Klimaatverandering en verzekeringen: uitdagingen én geweldige kansen

Door Johan Debière  - 28 november 2018 om 16:11 

©GettyImages

In Europa scherpen de verzekeringsmaatschappijen hun beleid aan om zich nog steviger op hun fundamenten te verankeren. Zowel in schade- als in levensverzekering gaan sommige echt creativiteit aan de dag leggen. Zo bijvoorbeeld met gecombineerde campagnes tegen global warming, voor de winstgevendheid van de maatschappij en voor meer veiligheid van de klant.

 

Ga naar Canada: daar praten verzekeringsdeskundigen over het verband tussen verzekering en opwarming van de aarde. Wie daar even rondsnuffelt op zoek naar de verzekeraar die hem het best zal bijstaan wanneer hij een dagje ouder wordt, stelt algauw vast dat de opwarming als thema heel vaak aan bod komt. Weliswaar ligt de Amerikaanse grens vlakbij en juist daarachter het land van klimaatscepticus Donald Trump. Door zijn uitgesproken standpunten heeft de Amerikaanse president zijn Canadese buren er ongetwijfeld toe aangezet de opwarming van de aarde harder te gaan bestrijden …

 

Een geweldige uitdaging

Terug in België zetten wij onze zoektocht voort naar spelers die goed op de hoogte zijn van dit vraagstuk. Blijkbaar volstaat een eenvoudige e-mail naar de marktleider Ageas om de CEO te doen reageren. “Als marktleider in de ‘life’ sector kan Ageas niet zomaar de omgeving negeren waarin de maatschappij actief is”, stelt Bart De Smet. De Belgische verzekeraar is zich uiteraard bewust van alle essentiële vragen die bedrijfsleiders en burgers zich stellen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de levensvatbaarheid van investeringen in tak 21? Welke evolutie mogen we verwachten in het milieu en wat doen we met de steeds zwaardere en nu bewezen gevolgen van de klimaatverandering waar onze samenlevingen onder gebukt gaan? Welke kansen kunnen zich voordoen voor een maatschappij als Ageas in de context van de directe of indirecte strijd tegen de opwarming van de aarde?

 

“Tijdens het eerste semester van 2018 heeft de verzekeringssector al € 200 miljoen betaald ter vergoeding van schade veroorzaakt door de klimaatverandering.”

Bart De Smet

 

 

Er staat ons een flinke uitdaging te wachten. Eerst moeten we de gebeurtenissen rond het veranderende klimaat zoveel mogelijk beheersen of althans hun verwoestende effecten proberen te beperken: “Tijdens het eerste semester van 2018 heeft de verzekeringssector al € 200 miljoen betaald ter vergoeding van schade veroorzaakt door de klimaatverandering. Van deze 200 miljoen euro werd 55 miljoen uitgekeerd door AG Insurance, de Belgische dochteronderneming van Ageas.” Gelukkig vertegenwoordigen de 200 miljoen die in de eerste zes maanden van dit jaar werden betaald, slechts 7% van de brandverzekeringspremies die de Belgische verzekeringssector heeft geïnd. De gevolgen van de klimaatverandering zijn voor niemand prettig, maar zoals de zaken er nu voor staan, blijft dit probleem voor een verzekeraar als Ageas perfect beheersbaar.

 

Bart De Smet, CEO van Ageas

 

Niet zeggen, doen!

Over de opwarming van de aarde heeft Ageas een nuchter maar effectief denkproces en strategie uitgestippeld die zich realistisch opstellen ten opzichte van wat enkele jaren geleden nog “duurzame ontwikkeling” werd genoemd: “Ageas volgt de SDG-benadering, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties”. Dit gebeurt niet wereldwijd (wat veel multinationals nochtans doen om hun imago op te krikken), maar door alleen acties te kiezen waaraan de maatschappij denkt te kunnen bijdragen. Ageas verkiest actie boven mooie woorden: “Niet zeggen, maar doen!”, stelt Bart De Smet.

