“Inclusie en flexibiliteit zijn de sleutel tot het nieuwe werken in Brussel”

2 december 2019 om 16:12 

Martine Tempels, hoofd van Telenet Business, is deze maand gasthoofdredactrice voor Brussel Metropool. Volgens haar zijn de uitdagingen voor het hr-beleid in Brusselse bedrijven: inclusie, diversiteit en tegemoet komen aan de vrijheid die jonge werknemers in hun carrière verwachten. 

 

Martine Tempels

Welke belangrijke uitdagingen zijn er vandaag volgens jou? 

 Wat ik de voorbije jaren vaststel, is dat de werkloosheid in Brussel jaar na jaar daalt. Er zijn heel wat positieve initiatieven opgezet die jongeren op een gerichte manier op de arbeidsmarkt helpen, zoals de laagdrempelige digitale opleidingstrajecten van MolenGeek en BeCode of de activeringsinitiatieven van Actiris. De werkgelegenheidsgraad steeg van 58 procent in 2014 naar 61 procent vorig jaar. Het gaat in de goede richting, maar toch blijft het traag gaan. Vooral de instroom van millennials aankunnen en hen als werknemer tevreden houden, zal een uitdaging worden. 

 

Toch is er dat tekort op de arbeidsmarkt. Bedrijven in Brussel vechten om talent. Wat is jouw visie daarop? 

 De generaties van morgen moeten we meer empoweren. En dat begint al bij de rekrutering. Brussel is een internationale omgeving en toch stel ik vast dat er nog te vaak wordt vastgehouden aan die verplichte tweetaligheid van Nederlands en Frans. Ik zou de lat lager leggen zeker omdat we in Brussel in een internationale én multiculturele omgeving zitten waar je ook Engels als voertaal hebt in bedrijven. Daarnaast moet er nog meer on the job gecoacht worden en moet men meer focussen op de competenties van de werknemers. Want hoe meer je als bedrijf inzet op mensen met verschillende profielen, interesses en kwaliteiten, hoe inclusiever, creatiever en innovatiever je wordt.  

Doen bedrijven in Brussel dat dan niet voldoende? 

 Ik zie dat Brussel haar rijke palet aan diversiteit niet in de verf zet. Kijk bijvoorbeeld naar KBC. Daar werken 39 nationaliteiten, maar weten mensen dat überhaupt? Het is ook bewezen dat inclusievere bedrijven, betere bedrijven zijn. Want diversiteit zorgt voor een brede blik op de zaken en brengt nieuwe inzichten met zich mee, wat innovatie stimuleert en natuurlijk een positieve

impact heeft op de resultaten van een bedrijf. Bij Telenet proberen we diversiteit over de hele lijn te verweven met onze bedrijfscultuur. Daarom maken we vooral het middenkader, dankzij opleiding en vorming, nog bewuster van de meerwaarde van diversiteit. Zo kunnen zij als rolmodel het voorbeeld stellen en dat verder uitstralen binnen hun team. 

 

Diversiteit en inclusie zijn belangrijker dan ooit hoor ik jou zeggen? 

 Absoluut. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Voor een inclusief personeelsbeleid is een goed talentmanagement primordiaal. Om nieuw talent aan te trekken, zetten bedrijven daarom best in op een rekruteringsbeleid dat een brede instroom bevordert. Je kunt dat doen door structurele partnerships aan te gaan met organisaties die diversiteit centraal stellen. Tegelijkertijd is het ook interessant om recruiters daarover te sensibiliseren én recruiters aan te trekken met een divers profiel, want dat leidt automatisch tot meer openheid en diversiteit in het rekruteringsbeleid zelf. De bedrijven in Brussel hebben alleszins de troeven om daarop in te zetten doordat ze in een metropool zitten. En ik raad het hen ook aan. Want een ding staat vast: wie diversiteit en inclusie niet omarmt, die zal het in de toekomst zeer moeilijk krijgen om te overleven. 

 

Maar daar alleen op inzetten, zal toch niet het verschil maken?  

 Neen, ook de manier van werken moet gewoon anders. Er moet meer flexibiliteit komen. De arbeidsmarkt wordt overspoeld door een nieuwe generatie die meer autonoom wil werken en hun dag zelf wil kunnen indelen. En daarvoor moeten ze ook de vrijheid krijgen om privé en werk beter op elkaar af te stemmen. Ik zie mensen wegtrekken uit Brussel vanwege de mobiliteitsproblemen. Bedrijven moeten zich meer aanpassen aan het nieuwe wereldbeeld van de jonge generatie. Zo niet dreigen ze hen snel te verliezen. Bedrijven moeten opteren voor een meer ondernemende bedrijfscultuur én een meer flexibele werkomgeving met thuiswerk en satellietkantoren die dichterbij huis liggen. Ik zie dat vooral startups daar goed op inspelen. Die hebben het begrepen.  

 

Hoe zie jij op hr-vlak onze manier van werken veranderen? 

 Ik zie vooral nog toekomst in agile werken, waarbij je als bedrijf in multidisciplinaire, kleine teams aan een project werken. Dat doen we al bij Telenet en dat loont. De communicatie verandert dan ook, het wordt concreter. Op die manier geef je werknemers meer vrijheid, verantwoordelijkheid en zin om zich nog meer te ontwikkelen en hen in je bedrijf te houden. Dat zal in ieder geval de toekomst worden. Zeker in een metropool als Brussel. De troeven zijn er, nu is het de kunst om ze nog meer uit te spelen!  

 

Martine Tempels, hoofd van Telenet Business en gasthoofdredactrice van onze HR-dossier, werkt al bijna elf jaar voor het telecombedrijf. De voorbije jaren stampte ze heel wat initiatieven uit de grond, zoals CoderDojo Belgium en werd ze ook ICT Lady of the Year. Martine Tempels is van oorsprong Limburgse, maar woont al ruim veertig jaar in Brussel.

 

Redactievergadering bij Beci, met van link naar rechts: Cécile Huylebroeck (Adviseur Tewerkstelling Beci), Gaëlle Hoogsteyn (freelance journalist), Emmanuel Robert  (Media Coordinator Beci) en Frédéric Simon (Sociaal Adviseur Beci).

  

Vaqn link naar rachts: Xavier Dehan (Sr Corporate Affairs Manager Telenet), Anaëlle Gokalp (Sr Marketing Manager Telenet), Martine Tempels (VP Telenet) en Peter Van Dyck (freelance journalist). 

 

 

Delen