Goedkeuring wetsontwerp mobiliteitsbudget stap in de goede richting

3 augustus 2018 om 09:08 

@GettyImages

De federale regering heeft het wetsontwerp omtrent het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Werknemers met een bedrijfswagen kunnen die binnenkort dus inruilen voor een milieuvriendelijkere versie, voor alternatieve en duurzame vormen van mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus, taxi) en ook huisvestingskosten als de werknemer dichter bij het werk verhuist. Als dan nog geld overblijft, wordt dat uitbetaald. Daarop dient de werknemer 38,07% sociale bijdragen te betalen.

Voor Beci is de goedkeuring van dit wetsontwerp een stap in de goede richting. “Het doel van het mobiliteitsbudget is immers om de mobiliteit voor iedereen te verbeteren. Als de onderneming of de werknemer een pakket met oplossingen en mobiliteitsmiddelen kan samenstellen, levert dit voor beide partijen een efficiëntiewinst op. Bovendien draagt een uitgebreid mobiliteitsaanbod bij tot een vlotter verkeer en een evenwichtigere mobiliteit.”, stelt Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder van Beci.

De invoering van een echt mobiliteitsbudget is één van de speerpunten van de mobiliteitsvisie van BECI en werd dan ook opgenomen in het verkiezingsmemorandum. De Cash for Car regeling is voor de werkgeversorganisatie altijd onvoldoende geweest. “Cash for Car is een nuloperatie geworden en mist haar doel. Om het aantal files terug te dringen moet men de keuze geven aan de werknemer om zich op andere manieren te verplaatsen dan met de auto. Cash for Car komt hier niet aan tegemoet maar een echt mobiliteitsbudget biedt deze mogelijkheid wel.”, aldus Ischa Lambrechts, Adviseur Mobiliteit bij Beci.

Het traditioneel autoverhuur werd echter niet opgenomen in de lijst met alternatieven, wat een anomalie zou kunnen betekenen voor het systeem. “Het traditioneel autoverhuur opnemen in het mobiliteitsbudget zou twijfelaars over de streep kunnen trekken. Diegenen die een kleinere wagen kiezen voor dagelijks gebruik, krijgen zo de mogelijkheid om een grotere wagen te huren voor een vakantie in het buitenland of bijvoorbeeld voor een verhuis.”, stelt Ischa Lambrechts Adviseur Mobiliteit bij Beci.

BECI is tevreden dat de mogelijkheid voor een tussenkomst in de huisvestingskosten in het wetsontwerp werd opgenomen. Dit voorstel werd door de werkgeversorganisatie reeds in 2014 gelanceerd. “Een tegemoetkoming in de huisvestingskosten wanneer men op korte afstand van het werk gaat wonen is niet alleen een efficiënte mobiliteitsoplossing, daar het de afstand drastisch verkleind tussen woonst en werk, in Brussel kan het ook de stadsvlucht van de Belgische middenklasse tegengaan. Nu moet het federale parlement het ontwerp goedkeuren en dan kan de regeling in voege treden in januari 2019”, besluit Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder van Beci.

 

Voor meer info:

Ischa Lambrechts
Adviseur Mobiliteit
+32 475 75 12 30
ila@beci.be

 

Delen