Onderzoek naar strategische trends in het Belgische bedrijfsleven

Door Peter Van Dyck  - 3 juni 2019 om 12:06 

Business marketing and management concept.

[Coproduction] De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) voert in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot een onderzoek uit naar de belangrijkste strategische trends die spelen voor ondernemers, bestuurders en topmanagers in het Belgische bedrijfsleven. Het is de eerste keer dat dit zogeheten Strategy Trends-onderzoek wordt gehouden in België. De vragenlijst is vanaf nu geopend voor deelname. Dus neem snel deel.

 

Wat wordt er in de Belgische boardrooms zoal besproken? Welke thema’s zijn doorslaggevend in de bepaling van de strategie van een bedrijf? Via het Strategy Trends-onderzoek worden Belgische ondernemers, bestuurders, directeuren en senior managers gevraagd welke strategische thema’s volgens hen in 2019 de meeste invloed hebben op hun business en in welke technologieën hun organisatie volgend jaar doelgericht gaat investeren.

Omdat het onderzoek zich richt op verschillende sectoren, leidt dit tot verrassende nieuwe inzichten in de belangrijkste strategische keuzes, zowel voor de eigen sector als voor het bedrijfsleven in zijn geheel. In Nederland is men inmiddels al toe aan de tiende editie. Het wordt dus ook bijzonder interessant om de resultaten van beide landen te vergelijken.

Om dit onderzoek tot een goed einde te brengen hebben we uw input nodig. Vul dus nu de vragenlijst in. Dit neemt circa 10 minuten in beslag; alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Deelnemers aan het Strategy Trends-onderzoek krijgen de resultaten van het onderzoeksrapport digitaal toegestuurd.

Wij geven u alvast de belangrijkste resultaten van het Strategy Trends onderzoek in Nederland voor 2019.

 

Digitalisering en innovatie bovenaan de CEO’s agenda

Ruim 90% van de Nederlandse organisaties zegt de afgelopen drie jaar hun omzet te hebben zien toenemen en verwacht ook verdere groei in de nabije toekomst. De meeste CEO’s geven aan dat ze uit zijn op duurzame groei, wat betekent dat ze zich eerder op kwaliteit dan op kwantiteit richten. De groei kleurt ook steeds autonomer. Enkel bij circa 9% van de organisaties zijn overnames, fusies of joint ventures middelen om grote stappen te zetten. Kleinere bedrijven blijken, door hun flexibiliteit en innovatieve kracht, de snelste groeiers. Dit ontgaat de gevestigde ondernemingen niet. Zo’n 23% van de organisaties vreest vooral de concurrentie van startende bedrijven. Nederlandse CEO’s zijn er verder van doordrongen dat ze sterk afhankelijk zijn van wat er zich op het internationale toneel afspeelt. De Brexit, de instabiliteit van de EU en de handelsoorlog tussen de VS en China zorgen voor heel wat hoofdbrekens in de boardroom. Het zijn schokken waarop geanticipeerd dient te worden.

Het onderzoek in Nederland wijst uit dat de economische groei en de snelle technologische ontwikkelingen zich doen voelen in de boardroom. De digitalisering, innovatie en de arbeidsmarkt zijn vandaag de belangrijkste strategische thema’s voor Nederlandse CEO’s. Dat blijkt uit het jongste strategieonderzoek dat adviesbureau Berenschot uitvoerde en waar meer dan 750 Nederlandse organisaties aan deelnamen. Een belangrijke bevinding is dat sectoren soms verschillende accenten leggen. In de energiesector en in de bouw heeft de energietransitie bijvoorbeeld een grotere impact op de keuzes die in de bestuurskamer gemaakt worden dan elders. De voedingssector wijkt van de rest af omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen daar de meeste invloed heeft op de koers die het bedrijf vaart. In de financiële wereld is het dan weer de wetgeving die de directie als een prioriteit aanstipt.

Een opmerkelijke conclusie is dat slechts een derde van de onderwerpen die men in de boardroom bespreekt daadwerkelijk impact heeft op de strategie. Het is zeker wel zo dat de drie thema’s die strategisch van het grootste belang zijn – innovatie/disruptie, arbeidsmarkt en digitalisering – ook in de Top 5 van de meest besproken onderwerpen staan. Daar tegenover staat dat issues als risicomanagement, intellectual property en robotisering druk bediscussieerd worden aan de bestuurstafel, maar weinig of geen invloed hebben op de strategische beslissingen.

