Hoe wordt uw bedrijf veerkrachtig?

Door  - 21 juni 2019 om 14:06 

@Gettyimages

Bedrijven staan onder toenemende economische, sociale en ecologische druk. Daarom wordt de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteed aan het begrip ‘veerkracht’: het vermogen van een systeem – een individu, een bos, een stad, een bedrijf, noem maar op – om met verandering om te gaan en zich te blijven ontwikkelen.

Wat is veerkracht?

Voor een bedrijf betekent dit het vermogen om een crisis te overwinnen, lokaal of wereldwijd, intern of extern, en om zich te blijven ontwikkelen. Dit vraagt om een ingrijpende verandering in strategie, bedrijfsvoering en bedrijfsfilosofie. Het doel is om waarde te blijven creëren in een snel veranderende wereld die het echter met beperkte hulpbronnen moet stellen.

Laten we eerst het bedrijf opvatten als onderdeel van een groter systeem, waar elk element interageert met de andere. Het bedrijf maakt namelijk deel uit van een gemeenschap (een buurt, een stad, een regio, een economie), maar ook van een natuurlijke omgeving: het milieu. Het is hier de bedoeling om externe factoren te beheersen en weg te werken om ze daarna opnieuw te integreren in het managementsysteem van de onderneming, die zodoende veerkrachtiger en duurzamer wordt.

Enkele basisprincipes om de veerkracht van uw bedrijf te verbeteren

Op basis hiervan moet een nieuwe strategie worden uitgestippeld, met daarin een radicaal andere visie, en volledig nieuwe waarden en partnerschappen. De strategie moet op een aantal basisprincipes berusten:

 • Een visie aannemen en in een langetermijnperspectief werken. Winst is van essentieel belang voor het overleven van een bedrijf, maar de focus op kortetermijnwinst en het negeren van al het andere is strategisch tot mislukking gedoemd. Door verder in de toekomst te plannen, kan de onderneming zich richten op solide en duurzame waardecreatie, op de lange termijn.
 • Maak van innovatie een essentieel onderdeel van de bedrijfscultuur en stimuleer de participatie van alle medewerkers en partners in de innovatieprocessen.
 • Durf radicale innovatie aan.
 • Definieer nieuwe vormen van partnerschappen, gebaseerd op actieve samenwerking, om doelstellingen te bereiken die het bedrijf op zijn eentje niet aankan. Dit betekent dat u verder moet kijken dan een eenvoudige klant-leverancier relatie en nieuwe producten en diensten moet co-creëren.
 • Houd rekening met alle niet geraamde kosten en baten. Op die manier reïntegreert u externe elementen in het boekhoudsysteem.

En hoe verbeteren we de veerkracht van een bedrijf?

De onderneming moet ook haar activiteiten aanpassen en nieuwe praktijken invoeren om haar veerkracht te versterken. Verschillende elementen spelen hier een essentiële rol. Sommige ervan zijn afgeleid van de onderstaande principes, de andere versterken ze:

