Heropleving van de lokale economie: Brussel-Stad

Door  - 7 april 2020 om 11:04 

Fabian Maingain (V.R.)

Het einde van de lockdown is nog niet voor meteen. Toch denkt iedereen al aan wat er na de epidemie zal gebeuren. We bereiden ons best voor op aanzienlijke economische schade. De vraag is nu hoe we de Brusselse economie nieuw leven gaan inblazen en wat we lokaal concreet kunnen doen. We ondervraagden hierover de burgemeesters van het Brusselse Gewest. Brussel-Stad, de grootste van de 19 gemeenten, komt eerst aan bod. Fabian Maingain (Défi) is er schepen van Economische Zaken.

“Voorlopig hebben we een aantal gemeentelijke belastingen opgeschort”, vertelt hij. “Voor het overige pleiten wij voor overleg. Wij zijn voorstander van een denkproces op het niveau van de burgemeesters, tussen gemeenten en Gewest. Dat gebeurt trouwens al met het kabinet van Brussels Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte. Wij willen bij de federale overheid opkomen voor de lokale handel. Het economische leven mag zeker niet als laatste een nieuwe start nemen. De heropening van de markten is volgens ons een prioriteit. Alleen al op het grondgebied van Brussel-Stad geven de markten werk aan 600 mensen. Niet uitsluitend de economie staat hier op het spel, maar ook voeding en de sociale dimensie. De markten maken deel uit van het leven in de wijken. Ik ben bovendien erg bezorgd over de horeca.”

De heer Maingain denkt ook aan de evenementensector: de meeste grote evenementen in het Gewest spelen zich trouwens af op het grondgebied van Brussel-Stad. Maar vandaag ligt die sector volledig stil. “Wanneer de lockdown geleidelijk wordt opgeheven, moeten we bepalen in welke volgorde we onze evenementen gaan inplannen. Zal dit stap voor stap gebeuren door bijvoorbeeld eerst bijeenkomsten van 500 en later 1000 mensen toe te staan? Dat weten we nog niet.”

De heropleving zal op lokaal niveau gezondheidsregels in acht moeten nemen. “Hoe pakken we dat aan, zonder het risico te lopen dat de epidemie weer oplaait? We zullen ons waarschijnlijk soepel moeten opstellen en de handelaars tijdelijk bepaalde regels opleggen.”

Tot slot bespreken we met Fabian Maingain het concept van ‘lokale-handelscheques’, dat in de gemeente Ganshoren ontstond. De heer Maingain sluit de formule niet uit, maar denkt eerder aan de ‘Zinne’, de lokale Brusselse munt die twee jaar geleden werd gelanceerd. “We overwegen ook de mogelijkheid van een premie. Maar zullen we die aan de handelaars toekennen of aan de inwoners? Dat moeten we nog onderzoeken.”

Delen