Milieuvergunningen: wijzigingen op komst

Door  - 7 februari 2019 om 08:02 

©GettyImages

De milieuvergunning is een essentiële stap voor alle uitbaters van zgn. “ingedeelde inrichtingen”: dit zijn activiteiten, apparatuur of producten die een impact kunnen hebben op het milieu en de omgeving. De vergunning is onlangs gewijzigd om de procedures te vereenvoudigen en het leven van de betrokken bedrijven en andere instanties te vergemakkelijken.

Deze wijzigingen in de wetgeving inzake milieuvergunningen treden in werking op 20 april 2019. Hieronder ontdekt u drie van de belangrijkste nieuwigheden:

1. Lijst van de ingedeelde inrichtingen[1]

De lijst werd wat opgepoetst en een aantal activiteiten werd ‘gedegradeerd’ of zelfs geschrapt. Bijvoorbeeld – en dit is goed nieuws – als u overweegt om een microbrouwerij te starten, hebt u niet langer een 1B-vergunning nodig (een lange en relatief omslachtige procedure), maar gewoon een klasse 2-vergunning, die u eenvoudiger, sneller en goedkoper kunt aanvragen. Ook de klassen voor parkings worden aangepast; er is geen verschil meer tussen binnen- en buitenparkings en het aantal parkeerplaatsen wordt verhoogd (zo heeft klasse 1A nu betrekking op parkeergarages met meer dan 400 plaatsen, in plaats van 200).

2. Aanvraag van een milieuvergunning

De vergunningaanvraag wordt niet ingrijpend gewijzigd en de gecombineerde vergunning, waarin stedenbouwkundige en milieuvergunningen worden samengebracht, laat nog op zich wachten. We verheugen ons echter om een kleine stap in de goede richting: voor gemengde projecten, waarvoor deze twee vergunningen vereist zijn, moet voortaan één enkele aanvraag worden ingediend bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed. Een andere kleine wijziging is dat het verzoek niet langer verplicht per aangetekende brief moet worden ingediend: het mag ook via elektronische middelen, behalve in het geval van een beroepsprocedure.

De impactstudies die nodig zijn voor de meest complexe vergunningen (klasse 1A) worden aanzienlijk vereenvoudigd. Voortaan bestaat er een standaardmodel van specificaties en wordt het openbaar onderzoek naar deze specificaties afgeschaft, wat het verkrijgen van de vergunning enigszins versnelt.

Nieuw is ook dat het advies van de Brandweer wordt gevraagd zodra het aanvraagdossier volledig is verklaard. Voorheen moest dit advies vooraf worden bijgevoegd, wat vaak tot vertragingen leidde.

Opmerkelijk is bovendien de verlenging van twee naar drie jaar van de termijn voor de uitvoering van de vergunning. Als er zich een probleem voordoet in het project, met een uitgestelde start als gevolg maar geen inhoudelijke wijziging, is geen nieuwe vergunning vereist. Het volstaat om de verlenging ervan aan te vragen bij de administratie die de vergunning heeft uitgereikt of, in het geval van een gemengd project, bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed.

3. Verlenging van de milieuvergunning

Tot nu toe moest de vergunning om de 30 jaar worden verlengd, met alle administratieve rompslomp van dien. Om het leven van bedrijven te vergemakkelijken, is het nu mogelijk om een vergunning om de 15 jaar te verlengen via een vereenvoudigde procedure. De aanvraag mag niet eerder dan twee jaar vóór en niet later dan één jaar vóór het verstrijken van de bestaande vergunning worden ingediend. Het advies van de Brandweer blijft verplicht, maar wordt nu verondersteld gunstig te zijn als het niet binnen de wettelijke termijnen wordt verkregen.

Tot zover de korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de milieuvergunning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via green@beci.be. Zoals elk jaar organiseren we een volledige training over de milieuvergunning om de inhoud ervan en de verplichtingen die eruit voortvloeien, toe te lichten.

[1] http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=IC_LIST

Delen