“Ook de burger kan helpen, Brussel properder te maken”

Door Géry Brusselmans  - 28 oktober 2019 om 09:10 | 1393 weergaven

Een concreet voorbeeld uit de app: sluikstorten gemeld via deze foto, Baksteenkaai. Opgelost.

De burger kan via de app Fix My Street bepaalde openbare overtredingen melden. Een voorbeeld van verantwoordelijk burgerschap.

Hebt u een hoop vuilnis op uw stoep gevonden? U kunt dit melden dankzij de mobiele toepassing en de website Fix My Street. De app werd ontwikkeld door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). U plaatst een foto en commentaar en Net Brussel krijgt hier een melding over. “Brussel Mobiliteit lanceerde Fix My Street in 2013, op initiatief van minister Brigitte Grouwels, die destijds bevoegd was voor mobiliteit en informatica”, verklaart Michaël Timmermans, coördinator van de Fix My Streettoepassing. “De app is bedoeld om problemen op de weg aan de kaak te stellen. Er zijn ondertussen regelmatig wijzigingen aangebracht, en in 2017 hebben we de toepassing opengesteld voor diensten die verband houden met Net Brussel.” Dit jaar ging de toepassing echt boomen.

“In 2018 kreeg Fix My Street in totaal 40.000 meldingen van overtredingen. Alleen voor de maand september 2019 hebben we er al meer. Het aantal gebruikers neemt elke maand toe. Van deze 40.000 gemelde overtredingen hebben 17.000 te maken met afval. Duidelijk de voornaamste bron van problemen.” Gebruikers kunnen ook andere overtredingen via de app melden. Zo bijvoorbeeld problemen met wegmarkeringen (voetgangersoversteekplaatsen, waarschuwing voor een kruispunt, enz.), bewegwijzering, verlichting of straatmeubilair. “Burgers, maar ook steeds vaker professionals gebruiken de toepassing,” vervolgt Timmermans. “Sinds 2018 is 65% van de gebruikers burgers, naast 35% professionals, waaronder gemeenschapswachten, gemeentelijke ambtenaren en politieagenten. We proberen hen er regelmatig van te overtuigen om de app te gebruiken.”

Een platform voor videobewaking door de burger

Fix My Street is het bewijs dat een inwoner dankzij Smart City betrokken kan raken bij zijn stad. Ook andere toepassingen waarin de burger een rol speelt kunnen een verbetering teweegbrengen op andere gebieden van algemeen belang, zoals de veiligheid. Deze toepassingen zijn echter nog niet allemaal operationeel op ons grondgebied. De Israëlische starter Carbyne ontwikkelde bijvoorbeeld c-Now. Deze app is bedoeld om de politie te waarschuwen als er misdrijven plaatsvinden. Als u bijvoorbeeld getuige bent van agressie in de metro, kunt u dit met uw smartphone filmen, een geluidopname maken of een sms sturen. Deze informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar c-Now, verbonden met de veiligheidsdiensten van de stad. Een verantwoordelijke van Carbyne wijst er op dat “deze toepassing de tijd die een operator van een alarmcentrale nodig heeft om in te grijpen, verkort tot een gemiddelde van 50 seconden.”

De toepassing is al in gebruik in landen als de Verenigde Staten of Israël, maar blijft controversieel. Sommige verenigingen spreken van een inbreuk op de vrijheid. Kan een anonieme burger feiten aanklagen die hij zelf als gevaarlijk beschouwt, zonder voorafgaande beoordeling door de politie? Hoe zit het met burgers die zonder hun medeweten gefilmd worden op een privéplek? In 2018, twee jaar na de aanslagen van Nice, startte burgemeester Christian Estrosi een testfase, waarbij 2000 vrijwilligers de app konden uitproberen. “Ieder van ons moet een geëngageerd burger worden, een acteur van onze eigen veiligheid en dus van onze collectieve veiligheid”, verklaarde hij destijds. “De technologie maakt het mogelijk, waarom zouden we ons het dan ontzeggen?” Twee maanden later onderbrak de Cnil, de ‘politie’ van de digitale technologie in Frankrijk, de testfase. Ze beschouwde de toepassing als te opdringend. Volgens onze informatie is de komst van een dergelijke app niet voorzien in het Brusselse Gewest.

Delen