Nieuws over uw milieuvergunning

Door Sarah-Ann Strack (Bruxelles Environnement) - 24 juni 2019 om 10:06 

©Bruxelles environnement

[Coproductie] Vervalt uw milieuvergunning bijna en wilt u ze verlengen? Baat u een activiteit uit die één of meer ingedeelde inrichtingen omvat en moet u een milieuvergunning  aanvragen? Sinds 20 april 2019 maakt de nieuwe wetgeving de procedures eenvoudiger.

 

Wat verandert er ?

 • De procedure om uw vergunning te verlengen.
 • De lijst van de ingedeelde inrichtingen.
 • De bepalingen over de bodemtoestand.

 

Wanneer uw milieuvergunning verlengen?

Er zijn twee situaties mogelijk:

 1. Uw vergunning vervalt vanaf 20 april 2020.
  Volgens de vereenvoudigde procedure kan u uw vergunning om de 15 jaar verlengen. U moet dus geen nieuwe vergunning meer vragen na 30 jaar.

Opgelet: u moet één voorwaarde naleven.

U moet de verlenging van uw vergunning op tijd aanvragen:

 • ten vroegste 2 jaar en
 • ten laatste 1 jaar voor het einde van de geldigheidsduur van uw vergunning.

Indien u deze termijn niet naleeft, zal u geen verlenging krijgen.

 1. Uw vergunning loopt ten einde tussen 20 april 2019 en 19 april 2020.
  U moet uw milieuvergunning U kan geen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure.

 

Uw vergunning van klasse 1A of 1B verlengen?

Leefmilieu Brussel kan u vragen de evaluatie van de effecten te actualiseren. Uw activiteit kan immers een nieuwe impact hebben op het leefmilieu en de buurt.

Hoe uw milieuvergunning verlengen?

Nieuw in de lijst van ingedeelde inrichtingen

 

De lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, 2, 1C, 1D en 3 is aangepast:

 • bepaalde ingedeelde inrichtingen zijn anders of niet meer ingedeeld;
 • er zijn nieuwe ingedeelde inrichtingen;
 • sommige drempels zijn verlaagd, andere zijn verhoogd.

Raadpleeg de vergelijkende lijst van de ingedeelde inrichtingen vóór/na 20 april.

 

Wat te doen indien u een nieuw ingedeelde inrichting uitbaat?

 

 • De inrichting is reeds opgenomen in uw milieuvergunning?

U moet niets doen.

 • De inrichting is niet opgenomen in uw milieuvergunning?

U moet een aanvraag tot wijziging van uw milieuvergunning indienen uiterlijk 6 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, ofwel vóór 20/10/2019. Indien de inrichting tot een hogere klasse behoort dan die van uw milieuvergunning, moet u vóór 20/10/2019 een nieuwe milieuvergunningsaanvraag indienen die al uw inrichtingen omvat.

 • U hebt  nog geen milieuvergunning? 

U moet vóór 20/10/2019 een nieuwe milieuvergunningsaanvraag indienen die al uw inrichtingen omvat.

 

En de bepalingen over de bodemtoestand?

Indien uw activiteit een risicoactiviteit betreft met als gevolg een verplichting tot uitvoering van een verkennend bodemonderzoek moet de deskundige die verantwoordelijk is voor het onderzoek dit invoeren op het BRUSOIL-platform vóór de aanvraag tot verlenging van uw milieuvergunning.

Voor meer informatie:

 

Meer weten?

Om u meer inzicht te verschaffen in de nieuwe bepalingen en verplichtingen die u moet naleven, stelt Leefmilieu Brussel u voor:

 

 

Delen