Overheidsfinanciering

Met overheidssteun kan een bedrijf projecten uitvoeren die anders buiten bereik zouden blijven. Overheidsfinanciering kan een onderneming ook in staat stellen om haar risico’s te beperken en haar bankpartners gerust te stellen, waardoor het soms gemakkelijker wordt om leningen te verkrijgen.

Finance&invest.brussels faciliteert en vervolledigt de financieringsketen voor waarde-producerende bedrijven in het Brussels Gewest. Dit orgaan biedt oplossingen voor de financiële behoeften van ondernemers, in de vorm van leningen of aandelenbeleggingen.

RISE UP bevordert de ontwikkeling en oprichting van ZKO’s door middel van een lening tot € 100.000. Het vereiste eigen vermogen bedraagt minimaal € 6.200 en de terugbetalingsperiode varieert tussen 1 en 5 jaar.

OPEN UP richt zich op zelfcreatie met het statuut van zelfstandige natuurlijke persoon. Het biedt een maximale financiering van € 25.000 over een periode van 1 tot 5 jaar. De gevraagde eigen bijdrage is minimaal 3% van het leenbedrag.

COOP US richt zich op coöperaties met investerings- en/of ontwikkelingsprojecten, meestal door middel van een kapitaalverhoging die hoogstens de investering van alle coöperanten zal verdubbelen. Het bezit van deze aandelen kan variëren tussen 5 en 10 jaar.

CITIZ US richt zich op bedrijven en verenigingen die een maatschappelijk doel dienen (bijvoorbeeld integratie, milieu). Deze financiering bedraagt tot € 100.000, over een periode van 1 tot 5 jaar.

Premie restaurants en cafés

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een nieuwe premie gaande van € 3.000 tot € 15.000. De premieaanvragen moeten tussen 17 november en 4 december 2020 worden ingediend.

event

Premie evenementensector

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemingen in deze sectoren een premie krijgen van 3.000 tot 9.000 euro. Uiterlijk op 4 december 2020 moet de premieaanvraag worden ingediend.

titres-services

Premie dienstencheques

De maatregelen die werden genomen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus hebben ongeëvenaarde gevolgen voor de economische bedrijvigheid.

Subsides à Bruxelles

Subsidies

De ervaring leert dat de hulp van een specialist, iemand die door en door vertrouwd is met de materie, absoluut noodzakelijk is om een helder beeld te krijgen van de subsidies voor bedrijven in Brussel.

Obtenir un prêt bancaire

Proxi-leningen

Vanaf 15 oktober zullen de eerste Proxi-leningen kunnen gesloten worden en geregistreerd worden bij het Brussels Waarborgfonds. Deze lening is bedoeld om privéspaargeld te mobiliseren ten behoeve van de financiering van Brusselse kmo’s om op korte termijn hun eigen vermogen te versterken.

news covid bruxelles

News : steunmaatregel covid

Ontdek het laatste nieuws over de steun die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 heeft verleend.

Heeft u vragen over overheidsfinanciering? 

hub transmission

Salima Serouane

Private Equity Officer

sse@beci.be