Naast dit concrete engagement en de uitdaging om activiteiten in de levensector te ontwikkelen, is Ageas zich bewust van de kansen die de strijd tegen de opwarming van de aarde kan inhouden voor zijn activiteiten. Zo lanceerde de dochteronderneming van Ageas AG Real Estate het ambitieuze plan ‘Scholen voor Morgen’. “Dit vertegenwoordigt is een belangrijke investering in de bouw van energie-efficiënte gebouwen, ontworpen met duurzame materialen en een langetermijnperspectief, wat tegelijkertijd AG Insurance en AG Real Estate voldoende rentabiliteit garandeert en het risico onder controle houdt.”

Bart De Smet houdt nog een ganse voorraad andere positieve ideeën achter de hand. Met veel daarvan kunnen de actuariële activiteiten duidelijker gepaard gaan met de beheersing van de klimaatverandering. De topman van Ageas vertelt ons dat hij met beleidsmensen heeft gesproken over de financiering, door zijn eigen instelling en andere actoren in de sector, van een efficiënt, d.w.z. waterdicht en gescheiden rioleringsnet (nvdr: dat regenwater en afvalwater apart behandelt). Het systeem zou water tijdens lange periodes kunnen stockeren. Bart De Smet: “Op regenachtige dagen zou het water worden opgeslagen in retentiebekkens om overstromingen te vermijden. En in de zomer, net als in de lange droge periode die we dit jaar hebben meegemaakt, kan dat water worden gebruikt in de landbouw.” Andere mogelijkheden zijn investeringen in duurzame energie, met bijvoorbeeld financiële toezeggingen van 250 miljoen euro in offshore windmolenparken.

 

Betaalbare producten

Wat heeft dit te maken met een levensverzekering?, zult u zich afvragen. De link is aanwezig in elk detail waar verzekeringsmaatschappijen op letten. Want door in te grijpen op elk van deze gegevens kunnen verzekeringsproducten betaalbaar blijven, in schade- en nog meer in levensverzekering. Voorbeelden zijn de vereisten van Solvency II, gevaarlijke speculatieve activiteiten (die nu ten strengste verboden zijn), maar ook elementen die veel indirecter lijken, zoals steeds aanhoudende droogte, de combinatie van hogere temperaturen en de vorming van hogedruksystemen die echte “vervuilingskoepels” vormen boven grote stedelijke gebieden, wat leidt tot aanzienlijke overschrijdingen van de door de autoriteiten vastgelegde drempels. Of de heropleving van virusziekten zoals het hantavirus, de ziekte van Lyme en zelfs knokkelkoorts, waarvan de frequentie in Europa, inclusief België, aanzienlijk is toegenomen. Dit geldt voor alle lagen van de bevolking, en niet langer alleen voor de kwetsbaar geachte groepen, zoals jonge kinderen of ouderen . Deze elementen zullen waarschijnlijk direct en indirect de winstgevendheid van de verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden. En dus ook de voorwaarden waaronder klanten toegang krijgen tot schade- en levensverzekeringen. Daarom moeten verzekeraars hier nu veel belang aan hechten.

 

Wanneer herverzekeraars op jacht gaan naar koolstof

Grote herverzekeraars als Munich Re en Swiss Re hechten bijzondere aandacht aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de evolutie van de risico’s in de levens- en schadeverzekeringen van hun klanten. Deze gebeurtenissen hebben gevolgen, waarvan beide herverzekeraars in de loop der jaren de (onder meer financiële omvang) hebben kunnen vaststellen. Zij waren de eersten die actie ondernamen en grote teams van specialisten – waaronder wetenschappers – mobiliseerden om een beter inzicht te krijgen in de risico’s verbonden aan deze evolutie van het klimaat en de vereiste aanpassingen. De facto worden zij vandaag zelfs beschouwd als de eerste institutionele activisten in de strijd tegen de klimaatverandering. Als zodanig is Swiss Re zeer proactief met betrekking tot alle handelingen die haar persoonlijk aangaan. Het hoofdkantoor in New York heeft net geprofiteerd van een investeringsplan om de CO2-uitstoot met 115 ton per jaar te verminderen. Dit is een inspanning die de herverzekeraar natuurlijk graag zou zien gebeuren bij al de verzekeringsmaatschappijen in zijn clientèle, evenals bij hun eigen klanten.

Delen