Gezocht: radicale projectontwikkelaars

Door Johan Debière  -  - 4 januari 2020 om 11:01 

Een project onder leiding van Bopro: de Triango-site, in Gonesse, niet ver van Parijs. 

Gebouwen kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dit beperkt zich niet tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen: in gebouwen kunnen ook nieuwe circulaire processen ontstaan. 

 

Projectontwikkelaars, architecten en adviseurs kunnen in de bouwsector de toepassing van circulaire processen in ruime mate vergemakkelijken. Niet alleen in een gebouw, trouwens, maar ook in een wijk of zelfs een hele gemeente. Een BREEAM of LEED plaatje aan de ingang van een gebouw volstaat natuurlijk niet. Wie zich in deze sector wil onderscheiden, moet vastberaden de grenzen blijven verleggen, een aantal taboes opofferen aan de voorbereiding van de toekomst en sterk anticiperen op veranderingen in de samenleving. Een dergelijke cocktail vind je in het partnerschap tussen projectontwikkelaar Bopro, het stakeholder- en processmanagementbedrijf Common Ground en het consultancybedrijf Lateral Thinking Company van Steven Beckers uit Brussel. Deze drie zijn nu verenigd in BoproAdvisers – Common Ground1. 

In 2016 ontmoette de Brusselse architect de projectontwikkelaar Peter Garre in het raam van een internationale wedstrijd in de Parijse regio. Zij zijn daarna binnen Bopro gaan samenwerken. De banden zijn ondertussen aangehaald en Steven stelt nu permanent al zijn kennis van zaken en creativiteit in de circulaire economie ter beschikking van deze structuur die einde van de jaren 80 in Gent werd opgericht. “In alle opdrachten projecteert Bopro zich heel ver in de levenscyclus van het gebouw. Dit is de beste manier om te anticiperen op updates van de certificering. Door de ontwikkelingen steeds voor te zijn, hoeven we het werk niet te herhalen om aan de eisen van de certificering te blijven voldoen”, vertelt Steven Beckers. In dezelfde geest stemt Peter Garre de activiteiten van Bopro af op de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die de VN in zijn agenda 2030 heeft opgenomen.  

‘Zin’: een architecturaal wonder 

Een van de recente voorbeelden in het Brusselse Gewest, waarbij Steven als consultant werd betrokken met Advisers en daarna Bopro, is de indrukwekkende ‘Zin’ van Befimmo-51N4E-Jaspers-Eyers & Partners. In opdracht van de Vlaamse overheid zal dit project de twee bestaande torens van het World Trade Center omvormen tot een gebouw, waarbij bijna 95% van de materialen ter plaatse wordt behouden of hergebruikt, elders hergebruikt of zo lokaal mogelijk gerecycled.

Kort voor Steven Beckers en Advisers zich bij Bopro aansloten, onderscheidde het bedrijf zich in Brussel met het passiefbouwproject Quatuor, dat voor Befimmo werd ontwikkeld. Peter Garre: Quatuor is uitgerust met een verwarmings- en koelsysteem dat gebruik maakt van de geothermie en de recycling van regenwater. Strikt genomen kadert dit niet in de kringloopeconomie, maar het project streeft wel naar een Exceptional BREEAM certificering.” 

Toen hij de krachten bundelde met Steven Beckers, stond burgerlijke ingenieur Peter Garre zeker onder de indruk van de ‘ademende’ aanpak van de Brusselse architect. En Steven bewonderde Peter’s pragmatische ingesteldheid en vooruitziendheid. Aan Steven Beckers danken we trouwens het concept van een ‘Goretex’-gevel, waardoor het omhulsel van gebouwen “zich aanpast aan het klimaat, maar ook aan het gebruik”.

Tijdens een door PwC georganiseerd seminar over vastgoedontwikkeling, getiteld ‘Adapt or die in 2011, verklaarde Peter al Making a decision is not doing it. The Real Estate sector needs to learn this.” In de ontwikkeling van kringloopprojecten zullen deze twee mannen ongetwijfeld prachtige verwezenlijkingen op hun naam mogen schrijven.  

(2) http://81.47.175.201/flagship/attachments/Trends_real_state_europe.pdf 

 

Delen