Ondernemingen versus Covid: wat de wet voorziet

Door  - 29 april 2020 om 08:04 

Op welke hulp kan ik rekenen? Mag ik de betaling van mijn huur of mijn leasingcontract opschorten? Welk verhaal heb ik? Dergelijke vragen krijgt, dagelijks te horen van ondernemers geconfronteerd met de Covid-crisis.

Alexis is jurist met een specialisatie ondernemingsrecht en digitaal recht. Tot voor kort informeerde hij ondernemers over alle geheimzinnigheden van de wetgeving. “Vroeger kreeg ik regelmatig vragen over contractuele bepalingen of handelsgeschillen, maar dat is nu veranderd. In de eerste fase van de gezondheidscrisis richtten de vragen zich vooral op beschikbare steun en uitstel van belasting en heffingen. Vandaag verschuiven de vragen naar een andere vorm van uitstel van betaling, namelijk die van bankvorderingen en de gevolgen hiervan voor de betalingsverplichtingen van zelfstandigen. Heel wat ondernemers zijn nu bijvoorbeeld volop aan het onderhandelen (of aan het bemiddelen) met hun verhuurder over het handelspand dat ze huren. De hardst getroffen ondernemers dragen meestal een veelvoud aan vaste kosten: huur, krediet, verzekeringen, leasings, telefoniepakketten, energieverbruik, noem maar op. De enkele weken cash waarover een gezond bedrijf meestal beschikt, raken op die manier vlug op.”

De situatie zal waarschijnlijk nog verergeren: “Vandaag bestaat de strategie er voornamelijk in om de betaling van een deel van de uitstaande vorderingen op te schorten, maar uitstellen is niet vrijstellen. Het probleem verschuift een beetje in de tijd, maar de vorderingen zullen in principe toch moeten worden terugbetaald. Nu is het zo dat het herstel geleidelijk zal verlopen terwijl het verlies aan activiteit door de inperking slechts zeer gedeeltelijk zal kunnen worden gecompenseerd. De inkomstenderving belooft aanzienlijk te worden. Wie gaat de kosten hiervan dragen? Overheidshulp kan een deel voor zijn rekening nemen, maar zeker niet alles. En niet iedereen zal hier recht op hebben. Hoeveel last zullen de ondernemingen kunnen dragen en hoe spreid je de terugbetaling van al deze uitgestelde schulden in de tijd? Dat vraagstuk wacht op oplossingen om het faillissement van talrijke ondernemingen te vermijden. Deze zeer delicate situatie zal ons geruime tijd achtervolgen.”

De ‘Covid’-eenheid van Beci biedt verscheidene vormen van bijstand in deze crisis: “Ondernemers vinden bij ons informatie over de steunregelingen. Verder informeren we bedrijven in moeilijkheden over de verschillende actiemiddelen die zij kunnen inroepen om hun vaste kosten te dekken en om eventuele handelsgeschillen te beslechten. Ze kunnen ten slotte bij ons terecht voor een strategie om uit de crisis te raken, zowel op juridisch als op fiscaal vlak.”

 

Onze experten:

Stéphane Baudry – Covid Crisis Manager Meer lezen
Salima Serouane – Bank Liaison Officer Meer lezen
Olivier Khan – Public Sector Officer Meer lezen
Catherine Mertens – Coaching Officer Meer lezen
Frédéric Simon – Employment Officer Meer lezen
Eric Vanden Bemden – Real Estate Officer Meer lezen
Camille Callens – Revival Officer Meer lezen
Sybille Motte  & Jean Philippe Mergen – Import/export Officer Meer lezen
Erick Thiry – Private Equity Officer Meer lezen
Emmanuelle Einhorn – Digitalization & Growth Officer (volgt)

 

Delen