Opleven na een faillissement: is dit mogelijk?

19 april 2019 om 10:04 

©reporters

Is failliet gaan een schande of een stap naar een betere aanpak, misschien zelfs op een ruimere schaal? Sinds 2017 voert Beci het reSTART programma om gefailleerde ondernemers te helpen op te leven en een nieuwe start te nemen.

 

“Zelfs wie, zoals ik, volledig gedesillusioneerd is met het brutale einde van een geliefde handelszaak, kan nieuwe hoop en doorzettingsvermogen kweken en tegelijk twijfels en vragen de rug toekeren dankzij een programma zoals reSTART, dat berust op welwillendheid en respect”, getuigt reSTARTer Olivier. Michèle is het met hem eens: “Dankzij reSTART werd naar ons geluisterd. We hebben kunnen spreken, heel veel zelfs. Zo kwamen we in optimale omstandigheden terecht om onze toekomst nieuw te overwegen. En gewoon om onze menselijke waardigheid te herstellen.”

Allebei met een faillissement achter de rug, maakten Olivier en Michèle met elkaar kennis via een deelname aan het reSTART programma. Uit hun ontmoeting, en met behulp van het programma, ontstond de nieuwe culturele vzw ABA.

Precies om oplevende ondernemers als Michèle en Olivier bij te staan, werd reSTART in het leven geroepen. Dit kosteloze en vijf maanden durende programma heeft al voor zeven promoties de weg geëffend naar een nieuwe professionele toekomst. Voor het jaar 2019 opent reSTART zijn deuren aan 100 nieuwe kandidaten die een faillissement hebben meegemaakt en die een nieuw project in het leven willen roepen dat aan hun profiel beantwoordt.

Opdat de gefailleerden van vandaag (opnieuw) de banenscheppers van de toekomst zouden worden

Een faillissement en de gevolgen ervan zijn vaak een onverwachte en pijnlijke situatie, die veel veerkracht vereist. De schok komt vooral op financieel, professioneel, sociaal en persoonlijk vlak hard aan.

programme restart Beci

Eric Vanden Bemden, Restart Coordinator

Externe steun is ongetwijfeld de beste oplossing om de problemen te overwinnen. Een faillissement heeft niets te maken met de intelligentie, het talent of de ervaring van de betrokken ondernemers. Het reSTART programma maakt dan ook precies van deze troeven gebruik om op te leven, waarbij de mislukking wordt omgezet in een leerrijke ervaring.

Gefailleerde ondernemers ondersteunen is meer dan ooit van economisch en sociaal belang. Natuurlijk blijft een faillissement ergens een taboe, maar het is duidelijk dat oplevende ondernemers beter slagen dan het gemiddelde. Ondernemerschap van de tweede kans schept werkgelegenheid en verstevigt het Brusselse economische weefsel.

reSTART: een volledige begeleiding naar een nieuwe start

reSTART bestaat voornamelijk uit coaches, mentors, opleiders en adviseurs die hun expertise ter beschikking stellen in alle stadia, van het faillissement tot de nieuwe start. Het programma ondersteunt de ondernemers bij elke stap, tot en met de bepaling van de nieuwe professionele toekomst.

Dit team bestaat uit accountants, juristen, sales- en marketingspecialisten, naast een psychologe en coaches. Al deze mensen begeleiden de promoties tijdens de collectieve en gepersonaliseerde workshops. Het delen van ervaringen is de kern van het reSTART-proces, zodat iedereen zijn traject op een voldoende doordachte manier nieuw kan definiëren.

 

Hoe deelnemen aan het reSTART programma 2019?

Kandidaten voor het reSTART programma 2019 moeten in het Brusselse Gewest woonachtig zijn of hun vroegere activiteit moet er gevestigd zijn geweest. Het faillissement moet minder dan drie jaar geleden zijn voorgevallen.

Dit programma wordt volledig gefinancierd door Beci Kamer van Koophandel van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het kan nog 100 kandidaten verwelkomen. Voor hen zal dit volledig kosteloos zijn.

 

Voor meer info:

https://www.beci.be/nl/service/restart

 

 

Delen