Het project 303030: de CO2-impact tegen 2030 doen afnemen

Door Géry Brusselmans  - 2 september 2019 om 10:09 

Een tiental leidinggevenden van Brusselse bedrijven hebben de grondslag gelegd voor een project dat de benaming 303030 kreeg. Tegen 2030 willen 30 gloednieuwe initiatieven de CO2-uitstoot in de hoofdstad met 30% doen afnemen.

 

Eind juni hebben een tiental leidinggevenden en topmanagers in de Club van Lotharingen de grondslag gelegd voor een pilootproject bedacht door Beci. De naam 303030 verwijst naar de drie uitdagingen die verscheidene Brusselse actoren proberen te vervullen: de CO2-uitstoot tegen 2030 met 30% terugdringen aan de hand van 30 ongeziene projecten.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en de recente gewestelijke en federale verkiezingen hebben wij met heel wat verkozenen gesproken”, legt Olivier Willocx, CEO van Beci uit. “Veel van hen hebben ons verteld dat ze iets willen doen voor het klimaat, en meer in het bijzonder tegen de CO2-uitstoot op het gewestelijke en gemeentelijke niveau. Maar ze hebben er niet altijd de gepaste oplossingen voor. Wij hebben heel wat beleidsmakers van de privésector bij elkaar gebracht. Zo konden ze concrete ideeën op tafel leggen zonder dat de politiek zich zou kunnen mengen alvorens de projecten vorm kregen.’

Uiteraard zitten heel wat ondernemingen al in een duurzame overgangsfase, hetzij intern, hetzij voor hun klanten: energie besparen door zonnepanelen, zachte mobiliteit promoten of groendaken aanleggen. Het project 30/30/30 wil graag zijn steentje bijdragen door nieuwe acties in Brussel te ondernemen. Waarom ons dus niet laten inspireren door buitenlandse projecten dankzij synergiën tussen de verschillende actoren? Dat was ook het doel van de eerste bijeenkomst in de Club van Lotharingen: de diverse standpunten, acties en wensen van de Brusselse actoren kennen. Enkele van de aanwezige bedrijven waren Interparking, Vinci Facilities, Vivaqua, Tractebel, Engie, Sibelga en Proximus. Zo hebben ook Laurent Willaert (Febiac), Martine Tempels (Telenet), Patrick Vandenhoeke (Solvay), Bruno Colmant (Degroof Petercam) en Sven Hebbelinck (UZ Brussel) te kennen gegeven dat ze hun steun verlenen en willen meewerken aan de concretiseringsfases van het project.

 

Een gezamenlijke aanpak

Tijdens de komende maanden zal het een uitdaging worden om bedrijven te laten samenwerken die niet per definitie dezelfde opvattingen hebben, dezelfde diensten aanbieden, van dezelfde grootorde zijn of dezelfde visie op duurzaamheid hebben. “Het samenbrengen van ideeën, en in dit geval het ontstaan van synergiën zal een sterk punt van het project 303030 zijn”, meent Olivier Willocx. “Het idee is om ‘out of the box’ te denken, buiten de platgetreden paden en eerder samen te werken dan te concurreren.”

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de leidinggevenden over enkele mogelijke pistes nagedacht. Zo bijvoorbeeld de uitdagingen gelinkt aan de elektrische mobiliteit, die de komende maanden in Brussel zal toenemen. Men heeft het vooral over de voordelen ervan: minder CO2-uitstoot. Maar weinigen beseffen in welke mate de infrastructuur aangepast moet worden. Vanaf nu moeten we gaan nadenken over elektriciteitstoevoer in parkings en veiligheidsnormen ontwikkelen in geval van brand door een batterij. Een andere uitdaging is de ondersteuning:“Als mensen niet begeleid worden bij deze overgang, kan ze op een sisser aflopen”, legt een aanwezige verantwoordelijke uit. Laten we het ook eens over telewerk hebben. Op het vlak van mobiliteit is dat een goede zaak. Maar het is ook energieverslindend. De CO2-impact zal hoger liggen voor het verwarmen van het huis van een particulier op een winterdag dan voor de verplaatsing met de wagen van thuis naar het werk. In Brussel is het verwarmen van gebouwen een grotere CO2-uitstoter (61%) dan het vervoer (29%).

 

December 2019: einde eerste fase

Duurzaamheid moet bovendien gepaard gaan met technologische investeringen en gegevensverzameling – wat in sommige domeinen onbestaande is – om zo de behoeften te kunnen analyseren. Er werd al een lijst met ideeën opgesteld waaruit veelbelovende projecten gekozen kunnen worden. In het 30/3030-project zullen er geen ideeën opgenomen die minder dan 0,3% uitstootvermindering zouden opleveren.

De eerste fase, waarvoor het budget op 100.000 euro wordt geschat, zal in december 2019 aflopen. Zo kan er een short list van 30 ideeën opgesteld worden, aangebracht door de verschillende betrokken Brusselse bedrijven. Tijdens de tweede fase, die in 2020 gepland is, moeten de weerhouden concepten geconcretiseerd worden in samenspraak met de bedrijven en het politieke beleid. In de laatste fase van het project komt er een communicatie- en sensibiliseringscampagne voor het grote publiek. “Zelfs al moeten de projecten een voordeel opleveren, het belangrijkste doel is dat ideeën worden samengebracht en dat Brussel op de kaart gezet wordt”, besluit Olivier Willocx. Bedrijven die hun steentje willen bijdragen, kunnen nog op de trein springen en Beci contacteren. Het is nooit de laat voor duurzaamheid!

 

Meer info

Site web : 303030.brussels

Contact : Cécile Huylebroeck – ch@beci.be

 

Ieder jaar brengt Beci de Brusselse besluitvormers samen om de hedendaagse uitdagingen te bespreken. Het zal niet verbazen dat dit jaar het thema klimaatverandering op de agenda staat.

Inschrijving : https://bit.ly/2lWl9zW

Delen