Hoe rust u uw bedrijf uit met een elektrisch wagenpark? De ervaringen van citydev.brussels

Door Patrick Vanhoeymissen  - Virginie Crabbé (citydev.brussels ) - 26 juni 2019 om 10:06 

©GettyImages

[Coproductie] U beheert een wagenpark en u wilt de ecologische voetafdruk ervan verkleinen? U overweegt over te stappen op elektrische mobiliteit? Maar hoe kiest u de voertuigen? Welke criteria hanteert u? En welke oplossing kiest u voor het elektrisch opladen? Ervaringen van een Brusselse overheidsinstelling   

 

Een voorsprong op het wettelijke kader

Aangezien citydev.brussels onder de voogdij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt, is de instelling verplicht diverse milieuverbintenissen na te komen, zoals het Kyoto-protocol en het Akkoord van Parijs. Zo zijn er op het vlak van mobiliteit doelstellingen gesteld om de CO2-uitstoot te verminderen[1].

Wanneer de medewerkers van citydev.brussels buitenshuis een opdracht moeten uitvoeren, kunnen ze daarvoor gebruikmaken van diverse vervoermiddelen: het openbaar vervoer, elektrische fietsen en dienstvoertuigen (wagens voor dubbel gebruik en bedrijfsvoertuigen). Vroeger had de instelling een volledig thermisch aangedreven wagenpark (benzine en diesel). Bij de inwerkingtreding van de voormelde bepalingen besliste citydev.brussels om alvast een voorsprong te nemen:

 • ze haalde de dieselvoertuigen uit haar wagenpark;
 • ze bespoedigde de vervanging van haar grote bedrijfsvoertuigen door voertuigen op CNG, en van de wagens voor dubbel gebruik door volledig elektrische voertuigen;
 • ze breidde de mobiliteitsopties uit met vijf elektrische fietsen voor trajecten binnen een straal van 10 km rond haar maatschappelijke zetel.

Bij de vervanging van de thermische wagens voor dubbel gebruik stond citydev.brussels voor een nieuwe uitdaging. Daarom huurde ze voor twee jaar drie volledig elektrische voertuigen (vermogen van 43 kW) bij een Brusselse operator. Dat was over de hele lijn een succes. De contracten werden dan ook met twee jaar verlengd tot oktober 2019.

Bij wie klop je aan?

In de zomer van 2018 zette Leefmilieu Brussel een aankoopcentrale op touw voor de operationele leasing van voertuigen voor de Brusselse besturen. citydev.brussels zag daar meteen het voordeel van in: een enorme besparing qua administratieve werklast. Bovendien zal de aankoopcentrale ook schaalbesparingen opleveren. citydev.brussels stapte dan ook mee in het verhaal en bestelde bij de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel vijf nieuwe elektrische voertuigen voor langetermijnhuur. Vanaf september 2019 zal haar wagenpark dus bestaan uit:

 • drie wagens voor dubbel gebruik – 100 % elektrisch;
 • twee lichte bedrijfsvoertuigen – 100 % elektrisch;
 • twee grote bedrijfsvoertuigen (mobiele werkplaats) – CNG.

 

Een “superlaadpaal” om het parkeerplaatsenprobleem op te lossen

Verandering stuit altijd op wat terughoudendheid. Daarom werd vertrokken van het idee om de gebruikers zoveel mogelijk comfort te bieden dankzij:

 • voertuigen met voldoende autonomie voor de opdrachten van de gebruikers;
 • voldoende krachtige voedingsbronnen zodat de voertuigen redelijk snel weer opgeladen zijn;
 • parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor de voertuigen die worden opgeladen.

Bijgevolg investeerde citydev.brussels in de aankoop van drie laadpalen van 22 kWh. Zo kunnen de voertuigen semisnelladen in een speciaal voor de elektrische auto’s voorbehouden zone.  Een goede investering, vooral omdat de vraag naar elektrische voertuigen alleen maar zal toenemen.

De ervaring leerde citydev.brussels dat een maximale autonomie van de voertuigen en de installatie van krachtige laadpalen een goede aanpak was, maar ook dat parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen geen goed idee is.

In de meeste gevallen palmen elektrische voertuigen bij het opladen immers een hele dag een parkeerplaats in. Aangezien het aantal elektrische voertuigen of plug-in-hybrides in de nabije toekomst alleen nog maar zal toenemen, moest de instelling gaan nadenken over het toekomstige beheer van de parkeerplaatsen voor de elektrische vloot.

Om dat parkeerplaatsenprobleem op te lossen, besliste citydev.brussels een snellaadpaal te installeren. Die kan de accu’s van de voertuigen met 50 kWh opladen. Concreet: elektrische auto’s met een vermogen van minder dan 45 kW zijn binnen de 40 minuten voor meer dan 85 % opgeladen.

Zodra de accu het vereiste laadniveau heeft bereikt, krijgt de bestuurder via een app een bericht waarin hem wordt gevraagd het voertuig te verplaatsen en zo plaats te maken voor andere gebruikers. De snellaadpaal zou zelfs ook door privépersonen kunnen worden gebruikt. Ze zouden daarvoor dan een financiële bijdrage betalen, net als voor publieke laadpalen.

 

[1] Die zijn opgenomen in:

 1. de ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE). Zie hoofdlijn 2 – maatregelen 26, 32 en 33, en hoofdlijn 6 – maatregel 46;
 2. het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen.

Delen