EFSA. europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Delen