Industrie 4.0: de uitdagingen van de Vierde Industriële Revolutie aangaan

7 juni 2019 om 16:06 

Challenge entreprise

Iedereen heeft het over de vierde industriële revolutie (Industrie 4.0). In feite zijn we dit nieuwe tijdperk al een paar jaar geleden binnengestapt. Hiervan getuigen de Big Data, het internet of things en de kunstmatige intelligentie. Allemaal concepten die zijn doorgegroeid tot tastbare werkelijkheid. Deze opkomende technologieën krijgen nieuwe toepassingen in de bedrijfswereld en werken nu samen om de vooruitgang steeds verder te stuwen. De overgang naar Industrie 4.0 betekent concreet een stimulans voor de economie, ongeëvenaarde technologische verwezenlijkingen en een innovatievermogen waarvan we ons de draagwijdte nog moeilijk realiseren.

Industrie 4.0 in 4 stappen:

Heel wat mensen koesteren enige achterdocht tegenover de haast onmetelijke digitale kracht in de kern van de vierde industriële revolutie. Toch is het zo dat industrie 4.0 een reeks geweldige kansen inhoudt voor bedrijven.

Maar deze kansen zullen slechts gestalte krijgen als ze de uitdagingen van dit nieuwe technologische tijdperk aangaan. In dit artikel vindt u 3 tips om in uw bedrijf het meeste uit Industrie 4.0 te halen.

1. Maak van de machine een bondgenoot, geen vijand

De media staan er bol van: met de opkomst van al deze technologische innovaties, zou de machine de plaats kunnen innemen van de mens en hem dus ook zijn baan afsnoepen.

Deze gevaarlijke uitspraak verdient wat nuancering. Technologische doorbraken zijn inderdaad perfect in staat om dankzij automatisering sommige handmatige, repetitieve en dure taken af te schaffen of althans te vereenvoudigen. Maar het tijdperk waarin we het volledig zonder menselijke vaardigheden als kritisch denken of gevoeligheid zullen kunnen stellen, ligt nog niet in het verschiet.

In schril contrast met het pessimistisch beeld dat sceptici schetsen, vereist Industrie 4.0 steeds meer gevorderde vaardigheden om samen te werken met intelligente robots. Een voorbeeld is de automobielindustrie: daar is veel gespecialiseerde apparatuur het team van monteurs en ingenieurs komen versterken.

Deze machines vervangen de mens niet, maar ze vereenvoudigen zijn taak zodat hij zich beter kan focussen op waar hij als mens echt in uitblinkt. Industrie 4.0 berust op de complementariteit tussen mens en machine. Er is hier helemaal geen sprake van een confrontatie tussen de menselijke en de kunstmatige intelligentie.

In 2018 maakte een studie van Agoria het gerucht ongedaan. Naar verwachting zouden er tegen 2022 75 miljoen banen verloren gaan, inderdaad, maar aan de andere kant zouden er 133 miljoen nieuwe jobs ontstaan dankzij de nog steeds ongekende mogelijkheden die de technologie ons biedt. De vraag is natuurlijk hoe we al deze technologie kunnen aanvullen met het vereiste menselijke talent.

Meer over de complementariteit tussen mens en machine in ons dossier Industrie 4.0.

 

2. Een betere HR strategie om adequaat talent aan te trekken en te behouden

In België zoals overal kampt de bedrijfswereld met een ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel in technologische sectoren.

De ‘war for talent’ zal steeds heviger woeden met de vierde industriële revolutie.

Ondernemingen die nu al onder een tekort aan hooggeschoold personeel gebukt gaan, zullen ook in de toekomst moeite hebben om mensen te vinden die het maximum kunnen halen uit de technologie. Talent aantrekken EN behouden: dit is voortaan de dubbele uitdaging!

Om de meest talentvolle werkkrachten aan te trekken, zullen de ondernemingen hun HR-strategie grondig moeten herzien.

