Nieuwe subsidies voor Brusselse bedrijven

19 november 2019 om 09:11 

@Getty

Een pak premies ligt voor het grijpen sinds de hervormde gewestelijke steun aan de economische expansie dit jaar van kracht werd. Er zijn ook nieuwkomers.  

De verordening van 3 mei 2018 regelt de steun aan de economische ontwikkeling van ondernemingen. Ze is nu van kracht. De hervorming betreft uiteindelijk 29 steunmaatregelen. Het budget blijft gehandhaafd: tussen de 30 en 33 miljoen euro op jaarbasis.  

Ongeacht zijn omvang heeft uw bedrijf waarschijnlijk recht op een of ander subsidie. Maar dan moet u hiervan wel op de hoogte zijn … Laten we beginnen met een overzichtje: de bedrijven die in aanmerking komen.  

De steunmaatregelen en subsidies zijn bedoeld voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Een micro-onderneming stelt minder dan 10 VTEs tewerk en haar omzet of balanstotaal blijft onder de 2 miljoen euro. Een kleine onderneming komt in aanmerking als ze onder de 50 VTEs en 10 miljoen omzet of balanstotaal blijft. Voor een middelgrote onderneming liggen de maximumwaarden respectievelijk op 250 VTE’s, 50 miljoen omzet of 43 miljoen balanstotaal. Grote bedrijven, vzw’s (behalve mét commerciële activiteiten) en overheidsbedrijven hebben geen recht op steunmaatregelen en subsidies. De premies zijn bovendien voorbehouden voor bedrijven die een vestiging hebben in het Brusselse Gewest (19 gemeenten). 

 

Eerst de subsidie aanvragen, dan pas investeren! 

De steun bestrijkt een breed scala aan sectoren: export, e-commerce, algemene of specifieke investeringen, circulaire economie, vorming, pre-activiteit, consultancy U vindt ze allemaal op http://werk-economie-emploi.brussels/nl/home. Belangrijk: overweeg subsidiëring en dien een aanvraag in vooraleer u investeert of zelfs een verbintenis aangaat! Daarna is het te laat. U voorkomt dergelijke tegenslag als u een beroep doet op deskundigen: onder hun begeleiding verkrijgt u waar u recht op hebt 

Algemene investeringen? De steun bij aankoop van onroerende goederen en voor werkzaamheden aan installaties (uitrusting, materiaal, machines, enz.) richt zich op alle activiteiten in de secundaire en tertiaire sector. De primaire sector heeft hier geen recht op. Bij de nieuwigheden hoort bv. hulp bij de overname van een bedrijf. Of specifieker: een subsidie voor bedrijven die dieselvoertuigen van een bepaalde Euro-norm vervangen door nieuwe, milieuvriendelijkere voertuigen.  

Andere interessante stimulansen voor bedrijven zijn o.a. een premie voor de beveiliging van een bedrijf (alarm, mechanische beveiliging, videobewaking). Verzekeringsmaatschappijen eisen trouwens dergelijke investeringen in bepaalde sectoren. Er bestaat ook een premie om te voldoen aan de specifieke normen in de horeca (t.o.v. het FAVV).  

Positief bij deze hervorming is dat de tijd tussen de subsidieaanvraag en het subsidiebesluit aanzienlijk is verkort. Reken ongeveer één maand tussen het einde van de investeringen en de ontvangst van het subsidiebesluit. Let wel: sommige subsidies zijn afgeschaft. Dit geldt o.a. voor investeringen in energiebesparing (isolatie van vloeren en daken, fotovoltaïsche energie, hybride autos enz.). Ten slotte ontvangt de circulaire economie een investeringspremie. Die richt zich tot al wie niet-hernieuwbare grondstoffen wil besparen of voorwerpen en restmaterialen wil terugwinnen. Er bestaat bovendien een subsidie om te rekruteren voor een project in de circulaire economie. 

 

 

   Dimitri Van Rossum, Head of Subsidia@KBC Brussels, T. 02 429 81 07 

   Stéphane Tondeur, Assistant Subsidia@KBC Brussels, T. 02 429 44 71  

subsidia@kbcbrussels.be  

www.kbcbrussels.be/subsidia 

 

 

 

 

 

 

Delen