GOOD MOVE in de Vijfhoek

2 november 2022 om 10:11 

Good Move dans la pentagone Good Move dans la pentagone

Vergunning voor Handelaars Leveranciers

TER INFO

Met het circulatieschema Good Move Vijfhoek wil de Stad een evenwicht vinden tussen de levenskwaliteit van wie er woont, komt en werkt, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, toegankelijkheid voor iedereen en het verzekeren van economische activiteit.
Stad Brussel wil de overgang naar een meer duurzame logistiek stimuleren en faciliteren, onder andere door ervoor te zorgen dat leveringen zo vlot mogelijk gebeuren door alternatieve, minder vervuilende transportmiddelen te promoten zoals bijvoorbeeld cargobikes. We zijn ons ervan bewust dat zo’n verandering tijd en organisatie vraagt voor zowel handelaars als leveranciers.

Daarom geeft de Stad Brussel op dit moment de mogelijkheid aan handelaars en leveranciers die binnen de Vijfhoek leveren om een vergunning aan te vragen die het mogelijk maakt door de verkeersfilters te rijden (inzinkbare paaltjes en ANPR-camera’s).

Hieronder vindt u hoe u zo’n aanvraag indient:

  • Stuur een mail naar zonebeperktetoegang@brucity.be met als onderwerp: “Aanvraag vergunning doorgang filters Vijfhoek”
  • Zet in uw mail de onderstaande gegevens. Als we deze niet hebben, kan de mobiliteitsdienst uw aanvraag niet analyseren.

o Een schatting van het aantal leveringen per week, en de bedrijven/organisaties en adressen waar dat gebeurt
o Het type goederen die u vervoert
o Het aantal voertuigen, hun type (merk en jaar) en hun tonnage
Let op: Het is belangrijk om de verschillende bedrijven en hun adressen aan te geven waar u levert, zodat we weten voor welke filters u een vergunning nodig heeft.

  • Op basis van de informatie die we ontvangen zal de dienst uw vraag bestuderen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen via e-mail. Intussen tijd raden we u aan om de applicatie Waze te gebruiken voor het berekenen van uw route. De app berekent voor u de vlotste route.

Indien u interesse heeft in duurzamer en vlotter leveren: cargobikes zijn voor de laatste kilometers in het stadscentrum een goede oplossing om sneller, efficiënter en goedkoper te leveren.

Het Brussels Gewest kan u hierin financieel ondersteunen: https://economie-werk.brussels/premie-cairgo-bike
Meer info over leveren per cargo bike hier:
​https://urbike.be/livraison/
https://dioxyde-de-gambettes.com/last-mile/
https://monkeydonkey.bike/

 

Delen