Inkomsten uit auteursrechten: wat is mogelijk?

Door Didier Dekeyser  - 14 mei 2019 om 16:05 

© Getty

In 2008 voerde België een gunstig belastingstelsel in voor de inkomsten uit auteursrechten van een natuurlijke persoon. Dit nieuw fiscaal stelsel geldt zowel voor kunstenaars als voor andere creatieve professionals (journalisten, vertalers, informatici enz.). De aantrekkelijkheid van het stelsel leidde helaas tot bepaalde misbruiken, die de fiscus nu tracht te bestrijden. Wees dus voorzichtig, als u een pijnlijke naheffingsaanslag wil vermijden. Don Cassiers, gespecialiseerd jurist op dit gebied bij het juridisch bureau GOlegal, geeft meer uitleg.  

 

Wat valt onder het auteursrecht? 

Het auteursrecht omvat zowel vermogensrechten die vatbaar zijn voor overdracht en verkoop, als morele rechten zoals het recht op een naam. Zulke rechten ontstaan automatisch en zonder formaliteiten zodra een originele creatie (die duidelijk de stempel van de maker draagt) tot stand komt en dus zichtbaar, hoorbaar of voelbaar wordt. Voorbeelden zijn een lied, een tekst, een computerprogramma, een logo of een website. Een deel van wat een natuurlijk persoon verdient kan door middel van een auteursrechtelijk concessiecontract als auteursrechtelijke royalty’s en niet als beroepsinkomsten worden beschouwd – en op die manier onder een gunstiger belastingstelsel vallen.  

 

Onder welke voorwaarden is deze regeling toegankelijk? 

Op het eerste gezicht kan elke auteur hier gebruik van maken. Inhoudelijk zijn er echter twee voorwaarden. Enerzijds de inkomsten: als ze te laag zijn, heeft het weinig zin om de belastingheffing te optimaliseren. Anderzijds de creativiteit: een zekere mate van creativiteit is noodzakelijk om gebruik te maken van dit stelsel. Bij een aantal activiteiten horen vanzelfsprekend geen auteursrechten, maar het onderscheid is soms subtiel. Twee mensen die tien pagina’s tekst schrijven kunnen daarom nog niet noodzakelijk allebei het auteursrecht inroepen, of althans niet in dezelfde mate. De creativiteit in de pagina’s van een schrijver valt niet te vergelijken met de bijsluiter van een geneesmiddel. In de praktijk kan het nut van het stelsel worden bevestigd als er al inkomsten bestaan, ook al zijn ze beperkt, op voorwaarde dat een aanzienlijk aandeel creativiteit aanwezig is. Omgekeerd kan de formule ook worden overwogen voor een profiel met marginale creativiteit maar aanzienlijke inkomsten (bijvoorbeeld een verkoper van hedge funds). Tussen beide extremen vinden we zeer uiteenlopende profielen zoals CEO’s, journalisten, computerprogrammeurs, marketingspecialisten, projectmanagers, noem maar op. 

 

Waarop moet worden gelet om de optimalisatie volgens de wet te laten verlopen? 

Zorg eerst voor een rigoureuze, persoonlijke en op maat gemaakte evaluatie van de eigen creativiteit. In geval van een belastingcontrole kunt u met dit voorbereidend werk aantonen hoe de diensten waarop het auteursrecht van toepassing is, werden geïdentificeerd en gewaardeerd. U kunt ook een ruling vragen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de fiscus: in sommige gevallen kan het voordelig zijn om een vroegtijdige validatie van de overeenkomst aan te vragen. Dit biedt een hoge maar niet absolute zekerheid maar gaat met drie nadelen gepaard: het kost meer, het vergt tijd en geeft de belastingdienst de kans om het belastingvoordeel dat het contract inhoudt terug te schroeven. Ten slotte kunt u een beroep doen op een kantoor als het onze, dat bekend is met de wetgeving en de desbetreffende jurisprudentie en daarom een redelijke toepassing voorziet. Zonder al te veel reclame te maken voor onze diensten, beweer ik dat dit het beste compromis oplevert tussen winstgevendheid en rechtszekerheid.  

 

Informatie: https://golegal.be 

Delen