 • Diversiteit en redundantie behouden, zowel intern (medewerkers) als extern (leveranciers, klanten, andere partners).
  Op die manier kan het bedrijf snel een verlies of mislukking compenseren en goed beheren (afwezigheid van een werknemer, verlies van een leverancier of klant …). Bovendien geldt diversiteit als een bron van innovatie. Ze vergemakkelijkt trouwens verscheidene benaderingen en antwoorden op dezelfde uitdaging.
 • De connectiviteit beheren
  Het bedrijf is geen alleenstaand systeem, want het staat in constante interactie met de buitenwereld. Het goede beheer van zulke interacties is van fundamenteel belang, want de connectiviteit kan de veerkracht zowel verbeteren als verminderen. Het kan het bedrijf helpen om informatie te delen, om vertrouwen tussen belanghebbenden op te bouwen en om moeilijkheden gemakkelijker te overwinnen. Maar het maakt de onderneming ook kwetsbaarder, aangezien storingen en onderbrekingen zich sneller verspreiden.
 • Informatie beheren
  Een veerkrachtig bedrijf moet altijd op de hoogte blijven en zowel de markt als de samenleving als een geheel op de voet volgen. Het moet ook feedback verzamelen van al zijn medewerkers en partners en deze informatie inzetten om zichzelf te verbeteren. Zo kan het bedrijf snel reageren op problemen, maar ook anticiperen op veranderingen en zich daarop voorbereiden.
 • Het aanmoedigen van leren en experimenteren
  Leren en experimenteren zijn sleutelbegrippen in de opbouw van een innovatiecultuur binnen het bedrijf. Het is ook belangrijk om, bij het ontwikkelen van oplossingen, rekening te houden met de verschillende soorten kennis en kennisbronnen en om werknemers en medewerkers aan te moedigen zich uit te drukken en te experimenteren. Vandaar de nood aan een positieve sociale context voor kennisdeling. De organisatie dient voldoende middelen voor het leren ter beschikking te stellen en moet de uitwisseling van goede praktijken bevorderen.
 • Medewerkers betrekken bij en stimuleren om actief deel te nemen aan het leven van de onderneming
  Het is van essentieel belang de dialoog met de werknemers aan te moedigen, rekening te houden met hun feedback en hen actief te betrekken bij het leven van de onderneming. Een brede en effectieve participatie kan vertrouwen kweken, ervoor zorgen dat iedereen alles begrijpt, nieuwe perspectieven genereren en verstoringen helpen opsporen en interpreteren.

De verbetering van de veerkracht impliceert dus duidelijk dat er aandacht wordt besteed aan de kern van het economische model en aan de werking van de onderneming. Het is een complexe en moeilijke oefening, die veel uitdagingen met zich meebrengt. Met een dergelijke verschuiving in perspectief komt het bedrijf echter tot het besef dat het in staat is om de uitdagingen van de moderne wereld op een kosteneffectieve manier aan te gaan.

Resilience Coaching

Om Brusselse bedrijven te helpen deze uitdaging aan te gaan, biedt Leefmilieu Brussel gratis 6 maanden ondersteuning. Resilience Coaching is een gepersonaliseerde ondersteuning waarmee ZKO’s en KMO’s in het Brusselse Gewest de kansen inzien die ze kunnen aangrijpen door duurzaamheid en circulariteit in hun activiteiten op te nemen. Met Resilience Coaching bent u samen met uw coach op zoek naar concrete oplossingen om zulke kansen te benutten.

Leefmilieu Brussel biedt Resilience Coaching aan de eerste 40 Brusselse bedrijven die zich inschrijven. Een niet te missen kans!

Waar gaat het over?

Een gepersonaliseerde coaching, bij u ter plaatse, gegeven door coaches gespecialiseerd in duurzaam ondernemen.

 • 4 dagen coaching, gespreid over 6 maanden.
 • Een begeleiding ter waarde van € 2600, integraal door Leefmilieu Brussel aangeboden aan 40 Brusselse bedrijven.
 • Een Europese methodologie die 46 KMO’s in het Brusselse Gewest in verschillende sectoren ten goede kwam.

Wat zit er voor mij in?

 • Een volledig overzicht van de activiteit
 • Identificatie van duurzame kansen voor de onderneming
 • Op zoek naar concrete oplossingen om deze kansen te grijpen
 • Prioriteitstelling van de acties in termen van haalbaarheid, kosten en tijd die eraan moeten worden besteed
 • Ontwikkeling van een actieplan met concrete en haalbare maatregelen
 • Het vastleggen van een kalender
 • Een evaluatie van de resultaten in de loop van het volgende jaar

Voor wie is Resilience Coaching bestemd?

Resilience Coaching richt zich tot ZKO’s en KMO’s die hun winstgevendheid willen verbeteren en zich willen ontwikkelen door optimaal gebruik te maken van de duurzame economie. Het richt zich tot alle sectoren.

Hoe kan ik van het aanbod gebruik maken?

Ga naar www.leefmilieu.brussels/resiliencecoaching en vul het contactformulier in. Het team Resilience Coaching zal vervolgens contact met u opnemen om uw verwachtingen over de begeleiding te bespreken en de begeleiding in te plannen.

 

BXL Environnement

Delen