Never start alone! Beci begeleidt de nieuwe Brusselse ondernemers

2 februari 2018 om 14:02 

©Thinkstock

Goed nieuws: de 11.924 Brusselse starters van 2016 vertegenwoordigen een toename van 6,7% t.o.v. het jaar voordien. Daarmee blijft Brussel het meest dynamische gewest wat de creatie van ondernemingen aangaat: 9,5 per 1.000 inwoners (7,6 in Vlaanderen en 6,4 in Wallonië).

Eén op acht nieuwe bedrijven werft nog tijdens het jaar van oprichting zijn eerste werkkracht aan. Het overlevingspercentage na vijf jaar schommelt rond 65%, uiteraard met grote contrasten tussen sectoren. Maar hoe dan ook, startende bedrijven zijn van fundamenteel belang voor de Brusselse economie. En Beci speelt nog steeds een vooraanstaande rol in hun begeleiding.

Brussel Metropool ontmoette Miguel Van Keirsbilck, coördinator van het Beci aanbod voor starters. Thema van het gesprek: de nieuwe dynamiek ‘Start with Beci’, die begin dit jaar van stapel liep.

Brussel Metropool: De Starters afdeling van Beci hernieuwt grondig zijn aanbod bij het begin van het jaar. Met welke doelstellingen?

Miguel Van Keirsbilck: We vertrekken zeker niet van een wit blad, met het startersaanbod! Het ‘Start Hub Challenge’ begeleidingsprogramma voor bedrijfsoprichters heeft vijf jaar lang schitterend gepresteerd. Twee projecten uit dit programma kwamen trouwens verleden jaar voor het voetlicht in het magazine Trends, in een groep van 50 zeker niet te onderschatten Belgische starters! Beci wil het programma vandaag nieuw leven inblazen om het toegankelijk te maken voor meer projectdragers en om het beter te integreren in wat de Kamer van Koophandel bij elke stap in het leven van ondernemingen te bieden heeft.

Het nieuwe concept van ons aanbod aan starters is vooral zichtbaar via de nieuwe website starters.beci.be, dat sinds januari 2018 online is. We hebben de aanpak opzettelijk op zijn kop gezet. Er wordt daarin dus niet over ons gesproken, maar over al de praktische aspecten waar projectdragers zich zorgen om maken: hoe richt ik in 2018, in het Brusselse Gewest concreet een bedrijf op als eenmanszaak of vennootschap? De kandidaat starter kan daar online en interactief zijn eigen roadmap ontwerpen. Beci zal hem bij elke stap terzijde staan, om de slaagkansen van het project te vergroten.

Waarom heeft de kersverse zelfstandige begeleiding nodig?

Miguel Van Keirsbilck

Miguel Van Keirsbilck. ©Reporters

Wij weten uit ervaring – en universitaire studies bevestigen dit – dat de slaagkansen van een nieuwe ondernemer vertienvoudigd zijn wanneer hij of zij zich tijdens de startfase met adviseurs en een netwerk omringt. De prille ondernemer zal heel wat struikelblokken moeten overwinnen. Met een intercollegiaal netwerk, aangevuld met een goede begeleiding en de steun van een team van coaches en deskundigen, zal hij of zij de problemen veel vlotter oplossen.

Wat kan een (toekomstig) bedrijfsoprichter van Beci verwachten?

Onze nieuwe aanpak begint bij collectieve informatie om nadien uit te monden op verscheidene formules van geïndividualiseerde begeleiding.

Een eerste belangrijke afspraak zijn de Good Morning Brussels ontbijten, elke woensdagochtend, van 7 tot 8u30. Deze informatiesessie is gratis toegankelijk voor alle projectdragers. Het ontbijt bespreekt alle voorwaarden en stappen om als zelfstandige te beginnen of een bedrijf op te richten. Een soort 360° overzicht. Het zeer vroege uur van deze informatiesessies is op zich al verrassend. Het verwijst niet alleen naar de ‘zelfstandigen die vroeg uit hun bed kruipen’. Met deze regeling testen we trouwens ook de motivatie die rasechte ondernemers onderscheidt. Bovendien behouden mensen die al een baan hebben op die manier een volledige werkdag na het ontbijt. Wij werden gewaarschuwd: “Zo vroeg in de ochtend zal niemand komen opdagen!” Wel, elke week zit de zaal zo vol als een ei. Dit spreekt boekdelen over de ingesteldheid van mensen die echt willen ondernemen!

Deelnemers die beslissen de stap te zetten, kunnen deelnemen aan een cyclus van vijf opleidingsmodules genaamd ‘Fast Track om een bedrijf op te richten’. Tijdens vijf informatiesessies reiken we de voornaamste hulpmiddelen aan om een idee te laten rijpen en het om te zetten in een concreet en becijferd project.

Deze eerste twee informatie-initiatieven zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Starters die nadien begeleiding willen krijgen om een bedrijf op te richten en de eerste activiteiten in alle veiligheid op gang te brengen, kunnen een Starters Pack aanvragen. Het bevat een aantal diensten, hulpmiddelen, collectieve begeleiding, individuele coaching en een jaar lidmaatschap bij de Kamer van Koophandel van Brussel, een fundamentele voorwaarde om toegang te krijgen tot een uniek netwerk van professionals in Brussel. Wij onderscheiden ons van gelijkaardige aanbiedingen door het feit dat onze coaches en opleiders zelf zelfstandige ondernemers zijn die hun ervaring willen delen om starters te begeleiden. Ons gemeenschappelijk doelwit is hulp verlenen bij het opstellen van een businessplan, een financieel plan, de statuten, en de algemene verkoop- en servicevoorwaarden. Wij leren alle kneepjes van het efficiënt pitchen aan. Wij lichten toe hoe digitale marketing werkt en hoe je een financieringsdossier samenstelt. Belangrijker nog, wij helpen bij het vinden van de eerste klanten. Wij spelen niet de rol van een incubator, in de letterlijke betekenis van het begrip, maar begeleiden de starters tijdens de eerste stappen van hun ontwikkeling om duurzaamheid in te bouwen en, zo mogelijk, al gauw door te groeien naar het stadium van ‘scale-up’. Daarom blijven deze starters lid van Beci tijdens de eerste jaren na de oprichting en kunnen ze een beroep doen op onze deskundigheid inzake internationalisering, digitalisering, strategie en B2B netwerk.

Past dit aanbod bij elk type project?

Zeker en vast. Diversiteit maakt onze groepen trouwens bijzonder waardevol. Wij omvatten zes grote categorieën ondernemers: handelaars, ambachtslieden, vrije en intellectuele beroepen, freelancers, starters en KMO’s. Conform de werkelijkheid van het ondernemerschap in Brussel staan wij open voor ondernemers uit de alle werelddelen. Wij hechten veel belang aan vrouwelijke ondernemers, die trouwens even talrijk zijn als hun mannelijke collega’s in onze groepen en ook onder onze coaches en mentors zeer goed vertegenwoordigd zijn.

 

Delen