 

Switch naar co-design

Innovatie/disruptie is het thema dat na digitalisering het meest besproken wordt en tegelijk de grootste impact blijkt te hebben als de directie knopen moet doorhakken. Volgens de onderzoekers laat de studie zien dat investeren in technologie en innovatie loont. Bedrijven die veel investeren in R&D en innovatie realiseren een hogere omzetgroei en halen een groter deel van hun omzet uit nieuwe producten. Daarbij tekent zich duidelijk een shift af van op eigen houtje innoveren naar co-design: het bundelen van de krachten met andere organisaties. Innovatieclusters doen de vernieuwingen een versnelling hoger schakelen en beperken terzelfdertijd de risico’s.

 

Impact van big data

De digitalisering zorgt voor de meeste gespreksstof in de directiekamer. De snelle technologische ontwikkelingen die in een transparantere wereld resulteren, dwingen organisaties om na te denken over een nieuw business model, waarin fysieke en digitale activiteiten beter verweven zijn. De CEO’s verwachten in de eerste plaats dat de relatie en de communicatie met de klant onderhevig zal zijn aan grote omwentelingen. De grootste impact verwachten de Nederlandse CEO’s van big data en data-analytics, reden waarom ze daar ook stevig in investeren. Veel aandacht gaat evenzeer naar de dreigingen die met de digitalisering gepaard gaan, waardoor digitale veiligheid en cybersecurity bovenaan de agenda komen. Om die reden en ook omwille van de mogelijke kostenbesparingen piekt de digitalisering in de sector van de financiële dienstverlening met 36% en is daarmee het thema’s met de grootste impact op de strategie in die sector.

De technologische ontwikkelingen zorgen voor een transformatie van werk. Digitalisering en robotisering forceren een verschuiving van de benodigde vaardigheden; er ontstaat een ander type jobs. Van langsom is er meer behoefte aan hoger en meer technologisch opgeleid personeel. De CEO’s wijzen op de noodzaak van ‘skills van de 21ste eeuw’. Repetitieve banen zullen verdwijnen, terwijl de complexe, creatieve en klantgerichte activiteiten steeds meer het verschil zullen maken.

War for talent

Het is daarom niet onlogisch dat de arbeidsmarkt nu vaker op de bestuurstafel komt dan de voorgaande jaren: liefst 90% van de deelnemers aan de studie geeft aan dit druk te bespreken. De conjunctuur enerzijds en demografische ontwikkelingen als de vergrijzing anderzijds leiden tot een nijpend tekort aan personeel. Directies kunnen niet om de ‘war for talent’ heen. Ook de duurzame inzetbaarheid van mensen komt vaak in de boardroom ter sprake. Steeds meer organisaties proberen zich op de arbeidsmarkt te onderscheiden via een sterke positionering en het aanbieden van uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Frappant is dat de topic reputatie zich met 58% in de Top 3 nestelt van meest besproken boardroom-thema’s, terwijl het met 10% op de 14de stek qua impact op de strategie strandt. CEO’s blijken zich wel bewust van het gevaar van negatieve publiciteit en onderkennen het belang van transparantie. Ze beseffen dat de consument in tijden van social media mondiger en machtiger is geworden. Duurzaamheid en MVO komen op de derde plaats, na kwaliteit en innovatie, als belangrijkste onderdeel van het onderscheidend vermogen (in 2016 stonden ze nog op de zevende plaats). We mogen concluderen dat Nederlandse directies er stilaan van doordrongen raken dat duurzaamheid van strategische waarde is.

 

Wilt u ook voor België de belangrijkste strategische thema’s in de boardroom kennen? Neem dan deel aan het Strategy Trends onderzoek van NKVK en Berenschot via volgende link (https://www.research.net/r/strategytrends) en wij houden u op de hoogte van de resultaten.

Het volledige Strategy Trends onderzoeksrapport 2019 in Nederland kunt u downloaden via de volgende link: https://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/download-voorwaarden/berenschot-strategy-trends/

 

 

 

 

Delen