Het Brussels Gewest opent een kantoor in Tunis

23 juli 2018 om 09:07 

©GettyImages

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen Cécile Jodogne heeft de Brusselse regering deze donderdag haar goedkeuring gehecht aan de opening van een kantoor van Brusselse economische handelsattaché in Tunis op 1 augustus 2018. Dit kantoor zal worden toevertrouwd aan de economische en handelsattaché die momenteel in Algiers is gevestigd. Hij zal rechtsbevoegdheid hebben over Tunesië voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zal jurisdictie blijven uitoefenen over Algerije voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

[PERSBERICHT] Deze beslissing sluit aan bij de wens van de Staatssecretaris om het netwerk van economische en handelsattachés voortdurend te optimaliseren. Als diensteneconomie beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een exportpotentieel in Tunesië. De vraag aldaar op vlak van nieuwe technologieën, bankdiensten en toerisme is in overeenstemming met het Brussels aanbod. Exportstatistieken bevestigen deze waarneming. Er is inderdaad een goede vooruitgang voor Tunesië merkbaar. Sinds 2017 is de handel tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Tunesië toegenomen, terwijl de export (evenals de import) meer dan verdubbelde in vergelijking met 2015 en 2016, toen deze ongeveer 3 miljoen euro bedroegen. De export is nu goed voor ongeveer 6,5 miljoen euro en de invoer in 2017 7,4 miljoen euro.

“Tunesië positioneert zichzelf als een hub voor de Maghreblanden, wat kansen schept op andere markten, bijvoorbeeld in Libië. De structuur van de Tunesische economie, gericht op diensten, trekt veel Brusselse bedrijven aan “, zegt Cécile Jodogne. “Met de opening van de post in Tunesië zal de bevordering van de Brusselse export in de hele Maghreb-regio versterkt worden.”

Het doel van een aanwezigheid van het Brussels Gewest is ook om de door Tunesië geïnitieerde democratische en economische overgang te ondersteunen. Volgens Cécile Jodogne draagt “de intensivering van onze handel met Tunesië bij aan de ontwikkeling van zijn formele economie, wat essentieel is voor het consolideren van de rechtsstaat en het verbeteren van de sociaaleconomische omstandigheden van de bevolking”.

De organisatie van economische missies en programma’s voor bedrijven zal worden gecoördineerd en opgevolgd door de economische handelsattaché M. Sébastien Hardy, die een kantoor zal hebben op de Belgische ambassade in Tunis.

 

Delen