Influencer marketing: ik inspireer, jij vindt het leuk en hij koopt…

12 april 2022 om 09:04 

Digitale influencer marketing is met de tijd verfijnd en dekt nu ook een diverser inhoud.  Influencers vormen een essentiële schakel tussen merken en consumenten. Want wat een extern iemand vertelt van een onderneming wekt nu eenmaal meer vertrouwen dan de communicatie van het bedrijf zelf. 

De sector wint aan professionalisme. Influencers begrijpen het belang van hun eigen geloofwaardigheid. Ze richten zich nu tot steeds diversere gemeenschappen. Influencer projecten kunnen voortaan bijdragen aan elke doelstelling van een traditionele marketing campagne. 

Worden influencers de telemarketeers van morgen? Nee, ze geven hun mening over maatschappelijke vraagstukken, waardoor ze steeds meer geassocieerd worden met campagnes die eerder waarden dan producten promoten. 

Delen