Waarom zouden gekwalificeerde personen trouwens voor het ene bedrijf gaan werken eerder dan voor een ander? Keuze genoeg! Werkgevers kunnen een dergelijke vraag beantwoorden door voorrang te geven aan talent, bijvoorbeeld via vorming en professionele ontwikkeling.

Verder zullen dergelijke waardevolle werkkrachten gevoelig zijn voor een bedrijfscultuur die open staat voor innovatie. Industrie 4.0 zal de relatie tussen werkgever en sollicitant omkeren, aangezien het concurrentievermogen van bedrijven grotendeels zal afhangen van dit veelgevraagde talent.

Ontdek hoe u uw HR-strategie aanpast aan Industrie 4.0-tijdperk.

 

3. Een samenwerking met overheid en onderwijs

Laten we het even hebben over de ‘triple helix’: de samenwerking tussen de bedrijfswereld, de overheid en het onderwijs is van doorslaggevend belang voor een gemakkelijker toegang tot de vierde industriële revolutie.

Tegelijk zou dit de terechte angsten van sommigen kunnen bedaren: “Zal ik mijn baan behouden? Ben ik in staat om deze nieuwe technologieën te begrijpen en me daaraan aan te passen?”

De ware uitdaging bestaat erin de nieuwe generaties beter voor te bereiden op een totaal nieuwe arbeidsmarkt en aan de industrie van de toekomst.

In feite kan elk van deze spelers hiertoe bijdragen.

De overheid moet dit proces ergens ‘veilig stellen’ door een modernisering van de infrastructuur en door zelf de stap te zetten naar het digitale tijdperk. Op die manier zullen de overheidsdiensten objectieve informatie kunnen verstrekken aan burgers en werknemers die zich vragen stellen over een toekomst vol digitale technologieën.

Het onderwijs moet afstand nemen van zijn klassieke aanpak en zichzelf de nodige middelen gunnen om toekomstig talent op te leiden in de vaardigheden die de technologie en de robotica vandaag verwachten. Louter theoretische kennis moet nu de plaats ruimen voor soepelheid en soft skills. Zulke vaardigheden zijn van doorslaggevend belang om het hoofd te bieden aan de razendsnelle evolutie van de technologie. Net als in Finland zal het onderwijs zijn programma grondig moeten herzien om vanaf de kleuterschool de nieuwe vereiste bekwaamheden beginnen aan te leren.

Industrie 4.0 brengt, naast een pak uitdagingen, belangrijke verschuivingen teweeg in de beroepswereld.

Bedrijven die in het digitale tijdperk succes willen oogsten en hun groeiproces willen verderzetten, zullen moeten inspelen op de steeds sterkere relaties tussen machine, werkkrachten en externe spelers als de overheid en het onderwijs.

Als de overheid hier niet toe bijdraagt, zal het steeds moeilijker worden om getalenteerde kandidaten te vinden. En zonder hooggeschoold en bekwaam personeel zal de nieuwe technologie niet volop kunnen worden benut.

De vierde industriële revolutie heeft de machines en de innoverende technologieën broodnodig.

 

Industrie 4.0 voor mijn eigen bedrijf?

Wilt u te weten komen wat de vierde industriële revolutie voor uw eigen onderneming zou kunnen betekenen?

Downlad dan het Witboek ‘Welkom in de vierde industriële revolutie. De triple helix aanpak voor talent”.

 

Logo exellys

Gerrit Sarens, Chief Liaison Officer

gerrit.sarens@Exellys.com

+32 478 99 02 06

+32 78 48 28 88

www.exellys.com

Over de auteur:

Exellys fungeert als integrator van technisch talent (IT-profielen, wetenschapsmensen en ingenieurs) in de dagelijkse activiteiten van haar klanten. We zijn ervan overtuigd dat haar deskundigheid bedrijven vooruit helpt en voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst… Industrie 4.0, bijvoorbeeld.

 

Delen