Het Brussels regeerakkoord: om dit te doen slagen moeten de Brusselse bedrijven en ondernemers nauwer betrokken worden

23 juli 2019 om 10:07 

Het Brussels regeerakkoord: om dit te doen slagen moeten de Brusselse bedrijven en ondernemers nauwer betrokken worden ©Belga

Wat denkt Beci van het nieuwe regeerakkoord en van de beleidsverklaring? “Wat nu telt is wat er werkelijk zal gebeuren met de ambities van deze Regering, de realisaties, de financiering en het overleg over de maatregelen, zegt Olivier Willocx, CEO.

“Veel punten die we in ons memorandum en tijdens onze ontmoetingen met de politieke besluitvormers hebben uiteengezet vinden we in de teksten terug”, zegt Jan De Brabanter, secretaris-generaal. Dat geldt zeker voor de punten die verband houden met opleiding en werkgelegenheid.”

“Als ik lees dat de steun aan ondernemers moet uitgebreid worden, digitalisering aangemoedigd – quid de 5G ? –  en internationale ontwikkeling ondersteund moeten worden, kan ik alleen maar applaudisseren”, zegt Olivier Willocx. “Idem voor de plaats van de economie en de productieve activiteiten in de stad. Maar belangrijker is om te bekijken hoe dit zal gebeuren. Wij wensen nu spoedig elke Minister van deze Regering te kunnen ontmoeten om middelen, samenwerking en oplossingen te bespreken.”

“De implementatie van Blockchain-projecten, de transparantie in verband met stedebouwkundige heffingen, de bevestiging dat de metrolijn 3 er nu echt komt, de ontwikkeling van het intra-Brusselse spoorwegaanbod, het promoten van de waterweg via het kanaal, de invoering van een intelligente kilometerheffing, de steun aan de circulaire economie. Ziehier een lijstje van de punten die we hebben benadrukt en die in dit akkoord werden opgenomen.”

“We hebben nu vijf jaar om aan dit programma te werken en gesprekken aan te gaan”, concludeert Jan De Brabanter. “Als werkgeversorganisatie zijn we niet alleen sociale partner, maar ook vertegenwoordigers van de burgergemeenschap waar de economie van deel uitmaakt. Het is ook om deze reden dat we vragen om betrokken partij te zijn bij de beslissingen en oplossingen die rechtstreeks betrekking hebben op de toekomst van Brussel, zijn inwoners en zijn ondernemingen.”

Delen