Mobiliteit: Open brief aan Elke Van Den Brandt, Philippe Close en Bart Dhondt

29 april 2020 om 14:04 

(c) Getty

Open brief aan de Minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen),  

aan Burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close (PS)  

Schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Ecolo-Groen) 

 

In een tijd waarin het karakteristieke Hotel Métropole aan het de Brouckèreplein definitief zijn deuren moet sluiten, lijken bepaalde politieke verantwoordelijken het niet nuttig te vinden om werkgevers en economische spelers in Brussel te raadplegen.

Het was dit gebrek aan gecoördineerde actie dat het Hotel Métropole al veel tegenslagen had bezorgd, niet als gevolg van de voetgangerszone, maar als gevolg van een niet-gecoördineerde uitvoering van de voetgangerszone.

Het principe om de openbare ruimte aan te passen zodat in een stedelijk gebied de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd, begrijpen we volkomen. Het is echter opmerkelijk dat de gezondheidscrisis voor sommigen het voorwendsel is om unilaterale initiatieven te nemen, waardoor het belang van overleg en gecoördineerde actie wordt ontkent. Nochtans waarden die door dezelfde besluitvormers normaal hoog in het vaandel worden gedragen.

Daarnaast werd er deze week beslist om de Leopold II-tunnel gedurende vier maanden te sluiten (in plaats van enkel de geplande zomermaanden). De redenering luidt dat van de verkeersluwe periode gebruik wordt gemaakt om bepaalde werkzaamheden ook overdag uit te voeren. Dat deze beslissing zonder overleg wordt genomen daags na de aankondiging van de nationale veiligheidsraad om vanaf 4 mei bepaalde bedrijven toe te laten de activiteiten te heropstarten is onbegrijpelijk. Met 80.000 voertuigen per dag, fungeert deze tunnel niet alleen als belangrijke verkeersas in het (inter)regionaal verkeer, ook vormt het gebruik van het inter(regionaal) openbaar vervoer een grote bezorgdheid bij werkgevers en werknemers in termen van gezondheid om besmetting te voorkomen. Mondmaskers zullen vanaf 4 mei verplicht worden op het openbaar vervoer maar deze zullen niet tijdig aan iedere burger kunnen worden bezorgd. Bovendien zorgt de verminderde capaciteit van het openbaar vervoer ervoor dat het aantal verplaatsingen moet worden gespreid. De nationale veiligheidsraad raadt dan ook het gebruik van eigen vervoersmiddelen aan.

Deze eenzijdige houding is een vertrouwensbreuk van onze politieke besluitvormers.

In deze moeilijke tijd waarin onze bedrijven en ondernemers al onze steun nodig hebben, blijft Beci 100% operationeel. We zijn te allen tijde bereikbaar en beschikbaar, ook voor ministers, burgemeesters, schepenen en hun kabinetten.

Verdient het lot van Hotel Métropole en veel bedrijven in moeilijkheden niet dat u op zijn minst de moeite neemt om de economische spelers in Brussel te raadplegen voordat u deze beslissingen bekendmaakt?

Zou de oproep van de minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt aan de 19 Brusselse gemeenten om de verdeling van de openbare ruimte ten behoeve van voetgangers en fietsers te herzien, of de beslissing om de Leopold II-tunnel voor vier maanden te sluiten, niet onderworpen kunnen worden aan voorafgaand overleg ?

De zone 30 wordt vandaag niet gerespecteerd. Is dit geen prioriteit in plaats van over te schakelen naar een woonerf? Kan de doorgang van de veiligheidsdiensten worden gegarandeerd? Hoe kan individueel en collectief vervoer ordentelijk worden georganiseerd in deze moelijke periode waarin bedrijven proberen de activiteiten te hernemen?

Deze vragen verdienden een minimum aan overleg. Het lot en het standpunt van werkgevers lijken bepaalde besluitvormers niet te interesseren. We betreuren het ten zeerste.

 

Jan De Brabanter

Secretaris-Generaal Beci

 

Olivier Willocx

CEO Beci

Delen