Koen en Cecile Verwee: ‘Iedereen moet mee het bad in’

Door Peter Van Dyck  - 1 juni 2019 om 12:06 

Koen & Cécile Verwee

Koen Verwee, ex-ceo van De Persgroep en vandaag met zijn eigen firma Eiferman adviseur in digitale transformatie, heeft een gezin dat erg begaan is met het klimaat. Hij en zijn vrouw Barbara zetten drie kinderen op de wereld: Ambroos (20), Jeanne (18) en Cecile (14). De twee oudsten mag je gerust de voortrekkers noemen.  

“Mijn broer en mijn zus hebben mij ertoe aangezet vegetariër te worden”, getuigt Cecile. Door hun invloed ben ik algemeen milieubewuster gaan leven. Ik doe al mijn verplaatsingen met de fiets en koop vooral tweedehandskledij. En ik let er in de winkel op dat we geen producten kopen die van buiten Europa komen. Liefst kies ik voor lokale seizoengroenten en -fruit.”  

Tweeëneenhalf jaar geleden ontstond bij Koen Verwee en Guy Weyns, directeur van De Lijn, het idee voor Sign For My Future, een burgerinitiatief dat een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad eist. Koen: “Het was het engagement van mijn kinderen deed Guy en mij deed nadenken over wat wij, als ondernemers, konden doen.” 

Koen geeft toe dat Sign For My Future een extra boost kreeg door de jongerenmarsen. “Anuna De Wever en de anderen zijn eigenlijk een paar weken voor wij Sign For My Future lanceerden begonnen met hun marsen op donderdag. Eerlijk: Guy en ik hadden al eens met de gedachte gespeeld dat het goed zou zijn, mochten enkele jongeren opstaan en het woord nemen. Als bij wonder is dat écht gebeurd. Anuna & Co hebben dat fantastisch gedaan. Dus ja, wij waren heel blij met de jongerenmarsen. Onze bijdrage aan het debat is dat we toonden dat niet enkel adolescenten, maar bijvoorbeeld ook heel wat bedrijfsleiders van het klimaat wakker liggen. Bedrijven, onderwijsinstellingen, het middenveld, burgers… au fond wil iedereen hetzelfde.”  

Cecile probeert zoveel mogelijk present te zijn op de klimaatmarsen op donderdag. “Ik vind het belangrijk dat wij onze stem laten horen. De eerste keer waren we met drie vertegenwoordigers van onze klas, de tweede keer kon ik al héél de klas op sleeptouw nemen. Ik por mijn vriendinnen ook aan om milieubewuster te worden en ze passen ook echt hun gedrag aan. De meeste jongeren zijn oprecht bezorgd om het klimaat. Op school is er veel meer aandacht voor tijdens de lessen. 

Koen: “Gezien de ernst van het klimaatprobleem konden wij als ouders ons moeilijk verzetten tegen haar deelname aan het protest. Natuurlijk is het niet ideaal dat jongeren daarvoor moeten spijbelen, maar Cecile zorgt er wél voor dat ze de gemiste lessen bijbeent. 

 

Effect van manifest 

Omdat de kinderen de opstart van Sign For My Future van dichtbij meemaakten, werd de manier waarop de transitie moet gebeuren vanzelf onderwerp van gesprek ten huize Verwee. Koen: “Als de kinderen zeggen dat de vervuiler moet betalen, probeer ik wat nuance in de discussie te brengen. Het is belangrijk dat de transitie zich op een sociaal verantwoordelijke manier voltrekt én dat onze bedrijven competitief blijven.”  

Cecile: De vervuiling door de industrie moet aangepakt worden, maar ik geloof dat bedrijven ook kunnen helpen om de nodige veranderingen te realiseren. Ze hebben veel macht. Het is belangrijk om ze aan onze kant te krijgen.” Koen hoort het haar graag zeggen. Dat is de boodschap van Sign For My Future: we moeten het samen doen. Koen: “Iedereen moet mee het bad in. Vandaag hebben al 365 bedrijfsleiders zich achter onze campagne geschaard. Dat brengt een en ander op gang. Een ceo vertelde me dat, nadat hij ons manifest had ondertekend, zijn werknemers aankaartten dat de car policy van het bedrijf daar niet mee in lijn was. Ik denk ook aan een bank die, door te tekenen, ging bekijken wanneer ze fossiele investeringen uit haar beleggingsportefeuilles zou halen. Intussen heeft ze beslist om dat tegen 2020 te doen. Wie tekent, kan op zijn engagement aangesproken worden.  

Delen