Heeft u reeds gehoord van ZEUS?

1 december 2021 om 06:12 

[gastartikel]

ZEUS voor “Zone van Economische Uitbouw in de Stad”- Is een afgebakende perimeter binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die tot doel heeft om bedrijven, gevestigd in de betrokken perimeter, aan te moedigen om medewerkers aan te werven.

De afbakening van de Zeus-zone, gedefinieerd in 2013, is gebaseerd op de statistische analyse van drie sociaaleconomische criteria, waarvan de waarde wordt vergeleken met het regionale gemiddelde.

Deze criteria zijn:

 • werkloosheidspercentage.
 • het aandeel werklozen met een werknemersprofiel;
 • het gemiddelde inkomen per belastingaangifte.

HOE ‘OF’ WAT? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt drie verschillende soorten financiële steun aan KMO’s in de ZEUS:

 • steun voor algemene investeringen;
 • hulp bij aanwerving;
 • steun in verband met het behoud van de werkgelegenheid..

CONDITIES EN VOORWAARDEN? Om van een subsidie ​​te genieten, moet de aangeworven werknemer aan verschillende voorwaarden voldoen:

 • op het moment van aanwerving ten minste zes maanden gedomicilieerd zijn in de Gestimuleerde Stedelijke Economische Zone;
 • voltijds, voor onbepaalde tijd of voor minimaal twee jaar tewerkgesteld zijn in de vestiging in de ZEUS-zone

Wat betreft het bedrijf:

 • Het bedrijf moet de werknemer minimaal twee jaar in dienst hebben.
 • U mag geen eerdere engagement hebben gedaan voor dit project: geen bestelbon hebben ondertekend, noch enige andere vorm van toezegging hebben gedaan, met betrekking tot de kosten waarvoor de onderneming een premie wenst aan te vragen.

 INTERVENTIE?

 • Hoogte van de bonus: Na het eerste dienstjaar:

€ 3.000

Na het tweede dienstjaar: € 6.000

 • Maximaal aantal premies:

Eén premie per aangeworven medewerker

3 gesubsidieerde ZEUS-aanwervingen per kalenderjaar

PROCEDURE? De premieaanvraag wordt ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEE) via een standaardformulier dat beschikbaar is op de website. De aanvraag wordt binnen de twee maanden na de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst door BEE ontvangen. De bonus wordt in twee termijnen uitbetaald: de eerste na het einde van het eerste dienstjaar en de tweede na het einde van het tweede dienstjaar. BEE ontvangt de bewijsstukken van de termijnen binnen de drie maanden na afloop van het betreffende dienstjaar. De procedures voor het afwikkelen van de steun worden bepaald in het besluit tot toekenning van de steun.

HULP NODIG? Neem contact op met onze service, wij helpen u graag bij uw project!

 

Over de auteur

Nathalie Lucchese, CEO EasyPartners – CEO PeoplePay

 

Delen