Mabru op weg naar een 100% groene markt

20 februari 2019 om 11:02 

Mabru Laurent Nys (à gauche) et Michel Barnstijn sur les toits de Mabru.

[publireportage] Een referentie worden op het vlak van ecologie en maatschappelijk engagement? Dit is althans de uitdaging die de Vroegmarkt en haar beheerder, de vzw Mabru die in opdracht van de stad Brussel werkt, zichzelf hebben gesteld. Deze evolutie is al sinds 2016 aan de gang, maar afgelopen jaar kreeg het project een aanzienlijke impuls. U leest hier een update over de resultaten en de toekomstige projecten. 

 

Eind februari huldigden Mabru en Engie de eerste carport op zonne-energie voor vrachtwagens in. Meer dan 8.000 fotovoltaïsche panelen (samen 13.300 m²) vormen vandaag de daken van 9 vrachtwagencarports op de parking van Mabru. Deze nieuwe installatie verbetert de ecologische voetafdruk van Mabru en draagt bij tot de productie van hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 100% van de door de nieuwe panelen geproduceerde energie wordt trouwens in het distributienetwerk geïnjecteerd. De 2.200 MWh die de installatie jaarlijks produceert, stemt overeen met het jaarlijkse verbruik van nagenoeg 630 gezinnen. Ze voorkomt de uitstoot van meer dan 880 ton CO2 per jaar. Engie financierde alle installaties (zowel de zonnepanelen als de carports) via het stelsel van de derde-investeerder. Na 10 jaar wordt Mabru hier eigenaar van. 

 

Milieuvriendelijk vastgoedbeheer 

Dit indrukwekkende project vervolledigt het bestaande zonnepanelenpark dat vorig jaar werd ingehuldigd.Mabru heeft niet zitten wachten tot het klimaat in de mode was om actie te ondernemen”, stelt Laurent Nys, Directeur van Mabru“Al jaren zetten we ons in om de markt zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Hiervan getuigt ons beleid voor de terugwinning van hout, karton en plasticfolie. Met de zonnepanelen zetten we natuurlijk een grote stap vooruit.” 

 

Als eerste stap in het actieplan van Mabru gingen zonnepanelen de daken van de gebouwen bedekken. “Toen dachten we dat het bouwen van een overdekte ruimte voor het laden en lossen van goederen een interessante optie zou kunnen zijn. En zo ontstond ons carportproject, in samenwerking met Engie, vertelt Michel BarnstijnVoorzitter van MabruZijn totale capaciteit van 4.6MWcmaakt van het Mabru zonnepanelenpark het grootste in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met de eerste installatie, die al operationeel is, voorziet het geheel in het energieverbruik van meer dan 1.200 gezinnen.

 

Maar er is meer: in het voorjaar is Mabru van plan om de laatste glasvezelkoepels te vervangen door zonnepanelen. Op langere termijn overweegt de directie bovendien een vergunning om de ‘straten’ van de markt eveneens met zonnepanelen te bedekken. “Dit zou nog meer energie produceren en bovendien een groot comfort betekenen voor de handelaren die buiten werken. Deze structuur zou de groenten en fruit ook beschermen. Die zijn zeer kwetsbaar”zegt Laurent Nys“Binnen de hallen gebruiken we kleine elektrische voertuigen. Verder hebben we de koelinstallaties vernieuwd om het energieverbruik te doen dalen. Geleidelijk aan evolueren we naar een 100% groen vastgoedbeheer van de site. Voor ons is het belangrijk de ecologische voetafdruk te verminderen.” 

 

Een duurzaam maatschappelijk engagement

Ook op sociaal niveau wil Mabru optreden als een ‘parapublieke’ speler. De Vroegmarkt is trouwens een van de voornaamste aanbieders van laaggeschoolde banen in de hoofdstad. “De vraag naar dit soort werk is aanzienlijk, in Brussel. We werven bijvoorbeeld werknemers aan die geen diploma hebben of die nauwelijks een van de landstalen spreken”, aldus Michel Barnstijn. Jaar na jaar worden ze getraind, ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en kunnen ze doorgroeien. Zogenaamde ‘artikel 60’-mensen van de Brusselse OCMW staan in voor het schoonhouden van de site. “We zijn betrokken bij de re-integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Wij willen optreden als een sociale lift en mensen in precaire situaties een kans geven, verduidelijkt Michel Barnstijn. Bovendien woont 90% van de werknemers van de Vroegmarkt in de omliggende gemeenten. “De tewerkstelling van Brusselaars in Brussel bevorderen, dat vinden wij belangrijk. Wij geven de voorkeur aan korte bevoorradingsketens en ondersteunen ook de lokale tewerkstelling”, verklaart Laurent Nys.

 

Mabru trekt ook ten strijde tegen voedselverspilling met het DREAM-project (Distribution et Récupération des Excédents Alimentaires à Mabru). Dit gebeurt in samenwerking met het OCMW Brussel. Elke dag wordt een ton voedsel dat niet meer kan worden verkocht maar nog steeds eetbaar is, teruggewonnen en verdeeld onder een zeventigtal verenigingen. Michel Barnstijn“Louter ecologisch betekent dit dat meer dan een ton voedingswaren dagelijks niet wordt verspild, waardoor bovendien minder afval dient te worden verwerkt. De herverdeling van verse groenten en fruit is ook belangrijk op sociaal vlak en voor de gezondheid voor talrijke Brusselse gezinnen die in moeilijkheden verkeren.”  

 

Vooruitstrevend 

De omzet van de Vroegmarkt is de afgelopen vijf jaar enorm gestegen. Dit bewijst dat milieu- en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen gaan met winst. “Natuurlijk vergt die tijd en investeringen. Voor een bedrijf is het veel gemakkelijker om niets te doen, om contracten uit te besteden of zich geen zorgen te maken over afvalbeheer. Wij houden er een andere filosofie op na en we zijn trots op de ondernomen acties. Meerdere delegaties zijn onze carport met zonnepanelen komen bezichtigen. Ik hoop dat we andere markten kunnen inspireren en overtuigen om ook die weg in te slaan, zegt Michel Barnstijn

 

Laurent Nys besluit: De Markt 2.0 vereist de invoering van een innovatief en milieuvriendelijk beleid. In de komende 10 jaar blijven we investeren om onze vooruitstrevende positionering te behouden. Er komt bijvoorbeeld een nieuw videobewakingssysteem voor meer veiligheid op de site. En we overwegen de vervanging van alle voertuigen, de installatie van laadpalen voor de handelaars enz. DVroegmarkt wil een trendsetter zijn van deze omwenteling in Europa.”

 

Informatie : www.mabru.be 

 

Laurent Nys et Michel Barnstijn Mabru

Laurent Nys (links) en Michel Barnstijn op de daken van Mabru.

Mabru et Engie ont inauguré le premier « carport solaire » pour camions.

Mabru en Engie hebben een eerste carport op zonne-energie voor vrachtwagens ingehuldigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mabru heeft niet zitten wachten tot het klimaat in de mode was om actie te ondernemen”

“Ik hoop dat we andere markten kunnen inspireren”

 

logo mabru

Delen