Op weg naar 65% recyclage van plastic bedrijfsmatig verpakkingsafval

23 oktober 2020 om 10:10 

Voortgaan met recycling

Valipac, de organisatie voor de inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval heeft al veel werk verzet om bedrijven zover te krijgen hun industrieel verpakkingsafval te sorteren. Nu is het nog zaak de enkele duizenden overgebleven bedrijven te overtuigen.

Werk aan de winkel heeft Valipac nog zeker tot 2030. Tot die tijd moet het ervoor zorgen dat het sorteren en recycleren binnen bedrijven verder doorgaat. “Volgens onze schattingen zijn er in België nog 25.000 bedrijven die zouden moeten sorteren, maar die dat nog niet doen”, begint Ingrid Bouchez, communicatiemanager bij Valipac.

Bij een recente actie werden 16.000 van deze bedrijven geïdentificeerd door de organisatie voor het beheer van industrieel afval. Van deze 16.000 bedrijven ontvingen 4.300 per post een startpakket met drie plastic zakken van elk 300 liter, een folder waarin staat wat ze in deze zakken moeten sorteren alsook een poster. De anderen werden via e-mail uitgenodigd om de website https://iksorteerinmijnbedrijf.be/ te bezoeken en een gratis starterskit te bestellen. 4% van hen reageerde op deze e-mail en besteld de starterskit. In totaal hebben zich bijna 5.000 bedrijven aangesloten bij degenen die hun bedrijfsmatig verpakkingsafval al sorteren.

 

Bemoedigende cijfers

Deze stijgende cijfers zijn bemoedigend, maar verder hebben China en de landen van Zuidoost-Azië in het algemeen de acceptatievoorwaarden voor recyclage van afval echter aangescherpt. Naast de noodzakelijke mobilisatie van bedrijven rond sortering, is het een kwestie om binnen Europa recyclagecentra en afzetmogelijkheden te vinden om dit afval te verwerken. In Europa is er echter een drastisch tekort aan recyclagecapaciteiten.

Om in België en in heel Europa een duurzame filière op te starten en te ontwikkelen, zijn drie voorwaarden nodig”,gaat Ingrid Bouchez verder:

  • De aanvoer van te recycleren afval moet allereerst constant zijn zowel op vlak van kwaliteit als volume, anders hebben de fabrieken geen materiaal om te verwerken.
  • Daarnaast moeten we deze gerecycleerde producten ook weer in het productieproces kunnen injecteren.
  • Tenslotte moeten we kunnen rekenen op een markt voor gerecycleerde materialen.

Voor dit laatste punt herinnert Valipac eraan dat het al succesvol heeft samengewerkt met verschillende spelers in de bouwsector. Daaronder de baksteenfabricant Wienerberger die zich heeft geëngageerd om gebruik te maken van circulaire krimphoezen, gemaakt van 50% gerecycleerde plastic. En anderen zouden dit voorbeeld beginnen volgen.

 

Wie een goed geheugen heeft, zal zich wellicht nog één van de eerste campagnes van Valipac herinneren. Deze had de kaart getrokken van de angst om niet in orde te zijn met de wetgeving. Met zijn nieuwe aanpak verloopt de communicatie het beheersorganisme minder streng, met meer humor en luchtigheid. Een toon die terug te vinden is in de spot geproduceerd met Patrick Ridremont (in het Frans) en Nick Balthazar (in het Nederlands) rond deze bewustwordingscampagne voor het sorteren van plastic folie. Deze toon komt ook tot uiting in deze laatste campagne van post en e-mail, die lijkt te hebben aangeslagen bij bijna 5.000 bedrijven. Zij vonden zo ook de weg naar het sorteren van industrieel verpakkingsafval.

Delen