Het sorteren van plastic: er is nog potentieel aanwezig bij bedrijven

27 maart 2019 om 14:03 

©️ VR

[Co-productie] In een context waarin duurzaamheid de samenleving mobiliseert en plastic met de vinger wordt gewezen voor de vervuiling dat het veroorzaakt, hebben bedrijven er alle belang bij om beter te sorteren. Meer plastic sorteren, betekent een besparing van grondstoffen en de ontwikkeling van recyclageketens voor het welzijn van iedereen: voor u, de planeet, uw kinderen, uw klanten en het imago van uw bedrijf.  

Steeds hogere recyclagedoelstellingen

De maatschappelijke problematiek over de toekomst van ons afval wordt op Europees niveau behandeld voor een gemeenschappelijke aanpak. Met een recyclagepercentage van 88,8% voor bedrijfsmatige verpakkingen in 2017, springt België er redelijk goed uit. Maar voor hoelang nog?

Europa heeft de recyclagedoelstellingen van verpakkingen, waaronder deze uit plastic, herzien. Tegen 2030, zullen Belgische bedrijven moeten aantonen dat 65% van hun plastic verpakkingen gerecycleerd worden; dit is een stijging van 35% in vergelijking met nu.

Tegelijkertijd zal een nieuwe methode moeten worden gebruikt om de recyclagepercentages op een geharmoniseerde wijze te berekenen. Door de strengere eisen van deze methode; zal het percentage aan onzuiverheden en vocht, aanwezig in de materialen die naar recyclage gaan, in mindering moeten worden gebracht.

Men zal eraan moeten voldoen, maar beter sorteren in uw bedrijf kan meer bijdragen dan enkel een doel bereiken. De transitie naar een circulaire economie is volop aan de gang, laten we de boot niet missen. De recyclagemarkten staan onder druk door de exportbeperkingen naar Azië. Om een einde te stellen aan onze afhankelijkheid van de Aziatische markten, moeten we recyclageketens oprichten in Europa. Deze zullen enkel kunnen werken indien hun continuïteit wordt verzekerd door de aanvoer van voldoende en kwaliteitsvolle stromen.  Ten slotte zullen de gerecycleerde materialen de garantie moeten hebben om lokale afzetmarkten te vinden.

Hoe deze uitdagingen aangaan?

Als bedrijf kunnen we allemaal op ons niveau handelen om de recyclage van ons eigen afval te vergemakkelijken en te verbeteren. Laat ons beginnen met het stellen van de juiste vragen bij het kiezen van de verpakking die we gebruiken: we geven de voorkeur aan transparante plastic folies boven in de masse gekleurde folies die de recyclage bemoeilijken. Laat ons eisen dan onze leveranciers verpakkingen gebruiken vervaardigd uit gerecycleerd materiaal, een zeer haalbare optie voor transportverpakkingen die niet onderworpen zijn aan de beperkingen van sanitaire normen.

Laat ons een tweede leven geven aan het afval onze plastic folies door het aan de bron te sorteren. Gebruik specifieke plastic zakken voor het sorteren van kleine hoeveelheden. Volg de sorteerinstructies: meng geen plastic folie met bekers, spanbanden, stukjes karton of plastic flessen. De aanwezigheid van deze elementen belemmert hun recyclage.

Bedrijven sorteren 2/3 van hun afval

Bedrijven aanmoedigen om hun afval (beter) te sorteren, verloopt onder meer door bewustmaking. Maar eerst is het nodig te weten waar het potentieel voor verbetering ligt … Eens dit potentieel gekend, kunnen op gerichte en relevante wijze communicatieacties overwogen worden naar gedefinieerde doelgroepen.

De productie van bedrijfsafval en het sorteergedrag van Belgische ondernemingen werden recent in kaart gebracht[1]. De data geven een overzicht weer van de productie van bedrijfsafval en het sorteergedrag van 170.000 Belgische ondernemingen per regio, grootte of sector. In 2017 hebben Belgische ondernemingen 3.898 kt bedrijfsafval geproduceerd waarvan 2/3 selectief aan de bron werd ingezameld.

Om deze score te verhogen, kunnen de data op verschillende manieren gebruikt worden. Zo kunnen ze bv. door sectorfederaties gebruikt worden voor communicatiedoeleinden naar hun leden, door de afvalinzamelaars om het potentieel voor verbetering van de selectieve inzameling bij hun klanten te identificeren of hun logistiek te optimaliseren. Tenslotte bieden ze de overheid de mogelijkheid tot evaluatie van hun beleid m.b.t. de vermindering van de afvalstoffenproductie of de sorteerverplichtingen.

Logo Val-i-pac

[1] Monitoring van de productie van bedrijfsafval en sorteergedrag van de Belgische ondernemingen 2017 – Valipac

 

 

Delen