Met intelligente tellers sneller naar een koolstofarme samenleving

18 mei 2018 om 12:05 

©U.S. Air Force/Sara Vidoni

Om de ‘global warming’ onder de 2°C te houden, moeten we snel en wereldwijd evolueren naar een koolstofarme samenleving, met een sterk verminderde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Intelligente tellers leveren een nuttige bijdrage.

 

Hoe langer we wachten, hoe groter de inspanningen. In 2012 raamde PwC het jaarlijks koolstofvrij maken van de menselijke activiteiten op 5,1%, om onder de 2°C te blijven. In 2016 zaten we al aan 6,5%. De energietransitie is van fundamenteel belang om een koolstofarme samenleving tot stand te brengen. We zullen op drie fronten inspanningen moeten leveren. Eén: energieproductie aan de hand van hernieuwbare energieën en gas, met opvang van de vrijgekomen CO2 (CCS). Twee: de omschakeling van transport, verwarming en sommige industriële processen naar elektriciteit. En drie: een betere energie-efficiëntie.

De intelligente teller kan ons hierbij helpen. Dit elektronisch apparaat meet en registreert heel nauwkeurig en automatisch het verbruik van elektriciteit, gas, water of warmte, en stuurt de gegevens naar de leverancier. De communicatie kan in beide richtingen: van klant naar leverancier en omgekeerd.

Intelligente tellers kunnen op die manier de consument sensibiliseren en hem aanzetten om problemen en verspillingen weg te werken. Een veralgemening van zulke tellers in KMO’s zou bijdragen tot een lager verbruik en de omschakeling naar hernieuwbare productie. Met deze toestellen kunnen de ondernemingen bovendien hun verbruiksprofielen, mogelijke besparingen, lekken of slecht werkende apparaten identificeren. Een andere troef is dat de rechtstreekse facturatie van het werkelijke verbruik voortaan voor iedereen mogelijk zal zijn. En dan hebben we het nog niet over de ontwikkeling van nieuwe diensten.

Met deze toestellen is het ook mogelijk om de behoefte aan elektriciteit nauwkeurig te beheren en te controleren en de intermitterende productie van hernieuwbare energie af te stemmen op de energie-opslagcapaciteit (elektrische voertuigen, batterijen …). Ze verhogen de flexibiliteit van het netwerk, bevorderen de gedecentraliseerde productie en stimuleren de micro-opwekking van energie. Op die manier wordt de verbruiker zelf een producent van energie (prosumer). Gelijkaardige ontwikkelingen zijn mogelijk voor de watervoorziening (sommige zijn trouwens al aan de gang).

 

Uitdagende kosten en veiligheid

Een grootschalige installatie van intelligente tellers gaat echter met uitdagingen gepaard. Vooreerst de privacy en de elektronische beveiliging. Elektronische tellers meten het verbruik heel nauwkeurig en analyseren de gewoonten van de klanten (tijdstip, apparaten …). Zulke gegevens zouden kunnen worden misbruikt, hoewel de wetgeving inzake privacy dit risico beperkt.

De hacking van deze gegevens en van de toestellen zelf is een groter gevaar. De wetgever en de dienstverleners zullen de grootste voorzorgen moeten nemen en de nodige beschermingsmaatregelen moeten treffen.

De installatiekost is een ander probleem. Normaal zou de verbruiker hiervoor moeten opdraaien. In veel ondernemingen zouden de energie- en waterbesparingen de installatiekosten ruimschoots compenseren. Privé verbruikers zullen minder besparen en zullen misschien wat steun nodig hebben. Hoe dan ook, dit alles zal de veralgemening van intelligente tellers moeten vergemakkelijken, rekening houdend met de kortere levensduur van deze toestellen, vergeleken met klassieke tellers.

De Europese Unie wil tegen 2020 80% van de elektriciteitstellers vervangen wanneer dit rendabel blijkt te zijn. Intelligente tellers en netwerken zouden de Europese CO2 uitstoot naar verluidt met 9% verminderen. Het jaarlijkse energieverbruik van gezinnen zou in dezelfde proportie dalen. Op vraag van Europa is België dan ook begonnen aan de installatie van deze technologie. Het voorbeeld van het buitenland zal nuttig zijn om fouten te vermijden en goede praktijken over te nemen. Ook het wettelijk kader dient te worden aangepast. En zowel burger als onderneming zullen steun en begeleiding nodig hebben om voor iedereen – het milieu inbegrepen – maximale voordelen te verkrijgen.

 

Delen