Ondernemingen en impact op de samenleving: ooit al van civic crowdfunding gehoord?

5 december 2019 om 09:12 

Top view of business team working at trendy loft office. Young mixed race group of people puts palm together on the centre. Teamwork of happy guys, colleagues.

[Coproductie] Sinds de economische crisis van 2008 is crowdfunding zich in de hele westerse wereld sterk gaan ontwikkelen. Het procedé berust op het aanknopen van de financiële relaties tussen meerdere partijen. Van zijn kant breekt civic crowdfunding steeds sterker door als een sociaal innoverende aanpak waarmee nieuwe synergieën ontstaan tussen particulieren, ondernemers en bedrijven. 

Civic crowdfunding, voor sociale innovatie

Jeugd, mobiliteit, opvoeding, kunst, sociale of kringloopeconomie … In al deze domeinen kent civic crowdfunding steeds meer succes in Brussel. Het verschil met louter financiële crowdfunding ligt in de klemtoon op de maatschappelijke meerwaarde van de begeleide projecten die op zoek zijn naar financiering, naast hun vermogen om gedeelde hulpbronnen te creëren voor de stad.

In Brussel richten de platforms Gingo, Lita.co en Growfunding zich uitsluitend op civic crowdfunding wanneer ze projectdragers van allerlei pluimage ondersteunen in hun zoektocht naar financiering. Naast de fondsenwervingscampagne helpen de platforms de projectdragers om structuur te geven aan hun verhaal, nieuwe netwerken rond het project tot stand te brengen en ten slotte hun sociale impact te vergroten. Na een participatieve fondsenwervingscampagne beschikken de projectdragers dus over nieuwe vaardigheden in communicatie en in het werven van financiële middelen. De drie platforms beogen de ontwikkeling van nieuwe duurzame netwerken rond de projecten die zij steunen.

Matchfunding, een nieuw MVO- en marketingtool

Sinds kort werken de civic crowdfunding platforms aan duurzame partnerschappen met spelers die tot nu toe weinig of niet aanwezig waren in maatschappelijke innovatie: de ondernemingen. De bedrijfswereld zou namelijk zijn maatschappelijke impact in het Brusselse Gewest kunnen versterken. Om die redenen krijgen de bedrijven vandaag, via de civic crowdfunding platforms, de gelegenheid om verscheidene projecten mede te financieren die een participatieve fondsenwervingscampagne hebben gelanceerd.

Matchfunding is een innovatief programma dat berust op de samenwerking tussen crowdfunding platforms en bedrijven. Hierbij verbinden de ondernemingen zich toe de inbreng van de bijdragers automatisch te verhogen met een vooraf bepaald percentage. In ruil hiervoor krijgen de bedrijven meer zichtbaarheid voor hun MVO-programma, naast gegevens over de waarde van hun sociale impact en contacten met de projectdragers, die op hun beurt als ambassadeurs kunnen optreden van een MVO-programma. In sommige gevallen en naargelang van het platform kunnen de werknemers van deze ondernemingen eveneens deelnemen aan het project door het verkrijgen van participatieve tegenprestaties.

Op het vlak van marketing helpt matchfunding de bedrijven specifieke doelgroepen te bereiken, in verband met hun producten of diensten. En wat betreft de maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen deze ondernemingen transparant hun steun aan de lokale en kringloopeconomie bekendmaken.

Exki en Extensa, voorlopers van matchfunding in Brussel

In Brussel beslisten Exki en Extensa de huidige crowdfundingcampagne van Permafungi mede te financieren. Permafungi is een sociale coöperatie die zich toelegt op de productie van oesterzwammen op koffiedikafval, onder meer afkomstig van de Exki restaurants. Hierbij worden laaggeschoolde jongeren tewerkgesteld. Dankzij de matchfunding tussen de drie partners krijgen Exki en Extensa dus extra zichtbaarheid bij al wie heeft bijgedragen aan de Permafungi campagne. Tegelijk bevestigen de twee ondernemingen hun steun aan de sociale en kringloopeconomie in Brussel, via de duidelijke aanwezigheid van hun merken op de website van Growfunding.

Ook Bellipharma, het netwerk van Brusselse apotheken, besloot een deel van zijn budget te besteden aan de campagne van de Fietsbieb.  Dit project wil kinderen sensibiliseren voor een ruimer gebruik van de fiets in Brussel. In ruil konden de medewerkers van Bellipharma een teambuilding op maat genieten, terwijl hun kinderen een gratis abonnement op de Fietsbieb kregen.

Beide voorbeelden illustreren de talloze mogelijkheden voor sociale innovatie die in de bedrijfswereld voor het grijpen liggen. Ze zijn ook een bron van inspiratie voor andere ondernemingen in het Brusselse Gewest. Dankzij matchfunding, onder andere aangeboden door Growfunding, kunnen de bedrijven een rechtstreekse impact hebben op de Brusselse samenleving en de talloze projecten die er leven. Op termijn is het de bedoeling alle spelers (burgers, overheidsinstellingen, bedrijven …) hierbij te betrekken en een veel krachtigere en meer inclusieve stad te doen ontstaan.

Jean-François De Hertogh, Matchfundingverantwoordelijke

Verdere stappen

Hebt u belangstelling voor civic crowdfunding? Wilt u bijdragen tot collectieve vooruitgang, voor uw stad? Wenst u uw bedrijf te betrekken bij projecten met een hoge maatschappelijke waarde?

Meer informatie over matchfunding vindt u op:

info@growfunding.be

https://www.growfunding.be/mf

Delen