Nieuwe premies van het Gewest voor Brusselse ondernemers

8 augustus 2019 om 15:08 

Het Gewest lanceerde nieuwe stimulansen voor bedrijven en projectdragers in Brussel om tegemoet te komen aan de nieuwe behoeften van deze ondernemers. Het gaat hier om kordate maatregelen: de aangeboden premies ondersteunen projecten die als innovatief, van openbaar nut en gunstig voor de Brusselse economie worden beschouwd. Ontdek zo snel mogelijk op welke premies u recht zou kunnen hebben!

 

 

Aan welke projecten worden de premies toegekend?

 

Brussel vertrouwt op digitale technologie

Het Brusselse Gewest investeert in de digitale ontwikkeling van bedrijven! Vijf premies zijn hier specifiek op gericht.

Met deze premies kunnen ondernemers hun online verkoop uitbreiden, de digitale transitie van hun bedrijf bevorderen of zelfs opleidingen volgen in digitale tools en technologie.

 

Premies voor alle projecten, inclusief verantwoorde projecten

De premies reiken verder dan de louter digitale aangelegenheden!

Ze dekken alle behoeften van ondernemers, zoals werkzaamheden aan hun infrastructuur, aanwerving of zelfs export. Er wordt ook steun verleend aan projecten als upgrades naar normen of verbetering van de toegankelijkheid.

Als u graag van gedachten wisselt en in een coworking-ruimte werkt, hebt u recht op een premie dat een deel van uw abonnementskosten zal dekken.

Ontdek alle beschikbare premies op http://primespme.brussels/nl/home_nl-2/.

 

Hoeveel bedragen deze premies?

Creëert u een e-commerce platform? Ontwikkelt u uw website? Volgt u een opleiding in de digitale transitie? Roept u een consultant in voor digitalisering of computerbeveiliging? U krijgt 40 tot 60% van de kosten vergoed.

 

Op welke premies hebt u recht?

Hebt u een operationele zetel of bent u woonachtig in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor een van de vele premies die het Gewest heeft ingesteld.

De voorwaarden en alle informatie vindt u op http://primespme.brussels/nl/home_nl-2/

Alle aanvragen gebeuren online!

Delen