Gemeenteverkiezingen en plaatselijke ontwikkeling

9 oktober 2018 om 08:10 

Marc Decorte ©Reporters

Over een paar dagen stappen we naar de stembus om onze gemeentemandatarissen te kiezen voor de komende zes jaar. Een onderwerp dat de burger aanbelangt, en dus ook de zelfstandige, de ondernemer, de leerkracht, de student, de werknemer, de werkzoekende… allemaal mensen die een rol spelen in gemeente – of ze nu stemgerechtigd zijn of niet.

Op het dit eerste politieke niveau, heel dicht bij de bevolking, hebben de gemeenten een directe impact op het bedrijfsleven. En dan wel vanuit verscheidene invalshoeken: de lokale belastingen uiteraard, maar ook ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde, handel, openbare netheid, werven, parkeren, veiligheid…

Via de politieke barometer die we twee keer per jaar organiseren – en waaraan we een gemeentelijk dimensie toevoegden – hebben we, in overleg met onze leden, de verwachtingen van ondernemers op een rijtje gezet. Aan de hand daarvan stelden wij een handvest in vijf punten op, dat wij enkele weken geleden hebben voorgelegd aan de Brusselse burgemeesters, hun schepencolleges en de plaatselijke secties van de politieke partijen.

Wat vragen wij?

  • Een vergemakkelijking van het bedrijfsleven door een betere ontvangst bij de gemeentelijke diensten, goede informatie, minder formaliteiten en het gebruik van moderne technologieën;
  • Een betere toegankelijkheid voor de werknemers, in het bijzonder door een samenhangend parkeerbeleid, de promotie van het openbaar vervoer en voorrang aan leveringen en mobiele diensten;
  • Een evenwicht tussen een redelijke belasting en de diensten die aan bedrijven worden geboden, samen met de creatie van banen en steun aan de economische groei;
  • De veiligheid van mensen, werknemers en bezoekers, net als die van goederen, door een contactvriendelijke sfeer, respect voor de wet, sensibilisering voor netheid en de inrichting van openbare ruimten rond bedrijven;
  • De bevordering van lokale ontwikkeling door vlottere contacten tussen lokale bedrijven en het gemeentebestuur, naast een systematische verspreiding van gemeentelijke informatie over lokale overheidsopdrachten en meer lokale inkoop, om de koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Zulke verbintenissen bieden tegelijk een visie, meetbare doelstellingen en actiemiddelen toegesneden op de lokale realiteit. Bij het schrijven van dit ‘Woord vooraf’ kregen we de eerste reacties op onze oproep binnen. Ze waren zeer bemoedigend. De uitdaging bestaat er nu in dit handvest door de nieuwe gemeentelijke meerderheden te laten goedkeuren – en ervoor te zorgen dat het ten uitvoer wordt gelegd.

Het sociaaleconomische aspect van lokale ontwikkeling maakt deel uit van de missie van Beci. We hopen met de Brusselse gemeenten te mogen samenwerken.

Delen