Laat ons een oplevingscultuur voor ondernemers creëren!

12 augustus 2019 om 11:08 

©GettyImages

De vitaliteit en de rijkdom van een economie zijn sterk afhankelijk van haar vermogen om te innoveren en van haar ondernemersgeest. Om onze levensstandaard te handhaven in een context van een verouderende bevolking, een veeleisend begrotingskader, een verhoging van de sociale zekerheidskosten en een zwakke economische groei, heeft onze samenleving meer dan ooit ondernemers nodig.

 

Met een frisse blik kijken naar opleving van ondernemers

Naar alle ondernemers, ook zij die na faillissement heropleven. Een ondernemer die opleeft, is immers een ondernemer zoals elke andere. Hij zou in ieder geval zo beschouwd moeten worden en ook zo behandeld moeten worden. Op dit punt moeten we onze ingesteldheid veranderen. Dit onderwerp, dat belangrijk is voor onze toekomstige welvaart, staat nauwelijks op de politieke agenda. We kunnen de situatie op het terrein zeer concreet en op korte termijn veranderen om opleving te bevorderen. Hoe?

Wat kan zoal worden ondernomen om de oplevingscultuur aan te moedigen?

Financiering mogelijk maken voor ondernemers

Een ondernemer die financiële middelen nodig heeft om met een nieuw middel te starten en welvaart te creëren, moet financiële middelen kunnen krijgen. Ja, men moet toegang tot financiering voorbehouden voor gefailleerde ondernemers van wie een nieuw project alle redelijke garanties biedt dat het kan slagen. Als het een goed project is, moet het gefinancierd kunnen worden.

Het huidige bankwezen werkt op basis van een risicomijdend model en de banken houden (misschien te veel?) rekening met het bankverleden van de ondernemers bij het nemen van beslissingen. Dit model zou echter herzien kunnen worden, omdat de cijfers aantonen dat oplevende ondernemers een veel grotere slaagkans hebben dan andere ondernemers. In afwachting van een mentaliteitswijziging, kan de politiek al handelen: een van de middelen zou de toegang kunnen zijn tot een Garantiefonds.

 

Bemiddeling om opleving te vergemakkelijken 

Men zou de kmo’s ook een ombudsdienst moeten kunnen bieden voor hun relaties bij faillissement. De tussenkomst van een bemiddelaar is gunstig voor het behoud van zo goed mogelijke relaties in een moeilijke context. Deze oplossing kan op korte termijn worden uitgevoerd. Wat denkt u ervan?

 

 

Het gaat hier zeer concreet om twee mogelijkheden die we samen kunnen helpen verwezenlijken om een ware oplevingscultuur van de ondernemers in Brussel te creëren.

Wilt u helpen bij het creëren van een ware oplevingscultuur in Brussel?  Deel dan uw ervaringen en opmerkingen met ons.

 

Delen